GRODNO
Sobota,
02 marca
2024 roku
 

15 maja 2022 roku

Z głębi serca

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Księdza życie będzie wypełnione światłem i miłością, a Zbawiciel prowadzi wspaniałą drogą kapłańską. Życzymy mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Pana Jezusa.
Redakcja „Słowo Życia”

26 мая. УНЕБАЎШЭСЦЕ ПАНА

❧✿❧
Czcigodnemu księdzu Stanisławowi Pytelowi
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, siły, wytrwałości i niegasnącego zapału w pracy na niwie Pana. Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, a Matka Boża obdarza ciepłem i łaskawością swojego serca.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Łabanowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bieniakoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Pietkiewiczowi
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa na co dzień, mocnego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości na drodze kapłańskiej, na którą Cię powołał Bóg Wszechmogący. Niech Jezus Miłosierny przytula Cię do swojego Najświętszego Serca, Duch Święty nieustannie udziela swych darów, a Najświętsza Maryja Panna otacza miłością i opieką.
Rodzina Łopuszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Siemińskiemu
z okazji imienin i nadchodzących urodzin życzymy dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i niezbędnych łask Bożych na każdy dzień.
Wierni parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wsi Kiemieliszki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Łabanowi
z okazji imienin składamy najserdaczniejsze życzenia. Niech święty paton codziennie się Tobą opiekuje, Matka Boża otacza swoim macierzyńskim płaszczem, Bóg Wszechmogący obficie darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia darami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej.
Rodzina Staniewskich z Grodna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Agielowi
z okazji 20. rocznicy posługi kapłańskiej oraz urodzin składamy moc serdecznych życzeń. Niech zdrowie będzie mocne, siły twórcze – nieskończone, a radość z owoców pracy – codzienna. Niech Cię zawsze oświecają promienie Miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Maryi Panny, Jezus króluje w Twoim sercu i obdarza potrzebnymi łaskami, a święci patronowie niestrudzenie opiekują się Tobą. Dziękujemy za szczere modlitwy, otwarte serce, życzliwość, dobroć, cierpliwość, wspaniały uśmiech oraz troskę o ludzi i kościół.
Rodzina Snopko, Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia na długie lata, sił i cierpliwości. Życzymy zawsze trwać z modlitwą i nieść świat Bożej miłości wszystkim potrzebującym. Niech Twoje dobre i czułe serce będzie wypełnione radością, miłością i wiarą, a moc Słowa Bożego pomaga być mądrym przewodnikiem na drodze kapłaństwa. Niech święty patron kieruje Twe kroki tam, gdzie panuje niewiara, abyś niósł ludziom wiarę i nadzieję. Zawsze pozostawaj takim dobrym i wrażliwym księdzem o wielkim sercu.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi
z okazji urodzin i kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Twoja droga życiowa będzie oświecona promieniami Miłosierdzia Bożego, Matka Boża opiekuje się Tobą i otula ciepłem swojego Serca, Jezus Chrystus napełnia radością, miłością i pokojem, a Duch Święty opromienia światłem i obficie udziela swych darów. Życzymy również mocnego zdrowia, optymizmu, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  305

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.