GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Radość parafian w Berdówce

Życie Kościoła

3 października 2009 r. w sobotnie popołudnie wierni parafii Berdówka k. Lidy od godzin porannych oczekiwali na przybycie ks. biskupa Aleksandra, kapłanów i gości z sąsiednich parafii. Przez 8 ostatnich lat wierni na czele ze swoim ks. proboszczem Jerzym Swisłockim skrzętnie prowadzili budowę nowej świątyni. Nastał więc dzień, w którym uroczyste poświęcenie nowego kościoła miało zapoczątkować kolejny etap dziejów parafii w Berdówce.
Radość wiernych nie miała granic . Parafianie berdowscy z dumą patrzyli na własną świątynię. Jej gmach, mimo swej skromnej sylwetki architekturnej, przyciąga wzrok przechodniów i podróżujących przez gościniec samochodem. Położony nad jeziorem w nowej części Berdówki, kościół rzeczywiście stał się ozdobą terenu. Zgrabna wieża wraz z gmachem jednej nawy podłużnej i dobudowanymi we frontonie zakrystiami tworzą jeden obiekt sakralny, który odtąd można uważać za wizytówkę wsi.
Pan Bóg wynagrodził wiernych tej parafii darem nowej świątyni. W wyniku burzliwych dziejów historii i działania radzieckich władz ateistycznych w latach 40. i 50. XX stulecia parafia utraciła dwa kościoły – jeden zabytkowy w dworze Kirjanowskim, a drugi postawiony ze środków parafian w starej części wioski, który był zrobiony w stylu „zakopiańskim”, bardzo rozpowszechnionym w tym czasie w archidiecezji wileńskiej.
    W 1957 r. kościół pw. Trójcy Przenajświętszej został zamknięty i rozebrany na budulec dla jednego z budynków miejscowej szkoły. Od tamtego roku wierni nie mieli własnego kościoła i byli zmuszeni dojeżdżać do Lidy i Lipniszek. W 1993 r. po rozpoczętych przez wiernych staraniach parafia odrodziła się i odzyskała właśnie jeden z budynków po dawnej szkole, który był postawiony z budulca kościelnego. Przez 16 lat w zaadaptowanym budynku mieściła się wspólnota parafialna wraz ze swymi duszpasterzami (ks. Stanisław Ługowski SDB 1993-1999, ks. Jerzy Swisłocki 1999- po dzień dzisiejszy).
    3 października podczas Mszy św. o godz. 16.00 nowa świątynia pod zachowanym dawnym tytułem parafii Trójcy Przenajświętszej w Berdówce została uroczyście poświęcona przez ks. biskupa Aleksandra. Na uroczystość poświęcenia przybyli liczni kapłani oraz wierni z dekanatu Lidzkiego. Kościół szeroko otworzył swe drzwi. Wśród zebranych panowała niezwykła ciepła atmosfera wdzięczności Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do budowy parafialnej świątyni.
    „Nowa świątynia dla Pana” - w tych słowach ks. biskup Aleksander na wprowadzenie Mszy św. ukazał rolę i przeznaczenie dla wspólnoty parafialnej każdego własnego budynku sakralnego. Ks. Biskup zachęcił wiernych, aby przez swą częstą obecność w kościele troszczyli się o świętość tego miejsca i uczyli tu młodego pokolenia miłości do Boga i bliźniego. Po słowach powitania i specjalnej modlitwie nastąpił upragniony przez wszystkich moment poświęcenia kościoła.
    Ks. Biskup pobłogosławił i poświęcił gmach, który odtąd ma być przeznaczony na stałą służbę Panu Bogu i miejscowym wiernym.
    Ks. prof. Roman Kotlimowski z WSD w Grodnie w słowach kazania szczególnie przypomniał zgromadzonym o zagrożeniach wiary, które rodzą się z braku świątyń, wiary w Boga i troski o bliźniego człowieka.
    Kulminacyjnym momentem całej ceremonii było postawienie w tabernakulum i pozostawienie dla czci wiernych w kościele Najświętszego Sakramentu. Przy ołtarzu przeniesionym z dotychczasowej kaplicy zapłonęła wieczna lampka. Z serc pełnych wdzięczności Panu Bogu za dar żywej i realnej obecności Chrystusa w świątyni popłynął uroczysty hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Dziękowało Panu Bogu jak młodsze pokolenie, tak i starsze. Starsze za to, że udało się przechować skarb wiary i być uczestnikami doniosłej uroczystości, o której w Berdówce 20 lat temu i więcej, w związku z panującym ateistycznym systemem władzy, nikt nie mógł nawet pomyśleć. Młodsze pokolenie mogło szczycić się, że posiada tak piękną świątynię – dom dla Pana, który odtąd będzie domem dla wszystkich wiernych parafii, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, którzy będą stanowić o przyszłości i rozwoju swojej parafii. Gratulacje ze strony ks. Biskupa, kapłanów, miejscowych przedstawicieli władzy i wiernych były składane na ręce ks. Jerzego Swisłockiego, proboszcza parafii w Berdówce, na barkach którego spoczął zasadniczy obowiązek troski o budowę nowej świątyni. „Budowa nowej świątyni trwała 8 lat i dzięki ofiarom ludzi Dobrej woli i stałej pomocy parafian dobiegła końca. Pozostaje jeszcze do końca wyposażyć wystrój wewnętrzny i zagospodarzyć plac przykościelny” – zaznaczył ks. Jerzy Swisłocki. Warto zaznaczyć, że jest to drugi kościół w terenie, który udało się ks. Jerzemu wraz z wiernymi postawić w tak krótkim odcinku czasu. Pierwszy kościół parafialny pw. Św. Kazimierza Królewicza w 2003 r. został poświęcony przy osiedlu Pierwszomajskim i w wiosce Nieciecz dekanatu Lidzkiego.
    Miłym akcentem zakończenia całej uroczystości było wspólne zdjęcie i poczęstunek, który przygotowali parafianie berdowscy dla przybyłych kapłanów i gości.
    Życie toczy się do przodu i po skończonej uroczystości przed wspólnotą parafialną w Berdówce, po osiągniętym owocu swoich trosk i trudów w postaci nowej świątyni, powstało nowe wezwanie: aby i nadal troszczyli się o to święte miejsce i ożywiali je swoją codzienną modlitwą.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.