GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Parafii i świątynie

Jubileusz Kościoła w Naczy

Parafii i świątynie

Касцёл імя Унебаўзяцця  Найсвяцейшай Панны Марыі ў НачыParafia i Kościół w Naczy biorą swój początek od roku 1529.
    1529 r. - Maria, wdowa po Januszu Kościewiczu, z województwa podlaskiego, troszczy się o stworzenie parafii i funduje budownictwo kościoła.
    1756 r. - Książę Józef Kuczewski buduje na miejscu starego kościoła nowy - drewniany. Do nackiej parafii w tym czasie należało około 60 wiosek i parafia liczyła 9086 wiernych.
    1891 r. - wybudowana plebania.
    21 kwietnia 1900 r. - pozwolenie na budowę nowego kościoła we wsi Nacza.
    15 sierpnia 1900 r. - poświęcony kamień węgielny. Aktu poświęcenia dokonał ks. Karol Lubianiec, profesor Seminarium Duchownego w Wilnie.
    1910 r. - zbudowany nowy kościół z dwiema wieżami w stylu romańskim, cały wybudowany z czerwonej cegły, posadzkę wykonano z betonu. Długość kościoła wynosiła 76 arszynów, szerokość - 30 arszynów. Dach kościoła i wieże były pokryte ocynkowaną blachą. Parafia liczy 5142 wiernych.
 

Skarb wspomnień i rzeczywistości

Parafii i świątynie

Wspomina rzeczy minione tylko ten, kto posiada własną historię. Co więcej, historia ta musi być pozytywna i wzbogacająca, a w dodatku w dynamiczny sposób wiążąca się z dniem dzisiejszym. Wspominanie dobrych wydarzeń własnej historii w sensie duchowym ma swoją długą tradycję. Wspomnienia są więc bogactwem człowieka i społeczności, w której żyje. Dzisiaj nawiązujemy do święta rocznicy poświęcenia Bazyliki katedralnej w Grodnie, które odbyło się 5 grudnia 1705 r. ,i wspomnienia 3 grudnia jej patrona św. Franciszka Ksawerego.
Świątynia ta powstawała w latach 1678-1705, kiedy w Grodnie działali Jezuici (Towarzystwo Jezusowe). Warto zaznaczyć, że Towarzystwo Jezusowe powstało jako «znak czasu» i odpowiedź na «potrzebę chwili». W odpowiednim też czasie Bóg wzbudzał w naszej historii osobowości, do których możemy się odwoływać jako do naszych przewodników i nauczycieli. Jednym z nich był wybitny jezuita św. Franciszek Ksawery. Święty Franciszek Ksawery był najpierw misjonarzem w Indii. Tam rozwinął wspaniałą działalność misyjną, nawracając na wiarę katolicką tysiące ludzi. Jako pierwszy misjonarz z Europy stanął na ziemi japońskiej. Stąd też święty Franciszek ogłoszony został głównym patronem misji katolickich. Stał się on też patronem obecnej Katedry grodzieńskiej, świątyni-sercu naszej diecezji. Brnąc w jej bogatą historię, warto wspomnieć, że pierwsza Msza święta w budowanym jeszcze kościele sprawowana była w 1700 r. Zaś 5 grudnia 1705 r. chełmiński biskup Teodor Potocki dokonał konsekracji świątyni. W uroczystości wzięli udział król August II i car Piotr I.
   

Z historii świętego miejsca

Parafii i świątynie

Zarówno cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, jak i kaplica, w której się mieści, oraz sama Ostra Brama mają bogatą historię, ściśle wiążącą się z historią rozbudowy Wilna. Na przełomie XV–XVI w. powstało dziewięć bram miejskich, z których jedna (jedyna zachowana do naszych czasów) nosiła nazwę Miednickiej, inaczej Krewskiej. Nieco później przyjęła się inna nazwa bramy – Ostra (od nazwy części południowego przedmieścia, które nazywało się Ostry Koniec). Zgodnie z tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. W 1626 r. założyli w tym miejscu swój klasztor ojcowie karmelici, a w samej bramie zbudowali niewielką kaplicę, w której umieścili obraz Matki Bożej – Matki Miłosierdzia. 12 kwietnia 1671 r. odbyło się uroczyste poświęcenie obrazu przez biskupa wileńskiego w obecności najwyższych dostojników świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego, profesorów i studentów Akademii Wileńskiej, magistratu miasta i wilnian.
   

Strona 30 z 30:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.