GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Z głębi serca

31 pażdziernika 2010 r.

Z głębi serca

◊◊◊

Jego Eminencji

ks. Kardynałowi Kazimierzowi Świątkowi z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: dobrego zdrowia, siły, nieustannej opieki Matki Najświętszej, mocy Ducha Świętego oraz długich lat życia.

Wierni diecezji grodzieńskiej


◊◊◊

Jego Ekscelencjo, Najdostojniejszy

Księże Arcybiskupie,

Tadeusz Kondrusiewicz!

Z okazji 21 rocznicy otrzymania sakry biskupiej składamy moc najserdeczniejszych życzeń: niech Pan Bóg otacza Jego Ekscelencję swoją opieką i błogosławieństwem, Maryja wyprasza zdrowie, siły i potrzebne łaski u swego Syna. Życzymy, aby każdy dzień posługi arcybiskupiej był coraz głębszym doświadczeniem bliskości Jezusa.

Z modlitwą wierni diecezji grodzieńskiej
 

17 pażdziernika 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊

Czcigodnemu ks. Olegowi Pietraszko z okazji 30-lecia Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, sił, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom, życzliwych i szczerych ludzi obok, sukcesów we wszystkich sprawach. Niech Dobry Bóg błogosławi, nieustannie obdarza swoją łaską i pokojem, a Matka Boża oświeca Księdza drogę promieniami swego miłosierdzia.

Wierni ze wsi Jewłasze
◊◊◊

Kochana mamusiu i babciu Swietłana Stasiukiewicz! Z okazji jubileuszu 55-lecia Urodzin z całego serca składamy Ci najpiękniejsze życzenia: niechaj Dobry Bóg obficie obdarza Cię swoją miłością i błogosławieństwem. Życzymy dobrego zdrowia, dużo radosnych i szczęśliwych chwil oraz spełnienia wszystkiego, o czym marzysz w swoim sercu. Dziękujemy za wsparcie i miłość.

Córki Tatiana i Alona z rodziną


   

3 pazdziernika 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊

Przewielebnemu ks. Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi

z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i dużo radości płynącej

z powołania kapłańskiego. Niech Matka Najświętsza zawsze trzyma Księdza w swojej opiece i hojnie obdarza swoimi łaskami.

Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊

Przewielebnemu ks. Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi

z okazji zbliżających się Urodzin wiele łask Bożych, zdrowia, radości, siły w trudnych chwilach życia oraz nieustannej opieki

Matki Najświętszej życzą

ks. Paweł Białonos, ks. Wiaczesław Matukiewicz oraz wierni z Makarowiec
   

19 września 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Najdostojniejszy Pasterzu naszej diecezji, Ekscelencjo Księże Biskupie!
 
Z okazji zbliżających się Urodzin składamy na czcigodne ręce Biskupa z serca płynące życzenia. Niech nasza Patronka, Ostrobramska Matka Boża, roztacza nad Biskupem swą nieustanną opiekę, Duch Święty obdarza wszelkimi darami, a Dobry Bóg błogosławi drogę kapłańską i życiową. Żyj nam długo w dobrym zdrowiu. Niech każdy dzień będzie miły sercu i Bogu, na twarzy zawsze gości uśmiech, a dookoła będą wierni, życzliwi ludzie. Dziękujemy za pasterską opiekę i troskę, za nieustanny rozwój naszej diecezji.
Z modlitwą wierni diecezji grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Józefowi Bogdziewiczowi
  z okazji Urodzin składamy płynące z serca życzenia: Przyjmij nasze życzenia, Ojcze nasz kochany, Bo przez wszystkich jesteś bardzo szanowany. Dziś modły gorące wznosimy u ołtarza – Niech kielich goryczy zdala Cię ominie, Abyś żył spokojnie na tej łez dolinie. Przy Bożej pomocy, w zdroju i szczęśliwie Mógł długo pracować na tej Bożej niwie. Ile gwiazdek jasnych stworzył Bóg na niebie, Tyle szczęścia, Ojcze, pragniemy dla Ciebie. Żyj 100 lat albo dłużej.
Parafianie z Lidy-Fary
   

5 wrzesnia 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊

Czcigodnemu ks. Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: niech Dobry Bóg oświeca swą łaską drogę życiową Księdza i obdarzy mocnym zdrowiem, Matka Boża niech otula płaszczem swej macierzyńskiej opieki, a Święty Patron dopomaga w każdej chwili życia. Dziękujemy za pięknie głoszone Słowo Boże i dobre serce.

