GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Królowo naszych rodzin – módl się za nami

Życie Kościoła

    Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Trokielskiej

Królowo naszych rodzin – módl się za nami

     Dzień 5 lipca 2009 roku zostanie zapisany niezacierającymi się literami w historii Trokiel, gdzie w Sanktuarium Maryjnym odbyła się Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Trokielskiej. Historia Sanktuarium nie pamięta tak wzniosłej i wspaniałej uroczystości, na którą z różnych stron Grodzieńszczyzny podążały dziesiątki tysięcy czcicieli Maryi ze swoimi duszpasterzami, a także goście z zagranicy. Wierni, biorący żywy udział w tych uroczystościach, poddali się w ten dzień potężnemu nastrojowi wiary, majestatycznej siły wzruszenia i skupienia, które na długo pozostaną w ich sercach.

   Od dawna jest dobrą tradycją, że w pierwszą sobotę lipca Trokiele stają się stolicą Kościoła Grodzieńskiego. Te niewielkie miasteczko znajdujące się na poboczu głównych połączeń komunikacyjnych, nabrało w tym roku wyjątkowego znaczenia dla duchowieństwa i wiernych z racji uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Trokielskiej.
    Jakże trafne okazało się hasło tegorocznej pielgrzymki do Matki Bożej Trokielskiej: „Maryjo – jestem, pamiętam, czuwam!”. Słowa te w sposób mocny i prosty wyrażają sens bycia chrześcijaninem na naszej ziemi na początku nowego tysiąclecia w nowej epoce dziejów Kościoła i narodu.
    Być chrześcijaninem to znaczy czuwać, jak czuwa żołnierz na posterunku lub matka przy dziecku i strzec wielkiego dobra. Tym wielkim dobrem jest nasza wiara, całe dziedzictwo ducha, które w niej bierze początek. Czuwać to znaczy pamiętać o sobie i bliźnich, być przy Maryi, przy naszej Opiekunce z Trokiel i próbować stać się jej pomocnikami, pamiętać, by Apel Maryjny nie przestał być naszą modlitwą i naszym życiowym programem.
    Na wielką moc modlitwy przy cudownym obrazie Matki Bożej Trokielskiej po trudnej wielodniowej pielgrzymce liczyli wierni, którzy przybyli na uroczystości koronacyjne. Ich trud pielgrzymowania stał się wyrazem tego, że tęsknią za Bogiem i nieustannie Go szukają. Czas, który poświęcili sprzyjał głębszemu poznaniu siebie, swych słabości i ograniczeń. Stał się również dobrą porą na pogłębianie więzi międzyludzkich poprzez wzajemną pomoc i chęć zrozumienia potrzeb bliźniego. Podczas modlitewnego wędrowania i nocnego czuwania, które w przeddzień koronacji uświetniła inscenizacja pt. „Jezus naszym życiem” i koncert zespołu „Ave” w sposób rzeczywisty nasz Kościół stał się pielgrzymującą wspólnotą ludu Bożego.
    Przygotowując się duchowo do uroczystości koronacynej w nocy 5 lipca br. pielgrzymi odmawiali też Różaniec z rozważaniami Tajemnic Światła oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Słuchając fragmentów dzienniczka św. siostry Faustyny zastanawiali się nad wartościami życia chrześcijanina. Od wczesnych godzin porannych 5 lipca przed wejściem do diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w wielkiej kolejce gromadziły się wierni, by zanieść swoje intencje do Matki Trokielskiej. O godz. 8.00 celebrowana była Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Aleksandra Kaszkiewicza wspólnie z neoprezbiterami.
     Centralnym punktem uroczystości koronacyjnych była Msza św. o godz. 11.00, w czasie której na cudowny obraz byli założone papieskie korony. Uroczystą liturgię razem z ks. kard. Kazimierzem Świątkiem współcelebrowali metropolita mińsko-mohylewski abp. Tadeusz Kondrusiewicz, ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, ks. Władysław Blin, ks. bp Antoni Dziemianko, ks. bp Kazimierz Wielikosielec, ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński oraz liczne grono kapłanów.
    „Radujmy się jak jedna rodzina dzieci Bożych i z uszanowaniem pochylmy czoła przed cudownym obliczem Matki Bożej Trokielskiej, od której wierni otrzymali wiele łask. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami w Trokielach w tym cudownym obrazie. Dziękujemy Maryjo za to, że przyjęłaś pod swoje serce Jezusa Chrystusa i stałaś się Matką Syna Bożego. Jesteś przez to Matką Kościoła i Matką naszą!” - tymi słowami ks. biskup A. Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji grodzieńskiej zwrócił się w czasie uroczystej liturgii do zgromadzonych przed ołtarzem około 25 tyś. wiernych. Ks. bp Aleksander przypomniał historię cudownego obrazu, który przeżył pożary, represje i walkę z Bogiem w czasie wojującego ateizmu. Opowiedział też o cudach uzdrowienia, które odbyły się za wstawiennictwem Matki Bożej w Cudownym Obrazie.
