GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

Z głębi serca

7 listopada 2021 roku

Z głębi serca

16 listopada. MB OSTROBRAMSKA


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na drodze kapłaństwa, darów Ducha Świętego dla oddanej służby Bogu i ludziom, nieustannej opieki Maryi Panny, wytrwałości w codziennej pracy, nadziei w sercu, dobrego zdrowia i życzliwych ludzi obok.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym parafii Dudy
 

24 października 2021 roku

Z głębi serca

1 listopada. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Staniewskiemu
z okazji mianowania na arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Ojciec darzy szczególnymi łaskami, Jezus Chrystus będzie Wzorem i Przewodnikiem na każdej drodze, Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża w nadzwyczajne charyzmaty, a w sercu Matki Najświętszej niech Ekscelencja zawsze znajduje ukojenie jako Jej ukochany syn.
Apostolat „Margaretka” diecezji grodzieńskiej
   

10 października 2021 roku

Z głębi serca

14 października. ŚW. ŁUKASZA


❧✿❧
Czcigodny Księże
Pawle Zwierzyński!
Z okazji 22. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy moc serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otula swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga pełnić posługę duszpasterską i obficie udziela swoich darów. Życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, radosnych i szczęśliwych dni oraz tylko życzliwych ludzi obok.
Ruch apostolski „Margaretka” i parafianie z Wornian i Worony
   

26 września 2021 roku

Z głębi serca

29 września. ARCHANOILÓW


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu
Arcybiskupowi Nominatowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji mianowania na arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego z całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości oraz mądrości w pełnieniu posługi kierowania Kościołem. Niech Opatrzność Boża nieustannie prowadzi, a obok będą życzliwi ludzie.
Redakcja „Słowo Życia”
   

12 września 2021 roku

Z głębi serca

14 września. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Żurawskiemu
z okazji urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością i nadzieją, wiara tylko się umacnia, a wszystko się realizuje dzięki pomocy Pana i dobrych ludzi.
Wierni parafii Nowojelnia
   

25 lipca 2021 roku

Z głębi serca

26 lipca. ŚW. ANNY


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu kanonikowi
Wiktorowi Subielowi
z okazji imienin, 24. rocznicy święceń kapłańskich oraz otrzymania tytułu „kanonik” życzymy zdrowia, sił, wytrwałości, niezachwianej wiary i nadziei. Niech każdy dzień Twojego życia będzie szczęśliwy i błogosławiony, dobry Bóg obdarza obfitymi łaskami, Maryja Panna nieustannie się opiekuje, a patron święty niestrudzenie się modli za Ciebie przed tronem Bożym.
Komitet kościelny oraz wierni kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
   

11 lipca 2021 roku

Z głębi serca

13 ліпеня. ШКАПЛЕРНАЙ МБ


☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce
z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego zdro- wia, pogody ducha, radości na każdy dzień i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty patron zawsze opiekują się Tobą, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżyć każdy dzień. Niech na drodze wskazanej przez Boga zawsze Ci towarzyszy Jezus i Jego Najświętsza Matka, udzielając błogosławieństw i wszelkich potrzebnych łask, a Duch Święty, którego żywy ogień płonie w Twym sercu, niech będzie nieskończenie hojny na swe dary. Życzymy wielu radosnych chwil w tym cudownym dniu i na całe życie.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym i Koła Różańcowe z Ostryny
   

27 czerwca 2021 roku

Z głębi serca

29 czerwca. ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA


☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji urodzin życzymy radości, zdrowia, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony światłem Ducha Świętego, Bóg miłosierny zawsze Cię strzeże, a Najświętsza Panna wynagradza i obdarza Cię swoim wstawiennictwem i miłością.
Wierni kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
   

13 czerwca 2021 roku

Z głębi serca

24 czerwca. ŚW. JANA CHRZCICIELA


☙✿❧
Czcigodnej Siostrze
Antonii Szejgierewicz
z okazji imienin szczerze życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki świętego patrona oraz wszystkiego, co najlepsze. Niech plany i zamiary realizują się, a Matka Boża nieustannie wspiera Cię na drodze do Pana.
Wierni parafii Porozowo i Świsłocz
   

Strona 3 z 35:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  221

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.