GRODNO
Wtorek,
20 lutego
2024 roku
 

Białoruś

"Świat Nadziei"

Białoruś

1-24 września 2010 r. w Mińsku odbywa się Festiwal twórczości młodych ludzi z dysfunkcjami psychoruchowymi "Świat Nadziei". Głównym celem festiwalu jest wyłowienie utalentowanych młodych ludzi i pomoc w ich twórczym rozwoju. Organizatorem festiwalu jest, między innymi, regionalny oddział misji "Caritas" mińsko-mohylewskiej archidiecezji.
 

Badanie Nowego Testamentu

Białoruś

 2 września 2010 r. w Mińsku rozpoczęło się V Wschodnioeuropejskie sympozjum badaczy Nowego Testamentu. Konferencja jest piątym z kolei spotkaniem, poświęconym rozwojowi współpracy i wymianie doświadczenia między prawosławnymi, katolickimi i protestanckimi badaczami Nowego Testamentu. Poprzednie sympozja odbywały się w Rumunii (1998, 2000), Bułgarii (2001), Rosji (2005). Temat tegorocznego sympozjum: "Ewangeliczny obraz Jezusa Chrystusa w tradycji kościelnej i nauce biblijnej". Forum powstało w celu przedstawienia roli biblistyki w kontekście współczesnej nauki uniwersyteckiej oraz jej socjalnego znaczenia we współczesnej Europie.
   

Słowo do seminarzystów

Białoruś

6 września 2010 r. w mińskiej archikatedrze arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przewodniczył Mszy Świętej w intencji rozpoczęcia nowego roku nauczania w seminariach. W homilii arcybiskup powiedział do kleryków: "Wraz z ceną, którą trzeba zapłacić za dar powołania, kapłanowi towarzyszy również wielka radość, która służy człowiekowi. To radość prowadzić człowieka na spotkanie z Bogiem. Radość - realizować dokonaną na drzewie krzyża sprawę zbawienia".


   

Ekumenizm

Białoruś

11 września 2010 r. w parafii Świętego Andrzeja Boboli w Połocku (diecezja witebska) po raz pierwszy odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne przedstawicieli trzech Kościołów (rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i luterańskiego), którzy zebrali się z okazji 20-lecia współpracy między Połockiem i niemieckim miastem Friedrichshafen.


   

Magnificat-2010

Białoruś

11 września 2010 r. w Głębokiem dobiegł końca VI Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów Dokumentalnych i Programów Telewizyjnych o Tematyce Chrześcijańskiej «Magnificat».
    11 września 2010 r. w Głębokiem dobiegł końca VI Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów Dokumentalnych i Programów Telewizyjnych o Tematyce Chrześcijańskiej «Magnificat». Grand Prix otrzymał film "Dziennik górskiego kapłana" (Monotrope, Włochy), scenarzyści Stefano Saverioni, Pietra Albino, reżyser Stefano Saverioni. Nagrodą za najlepszy program telewizyjny odznaczono program "Wiara blokady" ("Kolekcja Inokientija Iwanowa"), Rosja, scenarzysta – Inokientij Iwanow, reżyserzy – Mariana Birukowa, Inokientij Iwanow. Nagrodę za lepszy film dokumentalny dostał film "Przytułek" (Gruzjafilm, Gruzja), scenarzysta i reżyser – Roland Baraszwili. www.signis.by
   

Pierwsza Parafiada diecezji mińsko-mohylewskiej

Białoruś

W dniach 18-21 sierpnia w Iwieńcu odbyła się pierwsza Parafiada archidiecezji mińsko-mohylewskiej. W zawodach wzięło aktywny udział 8 drużyn z: Mołodeczna, Rakowa, Dzierżyńska, Kamienia, Naliboków, Dzierawnoj, Roczawicz oraz Iwieńca. Tradycyjnie Parafiada składała się z trzech części: teatr, świątynia i stadion. Pierwsze miejsce zostało przyznane drużynie z Rakowa.