Wdzięczni parafianie z Randziwiłowszczyzny, Podwielikiego, Skrundziów

◊◊◊

Czcigodnemu ks. prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego na pięknej drodze kapłaństwa, darów Ducha Świętego dla oddanej służby Bogu i ludziom, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości w codziennej pracy i nadziei w sercu, dużo zdrowia i życzliwych ludzi wokół siebie. Sto lat!

Z modlitwą wierni i komitet kościelny kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Grodno-Południowy

   

18 lipca 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Murawie
z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, radości, szczęścia, spokoju w duszy, błogosławieństwa Bożego. Niech praca duszpasterska Ojca przyniesie plon stokrotny. Szczęść Boże!
Parafianie ze wsi Aleksandrowicze
◊◊◊
Szanownemu p. Władkowi Osłowskiemu
w dniu pięknego 80. jubileuszu składamy z serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych, a więc zdrowia na dalsze lata, pogody ducha, sił i wytrwałości, dobrego humoru, życzliwych ludzi dookoła. Dziękujemy za ofiarną pracę przy kościele. Niech Matka Boża nieustannie czuwa nad Panem i ma w swojej opiece.
Proboszcz i parafianie ze Mścibowa
   

4 lipca 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Serdeczne podziękowania sponsorom:
- Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej
- Ministerstwu Sportu i Turyzmu RP
- Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie
- Caritas diecezji grodzieńskiej
- Moda-Exclusive w Grodnie
Organizatorzy II Parafiady Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witoldowi Czurganowi
z całego serca pragniemy złożyć wyrazy szczerej wdzięczności za naukę i doprowadzenie do Komunii Świętej. Dziękujemy za życzliwość, wyrozumiałość, sprawiedliwość i uwagę do ludzi, owocną i ofiarną pracę. Życzymy błogośławieństwa Bożego na co dzień, długich lat życia, dobrego zdrowia, wielu sił i wytrzymałości w niełatwej pracy kapłańskiej. Niech na Księdza drodze zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie.
Wdzięczni parafianie
   

20 czerwca 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu księdzu biskupowi Antoniemu Dziemiance
z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, stałej opieki Matki Bożej, pogody ducha, radości na co dzień, wiernych przyjaciół.
Z modlitwą wdzięczni wierni diecezji grodzieńskiej
◊◊◊
Dostojnemu ks. biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, łącząc się w smutku i żałobie, składamy wyrazy współczucia i żalu z powodu odejścia do domu Ojca kochanego Brata Józefa.
Z modlitwą diecezjanie
   

6 czerwca 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊
   Czcigodnemu ks. Janowi Rejszelowi z okazji Urodzin składamy z serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, zdrowia na długie lata, pogody ducha, życzliwych, wyrozumiałych i hojnych wiernych. Niech dobry Bóg prowadzi Cię najpiękniejszą drogą i zawsze ma w swojej opiece.
Z modlitwą wierni ze wsi Skiersi, Żołudek, Zieniuki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy z serca płynące życzenia obfitych darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, wielu sił i niegasnącego zapału w służbie Panu Bogu i ludziom. Niech dobre i czułe serce proboszcza będzie przepełnione radością, miłością i wiarą. Dziękujemy za pracę w naszej parafii i głoszenie Słowa Bożego

Wdzięczni parafianie z Wierejek

   

Strona 32 z 35:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.