GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Życzenia! 29 maja

Z głębi serca

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji 31. rocznicy święceń biskupich składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia, cierpliwości w posłudze pasterskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg zawsze Ekscelencję błogosławi, a Matka Boża ma w swojej opiece.
Redakcja „Słowo Życia”

5 czerwca. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
przesyłamy szczere wyrazy wdzięczności za pomoc i pomyślne rozwiązanie naszych próśb. Niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi Ekscelencję wielokrotnie, a serce Księdza Biskupa niech bije w zgodzie ze sprawiedliwością. Życzymy zdrowia i długich lat życia, Bożej pomocy i opieki w posłudze duszpasterskiej. Nisko się kłaniamy!
Wierni kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kuźmiczowi
z okazji 18. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie życzymy, aby Bóg błogosławił Cię w każdym dniu posługi, obdarzał siłą, cierpliwością, wytrwałością i odwagą. Niech nigdy nie zgasną Twoja gorliwość na niwie Pańskiej, zapał w modlitwie, ciepło i miłość, którymi się z nami dzielisz. Życzymy wielu szczęśliwych chwil i pozytywnego nastroju. Dziękujemy za dobre słowa, uważność i wrażliwość.
Komitet kościelny i wierni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Dworze
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Edwardowi Petelczycowi
z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej i świętego patrona, radości, pogody ducha, życzliwych ludzi obok oraz sił i wytrwałości w kroczeniu drogą Chrystusowego kapłaństwa.
Wdzięczni wierni parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi
z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg darzy Cię zdrowiem, mądrością i wszelkimi łaskami, a także błogosławi Twą drogę kapłańską. Duch Święty niech będzie nieskończenie hojny w swe dary, a Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje.
Wierni ze wsi Skiersie i Wielkie Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Urbanowiczowi
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego oraz wiele pięknych chwil na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty przeniknie do głębi Twojego serca i przyniesie radość i pokój.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Iszczołnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skubie
z okazji 6. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie dziękujemy za to, że niesiesz nam radość Ewangelii. Jesteśmy wdzięczni Bogu, twojej rodzinie i wszystkim tym, którzy przyczynili się do wyboru twej drogi życiowej, za to, że mamy ta- kiego księdza. Niech Bóg miłosierny obdarzy Cię mocnym zdrowiem i nieustannym natchnieniem, światło Chrystusa niech oczyszcza drogę kapłańską, a Matka Boża poprowadzi najlepszą ścieżką do świętości i przytula do swego macierzyńskiego serca.
Z modlitwą i szacunkiem ruch „Matki w modlitwie” oraz parafianie z Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża zawsze czuwa nad Tobą oraz będzie orędowniczką i pomocniczką w każdej chwili życia, a Duch Święty pomaga wypeł- niać posługę duszpasterską. Jesteśmy bardzo wdzięczni twym rodzicom za to, że wychowali takiego kapłana.
Komitet kościelny oraz wierni parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wsi Dudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Urbanowi
z okazji urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twój Anioł Stróż zawsze czuwa nad Tobą, a Matka Boża otacza swym matczynym płaszczem. Życzymy także mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, optymizmu, mocnej niezachwianej wiary i nadziei.
Komitet kościelny oraz wierni parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Porzeczu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi
z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich składam serdeczne życzenia: sił, zdrowia, pomyślności, aby zawsze Cię otaczały pro- mienie miłosierdzia Bożego i opieka Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus Chrystus i Duch Święty królują w twoim sercu zawsze. Witamy Cię Księże drogi, Z całego serca witamy! Tyś dla nas jest pożądany. Ciebie serdecznie kochamy! Świeć nam Księże swym przykładem, My pójdziemy za twym śladem. Myśmy wdzięcznie uradowani, Żeś Ty Księże jesteś z nami!
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Koleśnikowi, Janowi Gaweckiemu, Witalemu Cybulskiemu i Arturowi Wołczkiewiczowi
z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości na drodze kapłańskiej, zawsze żyć z modlitwą, nieść światło miłości Bożej wszystkim ludziom. Niech Jezus Miłosierny przytuli Was do swojego Najświętszego Serca, Duch Święty nieustannie zsyła swoje dary, a Najświętsza Maryja Panna otacza miłością i opieką.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Rusłanowi Mazanowi
z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich życzymy Bożego błogosławieństwa na co dzień, dużo radości, szczęścia i zdrowia, niegasnącego zapału i owocnej posługi na niwie Pana, spełnienia wszelkich planów i zamiarów. Niech Jezus Chrystus będzie dla Ciebie przykładem na drodze kapłańskiej, Matka Najświętsza otula bezgraniczną miłością, a Duch Święty zsyła na Ciebie swe obfite dary.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdecznejsze życzenia: mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych na każdy dzień, darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech dobry Bóg zawsze pomaga Ci w głoszeniu Słowa Bożego oraz szerzeniu Królestwa Niebieskiego na ziemi.
Z pamięcią w modlitwie wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi
z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich i nadchodzących urodzin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii na ziemi, pogody ducha i codziennej radości. Niech sam Pan Bóg będzie dumny z owoców twej pracy, a Matka Boża nieustannie opiekuje się Tobą i towarzyszy na dro- dze życia. Będziemy modlić się do wiecznego Boga o szczęście i zdrowie dla Ciebie!
Z modlitwą i szacunkiem wierni ze wsi Mociewicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszelkich marzeń i zamiarów, wytrwałości, siły, dobrych ludzi obok, niegasnącego zapału w posłudze oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia.
Wierni parafii Grodno-Augustówek i Adamowicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu
z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie, a łaski Boże niech spływają na Ciebie nieustannie. Czerp radość z każdej chwili, ciesz się swoją posługą i zawsze uśmiechaj się do siebie i ludzi obok.
Rodzice i siostra z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi
z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich oraz urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Chwile radości niech Ci się mnożą, I kwitną kwiaty na drodze twej. Ciesz się, nasz Księże, opieką Bożą I ze swej pracy pociechę miej. Niech Matka Boża z naszego ołtarza Udziela łask wiele i zdrowiem obdarza, By Kapłan czcigodny przez życie całe Służył ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Aby życie kwitło, jak majowy sad, Życzymy zdrowia i tradycyjne 100 lat!
Z pamięcią w modlitwie parafianie z kaplicy Lipiczno

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.