GRODNO
Piątek,
19 kwietnia
2024 roku
 

Życzenia! 12 czerwca

Z głębi serca

❧✿❧
Kochanemu Synu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, siły i zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza i święty patron nieustannie się Tobą opiekują.
Mama i tata

24 czerwca. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi
z okazji 22. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech dobry Bóg pomnoży Twą wiarę i błogosławi, Duch Święty hojnie obdarzy mądrością, a Matka Boża otuli nieustanną opieką i matczyną miłością. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Cię dobrym zdrowiem, siłą, cierpliwością i zapałem w szczerej i oddanej posłudze Jemu i ludziom, a każdy dar, jaki otrzymujesz od Pana, niech będzie mocnym oparciem na drodze życia i kapłaństwa.
Liturgiczna służba ołtarza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Arturowi Małafiejowi i Janowi Kuziukowi
z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, męstwa, dobrych i czułych wiernych. Niech Pan dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mądrością i spokojem, Jezus służy przykładem na drodze kapłańskiej, a Matka Boża zawsze Cię strzeże.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu
z okazji imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha, dobrych ludzi obok. Niech Pan Bóg przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem i łaskami na długie lata, a Matka Boża otuli swoją opieką.
Wierni ze wsi Malinowaja
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Eugeniuszu Uczkuronis!
Z okazji 18. rocznicy święceń kapłańskich składamy Ci serdeczne życzenia i niski ukłon wdzięczności. Niech Pan Bóg błogosławi Cię za owocną pracę na rzecz Niego i naszej parafii, a dusza codziennie kwitnie i napełnia się pięknem Bożej obecności w Twym życiu. Życzymy pokoju i głębokiego zaufania Bogu, dobrego zdrowia, cierpliwości na drodze kapłańskiej, pomyślności w realizacji planów i zamiarów, wsparcia Ducha Świętego, abyś mógł w pełni realizować powołanie kapłańskie. Dziękujemy za modlitwę, opiekę i szacunek dla nas.
Z modlitwą wierni, Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, wspólnota Matki w modlitwie oraz Koła Żywego Różańca parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule
z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wielu łask Bożych, stałej opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, wstawiennictwa św. Jana Bosko w każdym momencie życia i mocy Ducha Świętego. Niech Bóg obdarzy Cię dobrym zdrowiem na długie lata życia, cierpliwością, wytrwałością i pogodą ducha. Niech Twa posługa przynosi obfite owoce, radość i satysfakcję.
Z wdzięcznością parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Szanownej Siostrze Magdalinie Kułaj
z okazji urodzin z całego serca życzymy łask Bożych na drodze życia, pokoju w duszy i sercu, obecności Bożej w życiu, zaufania Bogu, dobrego zdrowia. Niech serce napełnia się radością i szczęściem, aby każdy nowy dzień rozpoczynał się uśmiechem, a Twoje życie i droga posługi były owocne i szczęśliwe.
Wierni i wszystkie wspólnoty parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu
z okazji urodzin i imienin życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego. Niech wszystko, co zostało zaplanowane, realizuje się z pomocą Boga, Twego patrona św. Antoniego i dobrych ludzi.
Parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Igorowi Anisimowowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
Z okazji dnia Twoich imienin
Składamy życzeń Tobie moc,
Abyś Ty mógł przez każdą chwilę
Pana Jezusa sercem czuć.
Byśmy prawdziwię Cię słyszeli
I przez Twe słowa krzepła wiara,
By Boga obok siebie mieli
I Jego moc we wszystkich trwała.
Niechaj z rąk Pańskich spłynie Tobie
Zdrowie i mądrość, dobro też!
I niech Twa dusza lśni radością,
Gdy przyjmiesz Boże Ciało i Krew.
Z szacunkiem parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka Boża opiekuje się i otula płaszczem miłości Niepokalanego Serca, a Duch Święty udziela Ci swoich darów, oświęca drogę kapłańską i pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską. Dziękujemy za Twe modlitwy, życzliwość, przyjazny uśmiech, dobre serce i mądre nauki. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Grupa modlitewna kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Antoniemu Porzeckiemu
z okazji urodzin i imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Jemu i ludziom. Życzymy pogody ducha, pokoju serca, dużo pięknych, spokojnych i błogosławionych dni.
Rodzina Porzeckich
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule
z okazji urodzin z serca życzymy obfitych łask Bożych i wszystkich darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie wypełniony ciepłem, radością, dobrocią, siłą, miłością i nadzieją, wiara tylko się umacnia, a wszystko, co zostało zaplanowane, realizuje się z pomocą Boga i dobrych ludzi. Niech miłosierny Bóg oświeca drogę Twojego życia, wzmacnia umysł i serce, aby Słowo, które wychodzi z Twoich ust, stało się ogniem, światłem i mocą naszej wiary.
Z modlitwą, szacunkiem i miłością Komitet kościelny kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu Filipczykowi
z okazji imienin i 40. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, radości, obfitych owoców w posłudze kapłańskiej, wielu łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech Twój święty patron zawsze będzie obok, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą drogą wśród wiernych i dobrych ludzi.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Szanownej Siostrze Antoninie
z okazji imienin życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci w ciągu długich lat życia, przynosząc zadowolenie i radość z tego, co się udało osiągnąć.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca i wierni parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi
z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej i świętego patrona, niezbędnych darów Ducha Świętego, radości, pogody ducha, życzliwych ludzi obok i wytrwania na drodze Chrystusowego kapłaństwa.
Ciocia Halina i jej rodzina ze wsi Hudziewicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Ryszardowi Jakubcowi
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy z serca płynące życzenia: codziennego błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa, dobrego zdrowia, hojnych darów i łask Bożych na każdy dzień. Niech Matka Boża zawsze troszczy się o Ciebie, otula światłem swojego serca, napełnia radością, pokojem i miłością.
Wierni parafii Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Mostach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności oraz opieki Ducha Świętego. Niech Bóg zawsze kieruje Księdza po ścieżkach światła, pokoju i miłości, a aniołowie zawsze mają w swojej opiece. Wielu łask Bożych i wielu lat życia, przeżytych w zdrowiu, radości i pokoju.
Z modlitwą parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, obok będą życzliwi ludzie, zdrowie dopisuje, a Duch Święty prowadzi piękną drogą do świętości.
Jana, Walery i Weronika

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  257

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.