    Zwracając się do wiernych ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, pokreślił szczególne znaczenie Trokiel, które to miejsce Maryja uprosiła dla siebie. Wspomniał on, jak bardzo jest potrzebne naszemu pokoleniu nowe zgromadzenie przy Maryi. „Ona chroni z każdej pożogi – politycznej i moralnej” - zaznaczył. Metropolita zachęcił lud wierny Grodzieńszczyzny napełniać tę ziemię miłością i życiem, ponieważ w obecny tu obraz Maryjny wpisane jest niezwykłe proroctwo, niezwykła treść. W swoim przemówieniu ksiądz biskup wyjaśnił również, jakie znaczenie ma modlitwa Maryjna dla kształtowania współczesnych rodzin. „Najbardziej bezpieczne i naturalne jest przyjęcie Jezusa z ręki Maryi, jego Matki. Jest to szczególnie ważne dla dzisiejszych rodzin” – powiedział kaznodzieja. Dodał też, że rodzina, która przyjmuje Chrystusa z rąk Maryi, jest rodziną zdrową, pełną miłości, zgodną, pracowitą, w której dzieci będą radosne i szczęśliwe. „Gdy dziecko od małych lat wzrasta słysząc Modlitwę Maryjną, gdy w życie rodzinne wpisuje się modlitwę Różańca św., modlitwę odmawianej Litanii do Matki Bożej - dziecko z takiej rodziny ma zdrową duszę na całe swoje życie. A miłość z takiej rodziny przechodzi na następne pokolenia” - powiedział metropolita szczecińsko-kamieński.
    Następnie do wiernych przemówił ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz. Metropolita mińsko-mohylewski wspomniał, że niedawno odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej w Budsławiu, a teraz przeżywamy koronację Matki Bożej Trokielskiej. Stąd wniosek, że Kościół na Białorusi przeżywa czas błogosławiony. Metropolita nawiązał do czasów prześladowania wiary chrześcijańskiej, kiedy wierni z ufnością zwracali się do Maryi, prosząc Ją o pomoc i opiekę. Stąd ukoronowanie Matki Bożej Trokielskiej należy potraktować jako podziękowanie za to, że wysłuchała Ona błagania wiernych. W imieniu wszystkich obecnych metropolita prosił Najświętszą Pannę Trokielską, by dopomagała Ona dążyć do doskonałości na wzór Boga Ojca tak, by zasłużyć szczęście wieczne w niebie.
   Po odczytaniu dokumentu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dotyczącym koronacji w języku łacińskim, polskim i białoruskim ks. kard. Kazimierz Świątek poświęcił cudowny obraz i umieścił korony nad wizerunkiem Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. W tej chwili na twarzach obecnych widoczny był podniosły nastrój. Były łzy wzruszenia, radości i wielkiej wdzięczności Bogu za ten hołd złożony Najświętszej Pannie z Trokiel. Następnie ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz odczytał Akt ofiarowania się Matce Bożej Trokielskiej w macierzyńską opiekę. W hołdzie Matce Trokielskiej pielgrzymi z różnych dekanatów naszej diecezji i obecni na uroczystości przedstawiciele Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego złożyli Matce Bożej dary.
    Kustosz sanktuarium ks. Paweł Goliński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tej wielkiej uroczystości: „Śpiewamy dzisiaj wszystkim hymn za tę uroczystość i wznosimy dziękczynienie za dar, jakim jest nałożenie koron papieskich na nasz Cudowny Obraz. Sercem ogarniam każdego człowieka za to, że te korony założyliśmy wspólnie dla naszej dobrej Matki i Jej Syna”.
    W końcowym przemówieniu ks. Kazimierz Świątek podziękował Panu Bogu za możliwość dokonania kolejnej koronacji obrazu Matki Bożej i pobłogosławił wszystkich obecnych. Następnie obraz został przeniesiony na jego stałe miejsce - do głównego ołtarza kościoła.
    W sanktuarium do późnych godzin wieczornych przed cudownym obliczem Matki Bożej gromadzili się przybyli wierni. Matka Boża Trokielska jakby osobiście żegnała się z tymi, którzy przyczynili się do Jej triumfu.
   

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.