GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Życzenia! 26 czerwca

Z głębi serca

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu
z okazji urodzin życzymy opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, sił i zdrowia w realizacji planów oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej oraz Andrzej Słonimiec

29 czerwca. ŚW. APP. PIOTRA I PAWŁA

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Załodze
z okazji imienin życzymy wszelkich łask od Maryi Panny, błogosławieństwa Bożego, dobrych i serdecznych ludzi na drodze kapłańskiej, pięknych owoców na Bożej niwie, spełnienia marzeń, a nade wszystko zdrowia, szczęścia i dużo sił.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żyrmun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi
z okazji imienin życzymy, aby dobry Bóg obdarzał Cię wszelkimi łaskami, a święty patron nieustannie modlił się za Ciebie przed tronem Bożym. Życzymy zdrowia, siły, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żołudka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi
z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych i tylko radosnych chwil. Niech Duch Święty opromienia swoim światłem każdy Twój dzień, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja przytula do siebie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żodziszek i Iwia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia, pokoju serca, darów Chrystusowych i życzliwych ludzi obok. Niech Bóg obdarzy Cię łaską i pokojem, a Matka Boża oświetla drogę.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Indury
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi
z okazji imienin życzymy, aby każdy Twój dzień był szczęśliwy, zdrowie nie słabło, a wiara się wzmacniała w każdym momencie. Niech dobry Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża opiekuje się Tobą.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Makarowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łozowskiemu
z okazji imienin życzymy, aby każdy Twój dzień był oświecony promieniami Bożego Miłosierdzia i napełniony darami Ducha Świętego. Niech Cię Bóg błogosławi, a Matka Boża otacza swoją opieką.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Strubnicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi
z okazji imienin życzymy wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły ducha oraz czystego ognia w sercu.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Porzecza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Pawlukiewiczowi
z okazji imienin życzymy Bożego błogosławieństwa, nieustannej opieki Maryi Panny i świętego patrona, pogody ducha, radości, zdrowia, wytrwałości i mocy na drodze kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Borun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubielowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości i pogody ducha. Niech droga życia będzie błogosławiona, Pan Bóg otacza miłosierdziem, a święty patron ciągle się opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa i Wołdaciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech miłosierny Jezus przytuli Cię do swego Najświętszego Serca, Duch Święty zsyła swoje dary, Maryja Panna otacza miłością i troską, a święty patron nieustannie opiekuje się Tobą.
Ruch apostolski „Margaretka” i parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi
z okazji imienin życzymy, aby Boże błogosławieństwo codziennie Ci towarzyszyło, Matka Boża się Tobą opiekowała, a Duch Święty udzielał swych darów i rozjaśniał drogę do Pana. Mocnego zdrowia, pogody ducha, mocy w głoszeniu Słowa Bożego oraz ufności i radości w odkrywaniu tajemnicy powołania.
Komitet kościelny, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni parafii Grodno-Wiśniowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Bezlapowiczowi
z okazji imienin życzymy długich lat życia, sił do realizacji Bożych planów, pogody ducha, prawdziwej radości i niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom. Życzymy również wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej i świętego patrona.
Wierni parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Bezlapowiczowi
z okazji imienin życzymy zdrowia na długie lata, pomyślności w posłudze, radości, uśmiechu na co dzień, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życiowej, wszelkich łask Bożych.
Wierni kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Janie Kuczyński!
Z okazji imienin i urodzin życzymy Ci błogosławieństwa Bożego i mocnego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech święty patron wspiera Cię i pomaga pokonywać trudności, a Pan Bóg wynagrodzi za niestrudzoną pracę i modlitwę.
Pracownicy katedry grodzieńskiej oraz Pelagia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia i radości na całe życie. Niech Bóg błogosławi Cię każdego dnia, a ogień miłości i dobroci płonący w Twoim sercu nigdy nie zgaśnie. Życzymy pokoju, zawsze życzliwych i przyjaznych ludzi obok oraz osiągnięcia wszystkich celów.
Wierni parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji urodzin życzymy zdrowia, radości, pomyślności w posłudze, opieki Matki Bożej oraz ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Bóg obdarza Cię swoimi łaskami. Dziękujemy za dobroć, szczere modlitwy, mądre rady, dobre i czułe serce, nawracanie naszych dusz.
Parafianie z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skubie
z okazji urodzin, imienin i kolejnej rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, mądrości, niezachwianej wiary i życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg błogosławi za oddaną służbę, wspaniałe kazania i troskę o zbawienie naszych dusz. Nisko się kłaniamy rodzicom za syna kapłana!
Parafianie kościoła w Dworcu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Koleśnikowi i Janowi Gaweckiemu
z okazji imienin życzymy hojnych łask Bożych na każdy dzień, owoców w posłudze na niwie Pańskiej, spełnienia wszystkich zamiarów, cnót Bożych, spokoju duszy, światła Ducha Świętego i nieustannej opieki świętego patrona.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy zdrowia i radości z posługi kapłańskiej. Niech za pomocą Boga i dobrych ludzi realizują się Twoje zamiary i plany, a Matka Boża chroni od zła i niepowodzeń.
Parafianie z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sareło
