GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Kronika z życia diecezji

Zarys 20-lecia Diecezji Grodzieńskiej

Kronika z życia diecezji


Ustanowienie
    13 kwietnia 1991 roku Jan Paweł II erygował Diecezję Grodzieńską. Papież w Bulli "Qui Operam" zaznacza: "Na wieczną rzeczy pamiątkę, tym staraniem, aby w Związku Państw Radzieckich był odnowiony Kościół Katolicki, rozważywszy duchowy pożytek wspólnoty katolików obrządku łacińskiego, mieszkających w okręgu grodzieńskim w Republice Białoruś, jako części Państw Federacji, wydajemy Pismo Apostolskie… mocą i władzą Naszą Apostolską decydujemy i zakładamy Diecezję Grodzieńską Łacińską, określoną granicami świeckimi okręgu zwanego obłast. Obłast, a właściwie diecezja, będzie sufraganią Archidiecezji Mińsko-mohylowskiej ze stolicą biskupią w miejscowości Grodno".†
 

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (18)

Kronika z życia diecezji

2003 rok
  6 stycznia -  Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza w grodzieńskiej katedrze rozpoczęła się wieczysta adoracja.
   17 stycznia -  Odszedł do Boga po wieczną nagrodę ks. bp Edward Samsel, pasterz diecezji Ełckiej oraz długoletni wykładowca WSD w Grodnie.
   9 – 16 lutego  -  Księża biskupi wzięli udział w pielgrzymce do Rzymu do progów Apostołów.
   15 marca -  W bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu czterem absolwentom WSD w Grodnie.
 

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (17)

Kronika z życia diecezji

2002 rok
   16 listopada  -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu alumnom VI roku WSD w Grodnie.
   17 listopada -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia nowego kościoła w Dociszkach (dek. Raduń).
   19-20 listopada - Tradycyjnie alumni VI roku wraz z ks. prefektem Włodzimierzem Hulajem odbyli dziękczynną pielgrzymkę do Ostrej Bramy.
   30 listopada -  Poświęcenie nowo wybudowanego Domu Parafialnego w Indurze. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. 
 

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (16)

Kronika z życia diecezji

2001 rok
   31 maja – 1 czerwca  -  W Wasiliszkach (dek. Szczuczyn) odbył się dekanalny Festiwal Piosenki Religijnej.
   8 czerwca  -  W Woronowie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich dk. Stanisławowi Waszkiewiczowi ze Zgromadzenia Księży Pallotynów.
   9 lipca -  Do Grodna przybył kard. Edmund Szoka, Przewodniczący Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego.
   17 sierpnia  -   W kościele Pobrygidzkim odbyły się śluby wieczyste sióstr nazaretanek: s. Tatiany Stasiukiewicz i s. Filotei Cichanowicz.
 

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (15)

Kronika z życia diecezji

2001 rok
   2 grudnia  -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kaplicę św. Barbary na starym cmentarzu w parafii Lida-Fara.
   4 grudnia  -  Ks. abp Ivan Jurkovicz, nuncjusz apostolski w Mińsku, po raz pierwszy odwiedził naszą diecezję.
  6 grudnia  -  Odszedł do wieczności ks. prał. Alojzy Tomkowicz.
 

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (14)

Kronika z życia diecezji

2001 rok
   28 – 30 czerwca  -  II Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej. Wzięło w nim udział 527 uczestników.
  21 lipca -  Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił plac i fundamenty pod nową kaplicę pw. św. Kazimierza w Dzitwie.
  29 lipca -  Pasterz diecezji poświęcił rozbudowaną kaplicę św. Anny w Hlebowiczach w parafii Indura.
  11 sierpnia -  Ks. bp Antoni Dziemianko poświęcił klasztor Sióstr Bernardynek w Słonimiu. W klasztorze zamieszkało 6 sióstr zakonnych.
  12 sierpnia -  W macierzystym Domu SS. Matki Bożej Miłosierdzia, w obecności ks. bpa Antoniego Dziemianki, trzy siostry złożyły śluby czasowe, a trzy - śluby wieczyste.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (13)

Kronika z życia diecezji

2000 rok
   18 listopada -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił odbudowaną kaplicę w Żemłosławlu (par. Sobotniki).
   26 listopada -  Grodzieński jubileusz kolejarzy. Uroczystą Mszę św. odprawił Pasterz diecezji.
    2 grudnia -  W grodzieńskiej bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich trzem absolwentom WSD w Grodnie. Na wspólnej Eucharystii był obecny ks. bp Antoni Dziemianko.
    9 grudnia -  Święcenia diakonatu 6 alumnów grodzieńskiego WSD, których udzielił rektor WSD ks. bp Antoni Dziemianko.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (12)

Kronika z życia diecezji

2000 rok
    24 września - Jubileuszowy zjazd ministrantów z całej diecezji grodzieńskiej.
   1 października -  Poświęcenie placu pod budowę kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.
   7 października -  Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła i ośrodka duszpasterskiego ojców redemptorystów w Grodnie na osiedlu Dziewiatówka.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (11)

Kronika z życia diecezji

2000 rok
  23 – 25 czerwca
I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Grodnie.
   24 czerwca  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz w Smorgoni udzielił sakramentu kapłaństwa dk. Aleksandrowi Jaszewskiemu ze zgromadzenia księży Salezjanów.
   26 – 28 czerwca   I Festiwal Piosenki Religijnej w Grodnie "Te Deum Laudamus".
  
   

Strona 4 z 6:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.