GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Dlaczego dziś jest mało powołań?

Życie Kościoła

W dzisiejszych czasach dużo się mówi o krysysie powołań. Czy Bóg naprawdę nie powołuje na drogę wyłącznego służenia tylko Jemu, czy problem jest gdzie indziej?
    Po wielorakich rozmowach z młodymi ludźmi daje się zauważyć, że głos powołania słyszy wielu młodych dziewcząt i chłopców, słyszą to zaproszenie „Pójdź za Mną”. Z różnych powodów jednak młody człowiek się lęka i boi odpowiedzieć na to wezwanie. Dziś, gdy w świecie liczy się MIEĆ, a nie BYĆ, jest trudno pozostawić dotychczasową drogę, zajęcia, przyzwyczajenia i iść za Jezusem. Iść bardzo często w nieznane, niepewne od strony ludzkiej, ale iść za Jesusem i z Nim świadczyś o Jego Królestwie. Młodym brakuje odwagi i zdecydowania, czasami wydaje się że chcieliby namacalnie mieć podtwierdzenie, że to jest właśnie ta droga. Tym czasem Bóg cierpiwie czeka na decyzję, bo kocha i szanuje wolność.
Dzisiejszy świat naraża młodą osobę na wszelkiego rodzaju pokusy, mające wpływy na powiedzenie Bogu „Tak”.
    Dużo jest skłóconych małżeńśtw, gdzie brakuje wzajemnej ofiarnej miłości, co powoduje, że jest coraz trudniej służyć drugiej osobie. A Jezus na tej drodze potrzebuje serc otwartych i ofiarnych, by zanieść Jego Miłość do spotykanych ludzi. Rzadko można zaobserwować, jak ludzie bezimteresownie pomagają sobie na wzajem. A właśnie tego chce Jezus od swoich wybranych, by Jedyną ich zapłatą był On sam i Jego Królestwo i by jedynym celem ich działania było głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
    Wolność, która nie prowadzi drogą Bożych przykazań, ani do odpowiedzialności za swoje czyny. Wszelkiego rodzaju reklamy, proponujące łatwość we wszystkim . Wskutek tego wszystkiego w młodej osobie rodzi się chęć ku łatwemu życiu, bez wyrzeczeń, trudów. Zapomina się o tym, że Jesus zaprasza wziąć krzyż na swe ramiona i Jego naśladować.
    Hałas, muzyka, która prawie na okrągło towarzyszy młodym ludziom, powodują, że nie słyszą oni siebie na wzajem, nie słyszą albo nie chcą usłyszeć również siebie samych. Bóg przecież przemawia w ciszy.
    Kryzys autorytetu w szkole, w domu, w pracy powoduje, że młodzi chcą sami rządzić sobą i swoim życiem. Z jednej strony jest to bardzo dobre, bo może wychować do odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, a z drugiej - prowadzi do ogromnej trudności przysłuchiwania się do zdania innej osoby i przyznania jej racji. Natomiast Jezus swym przykładem uczy nie tylko słuchania zdania innych, ale przede wszystkim całkowitego wypełnienia woli Ojca.
    Te i wiele innych bodźców mają wpływ na powołanie i dar odpowiedzi ze strony powołanej osoby. Powołanie każdej osoby jest wielką tajemnicą, bo dotyczy wyjątkowego działania Boga w duszy człowieka. My, osoby konsekrowane, powinnyśmy nie tylko słowem, a przede wszystkim świadectwem swego życia utwierdzać powołanych, być wsparciem w czasie wyboru młodego człowieka, pomóc w Świetle Ducha Świętego rozeznać ich drogę powołania. Sensem życia kapłana i osoby powołanej jest BYĆ z JEZUSEM: poprzez nawiązanie i pogłębianie zażyłej więzi z Jesusem, być znakiem Jego miłości, promieniowaniem prawdziwej radości i pokoju, ofiarnej i życzliwej służby bliźnim.
    Na koniec chcę życzyć każdej osobie, stojącej przed wyborem drogi życiowej:
   Nie bój się, odwagi! Jezus idzie przed Tobą! Zaufaj! Nie pozwól, by strach panował nad Twym życiem!

Według danych światowej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, na świecie jest około 2 tys. żeńskich zgromadzeń na prawie papieskim bądź diecezjalnym. Według danych z roku 2006 w Europie działało 1.111 zgromadzeń i zakonów żeńskich, pozostałe: z Azji - 160, z Afryki - 143, z Ameryki - 507 i 53 z Oceanii.
    Obecnie w Europie jest około 330 tys. sióstr - najwięcej na świecie. Jednocześnie nasz kontynent (przede wszystkim Zachód) dotyka największy spadek powołań - na przestrzeni 20 ostatnich lat liczba powołań zmniejszyła się prawie dwukrotnie.
    W diecezji grodzieńskiej działa 18 żeńskich instytutów zakonnych: Córki Maryi Niepokalanej CFMI, Córki Najświętszego Serca NMP CFPCBMV, Eucharystki CSAIE, Franciszkanki od Cierpiących CSFA, Karmelitanki od Dzieciątka Jezus CSCII, Katarzynki CSC, Matki Bożej Miłosierdzia CSBMVM, Michalitki CSSMA, Misjonarki Chrystusa Króla MChR, Misjonarki św. Rodziny MSF, Nazaretanki CSFN, Niepokalanki SIC, Notre Dame SSND, Pasterzanki CAMBP, Serafitki CMBB, Służki NMP Niepokalanej CSSBMVI, Służebniczki Wielkopolskie CSAICBMV, Pasjonistki św. Pawła od Krzyża; 1 klasztor kontemplacyjny: SS. Bernardynki; stowarzyszenie sióstr Pallotynek SAC; 3 instytuty świeckie: Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej, SS. Szensztackie ISSM, świecki Instytut Maryi-Służebnicy Pańskiej (dziewice konsekrowane).

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.