GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Serce Boga

Tradycje chrześciańskie

wnieboswt
„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości...” (z ostatniego objawienia św. Małgorzacie Alacoque).
Każdego roku w miesiącu czerwcu przeżywamy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która ukazuje i przybliża nam przeogromną miłość Boga do ludzi. Miłość ta obejmuje każdego, kto w Nim pokłada nadzieję.
 
   Прабітае дзідай сэрца Езуса, з якога выцекла кроў і вада – дзве жыватворныя крыніцы Божай любові і дабрыні, – з’яўляецца праявай бязмежнасці гэтай любові. Сэрца Хрыста напоўнена спагадлівай і міласэрнай любоўю. Евангеллі поўныя прыкладаў добразычлівай любові Езуса да кожнага патрабуючага чалавека. Яго дабрыню зведалі не толькі тыя, хто еў цудам размножаны Ім хлеб ці вяртаў страчанае здароўе, але і тыя, хто – сацыяльна адлучаны, пагружаны ў грахі – зведаў людское асуджэнне і быў блізкі да адчаю. Яны чулі ад Хрыста поўныя падбадзёрвання і надзеі словы: “Вер, сыне, адпускаюцца табе грахі”.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została ustanowiona w Kościele po objawieniu się Chrystusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. W objawieniach Chrystus polecił jej, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

   Jezusowe, przebite włócznią serce, z którego wypłynęła krew i woda – te dwa ożywcze zdroje Bożej miłości i dobroci – to ukazanie ogromu tej miłości. Serce Chrystusa jest pełne litościwej i miłosiernej miłości. Ewangelie są pełne przykładów dobrotliwej miłości Jezusa względem każdego potrzebującego człowieka. Jego dobroci doświadczali nie tylko ci, którzy jedli cudownie rozmnożony przez Niego chleb czy odzyskiwali utracone zdrowie, ale również i ci, którzy wykluczeni społecznie, zanurzeni w grzechach, doznawali od ludzi wszelakiego potępienia i byli bliscy rozpaczy. Słyszeli oni od Chrystusa pełne otuchy i nadziei słowa – „ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy w tym roku 24 czerwca.

   Jezusowe Serce było wrażliwe na materialną nędzę i biedę człowieka, ale o wiele bardziej wrażliwsze było, gdy zetknęło się z nędzą moralną, czyli grzechem. Tej nędzy pragnęło zaradzić na wszelki możliwy sposób, byle tylko człowiek dotknięty taką nędzą nie stawiał oporu łasce Jezusowej dobroci.
    Ta przeogromna miłość i dobroć Jezusowego Serca, której w wymiarze duchowym doznawaliśmy wielokrotnie, domaga się z naszej strony odpowiedzi. A jedyną godną Boga odpowiedzią może być nasza wielka wdzięczność. Święty Paweł Apostoł zachęcał wiernych, aby byli wdzięczni za dar wiary i inne przejawy Bożej dobroci. Tym bardziej należną jest wdzięczność za przebaczenie nam zła, które popełniliśmy w naszym życiu. To Boże przebaczenie jest przejawem miłości aż do końca. Dlatego Jezus czeka na naszą miłość wynagradzającą.
    Wielu ludzi w naszych czasach depcze miłosierną miłość Boga. Wielu jest takich, którzy stoją z dala od Niego, którzy grzechem się karmią na codzień, nie mając pojęcia o tym, co to jest Jezusowa miłość. Dlatego istnieje ogromna potrzeba z naszej strony wynagradzania tych zniewag i wzgard, wyrządzanych naszemu Stwórcy.
    Pamiętajmy, że Bóg chce, by nasze serca upodobniły się do Jego płonącego serca. I tak, jak woda niesie ukojenie, tak ogień miłości niech nas na nowo rozpala dla Chrystusa. A spoglądając na obraz Serca Jezusa lub na figurę, wzbudzajmy w sobie żal za grzechy i wołajmy: „Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!”.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.