GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Parafii i świątynie

Przewałka. Pod ochroną Archanioła Michała

Parafii i świątynie

W pobliżu starego koryta Niemna, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Grodna, znajduje się wieś Przewałka. Miejscowi mieszkańcy tradycyjnie wywodzą nazwę wioski od „zapadłego miejsca”, ponieważ w pobliżu znajduje się malownicza dolina Rajgorod, w której według legendy niegdyś znajdowało się duże miasto, które zapadło pod ziemię, ponieważ miejscowi mieszkańcy prowadzili niechrześcijańskie życie. Jedna z pierwszych historycznych wzmianek o miejscowości Przewałka pochodzi z 1609 roku, gdy to król Rzeczypospolitej Zygmunt Waza założył we wsi osobną parafię katolicką, nadając jej sześć włók ziemi.
 

Kościółek wiejski, piękny jak cacko…

Parafii i świątynie

Kościół parafialny w Łunnie

Nie ma w najbliższej okolicy Grodna miejscowości bardziej zachowanej niż nadniemeńska Łunna. Dziesiątki ceglanych „pożydowskich” kamiennych budynków, cerkiew prawosławna i ładny kościół niby wprowadzają w atmosferę początku XX wieku, gdy żydzi i przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich pokojowo współistnieli na tej ziemi. Łunna miała szczęście i na sławne osobistości. Niejednokrotnie odwiedzała miejscowość królowa Bona Sforza, modliła się w miejscowym kościele słynna pisarka Eliza Orzeszkowa, pilnie zbiera historię Łunna współczesny jego kronikarz Leon Karpowicz…
   

Krzemienica. Cud wśród wzgórz

Parafii i świątynie

Nowoczesny wygląd parafialnej świątyni w KrzemienicyWieś Krzemienica choć położona jest w rejonie zelwieńskim, to można ją śmiało zaliczyć do historycznej Wołkowyszczyzny. Powiat wołkowyski istniał bowiem w mniej lub bardziej niezmienionych granicach od XVI wieku aż do 1939 roku. Hojnie usiane krzemieniem wzgórza (stąd nazwa – Krzemienica) nie wydają się być szczególnie urodzajne, ale już 500 lat temu Krzemienicę określano jako bogaty dwór wielkiego księcia, który dzięki fundacji Zygmunta Starego dostarczył proboszczowi wołkowyskiemu dziesiątki beczek żyta, jęczmienia i gryki. Od około lat 60. XVI wieku Krzemienica znalazła się w rękach przedstawicieli szlacheckiego rodu Wolskich. Wolscy wiernie służyli Rzeczypospolitej na polach bitew, wysyłając do wojska ze swoich posiadłości 24 jeźdźców i 11 żołnierzy pieszych.
   

Przełom. Sam na sam z Bogiem

Parafii i świątynie

Budynek klasztoru ojców kapucynów obok kościoła w PrzełomiuDziś w Przełomie, wiosce na malowniczych wzgórzach nadniemeńskich, oficjalnie mieszka około dziesięciu osób. Jeszcze pod koniec XIX wieku ludność wsi liczyła co najmniej 130 osób. Obecnie wieś jest w większości „zamieszkana” przez letników, a o jej przeszłości przypomina cmentarz katolicki oraz niewielka drewniana kaplica – filia parafii w Hoży, gdzie od czasu do czasu odbywają się nabożeństwa.
   

Kościół w Kozłowiczach: w 100. rocznicę odzyskania świątyni

Parafii i świątynie

Kościół parafialny w Kozłowiczach, podobnie jak wiele świątyń na Białorusi, ma trudną historię.
Zaścianek Kozłowicze, podobnie jak sąsiedni majątek Wiercieliszki, w połowie XIX wieku był w posiadaniu szlachcica, oficera armii carskiej Aleksandra Świeczyna. W 1843 roku jego żona Aleksandra ze starożytnego niemieckiego rodu Bispingów kupiła folwark Kozłowicze, który został przyłączony do ich dużego majątku w Wiercieliszkach. Od końca XVIII wieku w Kozłowiczach istniał niewielki drewniany kościół grekokatolicki. Z wykazu inwentarza parafian kościoła w Kozłowiczach z 1824 roku wynika, że należało do niego 341 parafian ze wsi Toboła i Skołobowa oraz niewielka część z okolic szlacheckich Ejsmonty, Oleńczyce i Kozłowicze. W zachowanych księgach metrykalnych można znaleźć zapis o miejscowej szlachcie: Bylczyńskich, Czerniawski, Dawidowiczów, Ejsmontów, Gorbaczewskich, Kamińskich, Kuczyńskich, Mińczycach, Stankiewiczach, Strupińskich, Tołoczkach i in. Wynika z tego, że parafianie dzielili się na chłopów pańszczyźnianych i miejscową szlachtę, której część pozostała unicka, a czasami była rzymskokatolicka, ale nadal odwiedzała unicką świątynię.
   

Strona 3 z 30:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.