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, mocnej wiary oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech miłosierny Jezus opromienia swym światłem.
Stanisława Sidorowicz, Lucja Łabecka i Maria Wiszniewska z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Romanowskiemu
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. Do Panny Maryi modlitwy wznosimy, za każdy Twój dzień Jezusa prosimy: niech będą miłość, pokój i zdrowie, by życie było ciekawe i dobre! Drogi szczęśliwej i sprawy udanej, by w domu mamusia zawsze czekała. Niech żadne trudności nie będą Ci straszne, lecz z Bożą pomocą je zwalczaj odważnie!
Parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu i Pawłowi Gardziejczykowi
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia na długie lata, siły i cierpliwości. Niech Wasza droga życiowa będzie oświecona promieniami miłosierdzia Bożego, a Matka Boża i święci patronowie zawsze opiekują się Wami.
Parafianie kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej we wsi Żukojnie Żeladzkie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie i Pawłowi Pawlukiewiczowi
z okazji imienin życzymy zdrowia, radości, cierpliwości, pokoju, łaski Bożej i opieki świętych patronów. Niech życzliwość ludzka zawsze Wam towarzyszy, Pan Bóg błogosławi drogę kapłańską, a Anioł Stróż przewodniczy w każdej sprawie.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubielowi
z okazji imienin, 55. rocznicy urodzin i 28. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii, pogody ducha i potrzebnych łask Bożych. Niech Anioł Stróż zawsze nad Tobą czuwa, a Matka Boża otula swoim płaszczem.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Krupowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Radziukowi
z okazji imienin życzymy pogody ducha, uśmiechu na twarzy, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na niełatwej drodze posługi kapłańskiej, a także obfitych łask Bożych, nieustannej pomocy Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego i opieki świętego patrona.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Urbanowi, Pawlowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Gardziejczykowi i Pawłowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, mocnej wiary i nadziei, codziennej radości, Bożej łaski i pomocy. Niech Matka Boża otacza Was płaszczem matczynej opieki, a święty patron pomaga w każdej chwili życia.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, wytrwania i cierpliwości w posłudze kapłańskiej, codziennej radości i niegasnącego zapału wiary. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony Bożą miłością i miłosierdziem, a wszystkie Twoje plany i zamiary realizują się z pomocą Boga i świętego patrona.
Wierni i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu
z okazji imienin życzymy, aby każdy Twój dzień był oświęcony błogosławieństwem Bożym i napełniony Jego łaskami, Maryja Panna otaczała miłością, a święty patron opiekował się Tobą. Niech zdrowie będzie mocne, a radość i pokój będą wiernymi towarzyszami życia. Dziękujemy Panu Bogu za Ciebie, gdyż zawsze zrozumiesz, pomożesz i mądrze wesprzesz.
Komitet kościelny, Koła Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin i imienin serdecznie życzymy: Życzymy z tego pięknego powodu w zdrowiu i szczęściu zawsze być, nie znać kłopotów. Życzymy zgody i do stu lat szczęśliwie żyć. Niech Bóg Cię zawsze od zła broni, od chorób strzeże i od łez. I niech posyła łaski hojnie, aż Twego życia przyjdzie kres
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich życzymy natchnienia od Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie dla Ciebie mocnym wsparciem na drodze życia.
Wierni parafii Sylwanowce i wsi Płoskowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Anatolowi Zacharzewskiemu
z okazji imienin życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i samych radosnych chwil. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Duch Święty opromienia swym światłem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Michaliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi
z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich oraz imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą chwilę Twego życia, Jezus wspiera Cię we wszystkim, a święty patron i Matka Boża nieustannie się opiekują Tobą.
Mama i brat z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skubie
z okazji urodzin i imienin życzymy dobrego zdrowia, optymizmu, dużo siły i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że jesteś z nami, że przychodzisz do nas i niesiesz Słowo Boże, światło, nadzieję i radość. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia i nadzieje.
Wierni parafii św. Aniołów Stróżów w Rohotnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Koleśnikowi
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, odwagi i życzliwych ludzi. Niech Pan Bóg da Ci siłę, Duch Święty udziela mądrości, Matka Boża zawsze chroni, a św. Paweł będzie przykładem w życiu.
Liturgiczna służba ołtarza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy, aby Bóg błogosławił w posłudze kapłańskiej, Maryja osłaniała Cię opieką oraz pomagała zawsze i wszędzie, a każdy Twój dzień był napełniony radością i pokojem.
Apostolat „Margaretka” i Kółko Różańcowe św. Józefa z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, radości, wytrwania i cierpliwości w posłudze, obfitych łask Bożych oraz nieustannej opieki Maryi Panny. Niech każdy dzień dostarcza Ci radości i sił do głoszenia Słowa Bożego.
Wierni parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Kuziukowi
z okazji imienin życzymy, aby Jezus zawsze błogosławił Cię w posłudze duszpasterskiej, każdy dzień był napełniony światłem słońca, radością i szczęściem, a Matka Boża nieustannie otaczała płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości.
Wierni parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sawickiemu
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask i darów Bożych na każdy dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro zawsze goszczą w Twoim sercu.
Wierni kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i wielu łask Bożych. Niech św. Kazimierz we wszystkim Ci pomaga, a Duch Święty obficie wynagradza swymi darami.
Rodzina Bondziusz, wieś Mońkowce

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.