GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

1 maja 2022 roku

Z głębi serca

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia, codziennej radości i trwałego pragnienia głoszenia Słowa Bożego.
Redakcja „Słowo Życia”

6 maja. APP. FILIPA I JAKUBA

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
życzę wytrwałości w posłudze kapłańskiej, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego i niezachwianej nadziei.
Przełożona generalna Wspólnoty Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych s. Irena Złotkowska
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Jurkiewiczowi
życzymy Bożego błogosławieństwa, długich lat życia i pokoju serca. Niech każdy dzień będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Słonimia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy zdrowia, dużo sił, pogody ducha, potrzebnych łask Bożych i obfitych owoców w posłudze kapłańskiej.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Stanisławowi Łabanowi i Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
życzymy długich lat życia w Bożej Opatrzności oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Apostolat „Margaretka” parafii św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Powajbie i Jerzemu Martinowiczowi
życzę bezgranicznej radości ze zmartwychwstania Chrystusa i obfitych owoców posługi kapłańskiej.
Władysław
❧✿❧
Drogiemu Księdzu Jerzemu Biegańskiemu
życzymy otwartości na Słowo Boże. Niech ono umacnia Cię, święty patron będzie Twym orędownikiem u Boga, a Maryja otacza matczyną opieką.
Parafianie z Trokiel
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bokłażcowi
życzymy długich lat życia, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Duch Święty prowadzi i oświeca!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krzemienicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Genadiemu Romaszko
życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego na co dzień. Bóg zapłać, że byłeś z nami!
Parafianie kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Hermaniszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy potrzebnych łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, dużo radosnych dni i pokoju serca.
Parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy mocnego zdrowia, pomocy Bożej we wszystkim, dobrego humoru, opieki Matki Bożej oraz wszystkiego, co najlepsze.
Byli parafianie z Ostrowca
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Księżom Proboszczowi Olegowi Janowiczowi, Jerzemu Martinowiczowi i Leonowi Liszykowi, Ojcom Waldemarowi Słocie, Waleremu Maziukowi i Aleksandrowi Drogosiowi
życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, długich lat życia i błogosławieństwa Bożego.
Wierni parafii Wołpa
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Pawłowi Szczerbickiemu, Kazimierzowi Murawie, Arturowi Leszniewskiemu, Aleksandrowi Mietlickiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Olegowi Korolowowi, Olegowi Żurawskiemu, Władysławowi Surwile, Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Siostrom Marii Stasiewicz, Weronice Bliźniuk, Irenie Barcewicz, Walentynie Kot, Mariannie Aleszczyk, Filotei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek i Teresie Solniczek
życzę zdrowia na długie lata. Niech Pan Bóg obdarza Was swoimi łaskami, wzmacnia wiarę i nadzieję, a Maryja codziennie się opiekuje.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi, Siostrze Annie Nosiewicz i Organistce Annie Stasiewicz
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały błogosławił Was na co dzień i obdarzał zdrowiem, Maryja otulała miłością i opieką, a Duch Święty udzielał swych darów.
Wierni kaplicy Lipiczno
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy, aby zmartwychwstały Chrystus błogosławił w posłudze, obdarzał zdrowiem i wzmacniał wiarę, a Maryja miała Cię w opiece.
Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Giedrojciowi
życzymy zdrowia, radości i sił duchowych. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony miłością, miłosierdziem i pokojem.
Wierni parafii Hołynka
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi, Wiktorowi Sawickiemu i Jerzemu Martinowiczowi
życzymy mocnego zdrowia, radości i pięknych owoców na niwie Pańskiej. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza Was błogosławieństwem i miłością.
Wierni kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu i Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Maryi Panny i Jezusa Zmartwychwstałego.
Mieszkańce wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Jego miłosierdzie oświeca Waszą drogę. Księdzu Wiktorowi z okazji urodzin życzymy, aby każdy dzień przynosił dobre wiadomości, a serce nie obejmuje trwoga.
Wierni z Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi
życzymy, by Chrystus zawsze był dla Ciebie Źródłem niewyczerpanych darów, abyś całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga.
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi oraz Kapłanom, którzy służyli w naszej parafii
życzymy, aby Duch Pocieszyciel był z Wami poprzez swoje święte dary i aby Maryja strzegła Waszej wiary oraz pomagała zachować miłość do Boga i Kościoła.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentiewowi
