GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Z głębi serca

24 stycznia 2021 roku

Z głębi serca

2 лютага - АХВЯРАВАННЕ ПАНА


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Czesławowi Pawlukiewiczowi
z okazji urodzin życzymy, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, dając satysfakcję i radość z tego wszystkiego, czego udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu nowych celów. Życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu, który zapali wszystko wokół Ciebie szczęściem i radością. My zaś w sposób szczególny ogarniamy Cię naszą modlitwą, by Bóg Cię błogosławił oraz nieustannie umacniał swoją łaską i pokojem.
Parafianie z Rosi
 

10 stycznia 2021 roku

Z głębi serca

chrzest jezusa


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
życzymy, aby zdrowie, radość, spokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze towarzyszyły, a Matka Najświętsza otaczała swoją opieką i chroniła od zła.
Parafianie z kaplicy w Masalanach
   

20 grudnia 2020 roku

Z głębi serca

25 grudnia. BOŻE NARODZENIE


❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Jerzy Żegaryn!
Życzymy Ci wiary niezachwianej, wszech darów Ducha, od Chrystusa wsparcia, owocnej pracy, wszelkich łask od Pana, by w drodze do bram Nieba nie ustawać. Niech będzie z Tobą troska Matki Bożej, opieka od Michała Archanioła, a Dziecię Jezus niechaj Ci pomoże stać przy ołtarzu Świętego Kościoła./div>
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
   

6 grudnia 2020 roku

Z głębi serca

niepokalanego2


❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Witekowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech dobry Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus broni od zła, a Maryja Panna i święty patron nieustannie mają Cię w swojej opiece.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Woronowa
   

22 listopada 2020 roku

Z głębi serca

ХРЫСТА - ВАЛАДАРА СУСВЕТУ


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi Ci każdego dnia, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej i hojnie obdarza swoimi darami. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, szczęśliwych dni i przyjaznych ludzi dookoła. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i wszystkim, którzy stali u początków Twego życiowego wyboru.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Wornian i Worony
   

8 listopada 2020 roku

Z głębi serca

ostrobramska


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Czurganowi
z okazji imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Juraciszek
   

25 października 2020 roku

Z głębi serca

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszce
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze gości pokój i dobroć, a energia towarzyszy w ciągu długich lat życia. Niech Anioł Stróż mocno trzyma Cię za rękę i pomaga w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Dziękujemy za dobre serce, mądre rady i to, że jesteś z nami.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lacka
   

11 października 2020 roku

Z głębi serca

RÓŻAŃCOWA MB


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Steckiewiczowi
z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Każdy z nas całym sercem chętnie słucha słów Twojego kazania, rady czy wsparcia w szczęśliwych chwilach lub w trudnej sytuacji życiowej. Twoja mądrość, dobroć i troska o ludzi zawsze są dla nas wzorem w życiu codziennym. Dziękujemy za nieskończone oddanie Kościołowi i miłość do ludu Bożego! Niech Twe prawe dzieło nadal będzie przynosić obfite owoce, a najlepszym darem niech będzie długie i radosne życie. Serdecznie prosimy Boga o wielką cierpliwość i dużo sił dla Ciebie. Życzymy dobrego zdrowia, światła duchowego i mądrości, Bożej pomocy i błogosławieństwa w sprawach na co dzień, w niełatwej pracy i w dobrych uczynkach. Niech każdy Twój dzień będzie pod opieką Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, a przy wsparciu niebiańskiego patrona św. Michała Archanioła, niech Twe dobre uczynki będą hojnie wynagradzane dla dobra parafian i naszego kościoła!
Z modlitwą wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Berdówce
   

27 września 2020

Z głębi serca

29 в29 верасня - Арханёлаў: Міхала, Рафала, Габріэля


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia i pomyślności w posłudze pasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą chwilę Twojego życia, Jezus wspiera Cię we wszystkim, Matka Najświętsza opiekuje się i pomaga w trudnych chwilach, a Duch Święty obficie obdarza swoimi darami.
Redakcja „Słowo Życia”
   

Strona 5 z 35:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.