GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Witebsk. Chrystus czeka w nowej świątyni

Życie Kościoła

10 października br. w ramach obchodów 10-lecia utworzenia diecezji witebskiej byliśmy świadkami konsekracji kościoła pw. Jezusa Miłosiernego w Witebsku. Jest to pierwsza świątynia katolicka, zbudowana w tym mieście od 125 lat.

22 października 2000 roku dla wiernych witebskiej parafii pw. Jezusa Miłosiernego w kościele pw. św. Barbary została odprawiona pierwsza Msza św. 3 grudnia tegoż roku odbyła pierwsza Msza św. w nowej kaplicy, którą 25 grudnia poświęcił ksiądz biskup Władysław Blin. 12 września 2004 roku ordynariusz diecezji witebskiej poświęcił plac pod budowę, a w połowie października władze miasta wydały pozwolenie na budowę nowej świątyni. Wraz z nią powstało Centrum pastoralne, które ma służyć budowaniu wspólnoty kościelnej i rozwojowi życia parafialnego.
Przed rozpoczęciem uroczystości konsekracyjnych przedstawiciel Ojca Świętego uroczyście otworzył bramy świątyni dla wiernych. Mszy św. przewodniczył i aktu konsekracji dokonał nuncjusz apostolski na Białorusi ks. abp Martin Vidović, który przed laty poświęcił kamień węgielny pod budowę tego kościoła.

W celebracji pierwszej Eucharystii w nowej świątyni uczestniczyło 14 hierarchów i liczni kapłani. Na uroczystości obecni byli m. in. ks. kard. Kazimierz Świątek, ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, biskup odesko-symferopolski Bronisław Bernacki oraz ks. bp Stanisław Szyrokoradziuk z diecezji żytomiersko-kijowskiej. Obecni byli również przedstawiciele duchowieństwa i wierni z Ukrainy, Polski, Litwy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Indii i Czech.

W homilii ordynariusz grodzieński ks. bp Aleksander Kaszkiewicz wezwał wiernych z serca podziękować Bogu za tę świątynię. „Tutaj Chrystus będzie nas karmić eucharystycznym chlebem, tutaj będziemy się rodzić do nowego życia przez sakrament chrztu” – powiedział ks. bp Aleksander. Przypomniał też, że Chrystus zawsze czeka na wiernych w tej świątyni i dzięki Niemu nie są oni nigdy samotni.

W czasie uroczystości ordynariusz diecezji witebskiej ks. bp Władysław Blin wyraził wdzięczność „Bogu i ludziom, wierzącym i niewierzącym, wiernym innych Kościołów chrześcijańskich, przede wszystkim prawosławnym, którzy wspierali budowę świątyni”. Poinformował również, iż za błogosławieństwem papieża Benedykta XVI obchody jubileuszowe w diecezji witebskiej zakończą się 22 sierpnia 2010 roku w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej w Brasławiu (według wstępnych planów, jubileusz miał zakończyć się 10 października tego roku konsekracją nowego kościoła Jezusa Miłosiernego).

W związku z tym wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła na Białorusi metropolita mińsko-mohylewski ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz zachęcił przedstawicieli innych chrześcijańskich Kościołów przyjść do nowej świątyni na spotkanie z Bogiem. „Dzisiejszy świat potrzebuje Ewangelii, potrzebuję tych, kto żyje prawdą Ewangelii i niesie innym Jego światło” – powiedział metropolita. Należy zaznaczyć, że Mszę św. w tym kościele będą odprawiane w języku angielskim, polskim i białoruskim.

9 października w budynku nowego kościoła odbyło się sympozjum naukowe na temat „Boże Miłosierdzie a nowa ewangelizacja”, w którym wzięli udział studenci i wykładowcy duchownych seminariów z Grodna i Pińska oraz przedstawiciele Kościoła greckokatolickiego na czele z archimandrytą Siergjuszem Gajkiem. Prelegenci zachęcali obecnych do rozważania nad powołaniem każdego chrześcijanina, którym jest apostolstwo. Podkreślano, że współczesnemu światu potrzebne jest świadectwo, żywe apostolstwo – uczynek, słowo, modlitwa. W ramach sympozjum zostały ogłoszone wyniki konkursu poetyckiego o tematyce religijnej, który odbył się w diecezji witebskiej z okazji jej 10-lecia.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.