GRODNO
Czwartek,
23 maja
2024 roku
 

XII Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia_jn

19 czerwca – komentarz do drugiego czytania
(Gal 3, 26-29)

Żydzi, poganie i naród białoruski
   Czytanie z XII niedzieli zwykłej mówi nam, że Chrystus jednoczy wszystkich ludzi bez względu na płeć, przynależność społeczną lub narodową. Apostoł Paweł pisze do Galatów: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Gal 3, 27-28).
    W tradycji bizantyjskiej w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzone jest święto Wszystkich Świętych tego kraju, w którym znajduje się lokalny Kościół. Na przykład Kościół greckokatolicki na Białorusi obchodzi 19 czerwca święto Wszystkich Świętych narodu białoruskiego.
   Wydaje się, że widzimy tutaj sprzeczność między tradycją zachodnią i wschodnią, a nawet między tradycją wschodnią a Słowem Bożym. Jednak, sprzeczność jest pozorna. Podczas bardzo popularnego wśród białoruskich grekokatolików nabożeństwa – Molebień za naród białoruski – odczytywany jest fragment innego Listu Apostoła Pawła, w którym wzruszająco opisuje on swoją miłość do rodaków. Pomimo tego, że Żydzi nie przyjęli Chrystusa, świętemu Pawłowi serce boli za rodaków: „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice” (Rz 9, 1-4).
    Jaki jest więc prawdziwy stosunek Kościoła katolickiego do patriotyzmu? Albo „nie ma już Żyda ani poganina”, albo „wielki smutek i nieprzerwany ból” za braci, z którymi jesteśmy spokrewnieni? Odpowiedź jest prosta – jedno nie wyklucza drugiego. My, chrześcijanie, powinniśmy kochać naszą Ojczyznę, ale braćmi i siostrami są dla nas nie tylko nasi rodacy, ale każda osoba, za którą Chrystus umarł. I myślę, że każdy z nas powinien znaleźć chwilę, aby dodać do swoich modlitw słowa Litanii o pokój z Liturgii św. Jana Chryzostoma: „Za kraj nasz Białoruś i cały naród białoruski przez Boga chroniony, za wytrwałość w wierze, odwagę w czasie próby i wierność swemu ludowi nas wszystkich”.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  223

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.