   

VI Festiwal Międzynarodowy „Magnificat-2010”

Białoruś

Międzynarodowy katolicki festiwal chrześcijańskich filmów dokumentalnych oraz programów telewizyjnych „Magnificat-2010” w tym roku rozpocznie się 7 września w Mińsku, a potem odbędzie się także w Głębokim, Udziele oraz Iwiesi (diecezja witebska). Zakończenie festiwalu jest planowane na 11 września.

W tym roku w konkursie wezmą udział przedstawiciele 14 państw: Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski, Australii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Gruzji, Indii, Litwy, Łotwy, Anglii. Program festiwalu ma być bogaty i różnorodny. W tym roku zostaną zaprezentowane 43 prace autorskie: 28 filmów dokumentalnych, 7 animacyjnych oraz 5 programów telewizyjnych. Jeden z filmów animacyjnych został stworzony przez młodych autorów z Łotwy i Białorusi w ramach dialogu międzykulturowego.

W ciągu 6 lat na festiwalu zaprezentowano ponad 270 prac twórczych. W kontekście chrześcijańskiego forum filmowego organicznie współistnieją filmy katolickich, prawosławnych oraz protestanckich autorów o tematyce religijnej i świeckiej. Prace przedstawione na festiwalu są wyłaniane w toku poprzedzającego go konkursu. Poza tym przedstawione filmy i programy telewizyjne są tłumaczone na język białoruski, są także robione dyski dubbingowe.     
   Międzynarodowy katolicki festiwal chrześcijańskich filmów dokumentalnych oraz programów telewizyjnych „Magnificat” odbywa się pod patronatem Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Głównym jego celem jest ewangelizacja społeczeństwa oraz wsparcie wartości ogólnoludzkich poprzez prace białoruskich i zagranicznych mistrzów kina i telewizji, stworzone w różnych tradycjach chrześcijańskich.
   Informacje o festywalu mozna odnalezc na stronie www.signis.by
   

Uroczystości w Brasławiu

Białoruś

22 sierpnia w sanktuarium w Brasławiu obchodzono pierwszą rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Władczyni Jezior koronami papieskimi. W tym roku obchodzono również 10-lecie powstania diecezji witebskiej. Uroczystości rocznicy koronacji towarzyszyły także inne: V Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Brasławiu, IV Międzydiecezjalna Pielgrzymka Rodzin, odnowienie przysięgi małżeńskiej, bierzmowanie.

Program uroczystości był bardzo bogaty. Od 19 sierpnia trwały spotkania młodzieży. 21 sierpnia rozpoczął się program dla uczestników IV Międzydiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin, na który się składały: modlitwa różańcowa w intencji rodzin, udział we Mszy św. z odnowieniem przysięgi małżeńskiej, bierzmowanie, Koronka do Miłosierdzia Bożego i świadectwa małżonków. Program ten zakończono błogosławieństwem jego uczestników przez biskupa Antoniego Dziemiankę.

Główne uroczystości rozpoczęły się wieczorem 21 sierpnia. Przez cały wieczór, noc i nad ranem duchowni i wierni modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej Władczyni Jezior. Msze św. o godz. 18.00, 24.00, 8.00 i 11.00 celebrowali biorący udział w uroczystościach hierarchy: biskup Antoni Coşa z Mołdowy, arcybiskup Mieczysław Mokszycki i biskup Piotr Malczuk z Ukrainy, biskup Wojciech Polak z Polski, biskup Cyryl Klimowicz z Rosji, biskup pomocniczy diecezji mińsko-mohylewskiej Antoni Dziemianko. Podczas niedzielnej liturgii o godz. 11.00 wierni z różnych parafii, którzy przed tym odbyli specjalne przygotowanie, otrzymali sakrament bierzmowania.

   

Uroczystość Matki Bożej Budsławskiej

Białoruś

Tegoroczne uroczystości w Budsławiu (1-2 lipca 2010 r.) pod hasłem „Maryja - wybrana córka Ojca Niebieskiego” rozpoczęły duchowe przygotowanie do 400-lecia obecności obrazu Matki Bożej Budsławskiej w miejscowej świątyni. Kolejne uroczystości odbędą się pod hasłami: „Maryja – świątynia Ducha Świętego” i „Maryja – Matka Zbawiciela”.


   

Strona 1 z 9:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.