życzymy zdrowia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego. Niech Duch Święty oświeca Twą drogę, a Matka Boża dodaje sił.
Wierni parafii Lack, wsi Jewłasze, Bogdany, Dołgaja
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Wieliwisowi i Siostrze Paulinie
życzymy, aby Jezus był dla Was Źródłem siły i radości, Duch Święty opromieniał światłem, a Maryja przytulała do siebie.
Parafianie kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi i Eugeniuszowi Cichonowi, Siostrom Ali i Reginie
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Was swoimi łaskami, błogosławił w posłudze i towarzyszył na drodze do świętości.
Wierni parafii św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Witalemu Sidorce, Romanowi Wojciechowiczowi, Markowi Zaniewskiemu, Diakonowi Władysławowi Małyszko i Księżom, którzy posługiwali w naszej parafii, a także Siostrom Halinie Zaniewskiej i Danucie Bielenik
życzymy dobrego zdrowia, szczęścia i obfitych łask Bożych. Niech Jezus Was błogosławi, Duch Święty prowadzi przez życie, a Maryja się opiekuje.
Komitet kościelny, apostolat „Margaretka” i wierni parafii Lida-Fara
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Kononowiczowi i Kapłanom dekanatu Wielka Brzostowica
życzymy, aby Chrystus – zmartwychwstały Zbawiciel świata – hojnie darzył Was łaskami, radością, pokojem i błogosławieństwem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy pokoju, który przynosi światu Zmartwychwstały Pan. Niech On strzeże i błogosławi. Księdzu Wiktorowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia i niezbędnych łask Bożych.
Wierni parafii Dworzec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu
życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, mocnego zdrowia, sił na drodze kapłańskiej, radości i pokoju w sercu.
Wierni ze wsi Malinowaja
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki Maryi Panny i mocnego zdrowia. Z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych i nieustannych sił w głoszeniu Jego Słowa.
Koła Żywego Różańca parafii Sobotniki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Szańczukowi
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy dzień. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa.
Parafianie z Hoży
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Bezlapowiczowi, Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy obfitych łask i błogosławieństwa od zmartwychwstałego Chrystusa. Niech zmartwychwstanie Pańskie pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wierni parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały błogosławił każdy dzień życia, obdarzał zdrowiem, siłą i pogodą ducha. Z okazji imienin życzymy radości, przyjaznych ludzkich serc i opieki świętego Jerzego.
Parafianie, Koła Żywego Różańca i Komitet kościelny z Żyrmun
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Koleśnikowi, Andrzejowi Honczarowi, Denisowi Brazińskiemu, Janowi Gaweckiemu, Witalemu Cybulskiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi i Olegowi Janowiczowi, Siostrom Irenie, Marii i Zofii
życzymy, aby światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświecało Wasze życie, Duch Święty udzielał swych darów, a Maryja z miłością czuwała nad Wami. Księdzu Andrzejowi z okazji 5. rocznicy kapłaństwa życzymy błogosławieństwa Bożego i hojnych owoców w służbie na rzecz Kościoła.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i liturgiczna służba ołtarza kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Koleśnikowi i Andrzejowi Honczarowi
życzymy radości w posłudze, darów Ducha Świętego i potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wierni kaplicy pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Urciszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Rusłanowi Mazanowi
życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, pomocy Matki Bożej, zdrowia, radości i dobroci ludzkiej.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu
życzymy zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, pogody ducha, nieustannej radości na co dzień i opieki Matki Bożej.
Rodziny Steckiewicz i Wasiliewych
❧✿❧
Czcigodnemu Ksiedzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu
życzymy, aby Bóg towarzyszył Ci każdego dnia, strzegł przed wszelkim złem oraz dodawał sił do pełnienia posługi.
Parafianie i Komitet kościelny z Korobczyc i okolicznych wsi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce
życzymy, aby Bóg Ojciec i Syn Boży zawsze się Tobą opiekowali, Duch Święty udzielał swych darów, a Maryja Panna nieustannie była obok. Z okazji urodzin i imienin życzymy zdrowia na długie lata, codziennej radości i nadziei.
Parafianie ze Studzienik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Cię niezbędnymi łaskami i umacniał w wykonywaniu codziennych spraw.
Grupa modlitewna Matki Bożej Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi i Siostrze Idalii Marchockiej
życzymy dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, radości, uśmiechu i wspaniałych owoców na niwie Pańskiej.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” oraz wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi, Diakonowi Aleksandrowi Gieciewiczowi i wszystkim Ojcom Pijarom
życzymy, aby każdy dzień był szczęśliwy i błogosławiony, serce przepełniały radość, miłość i nadzieja, a w duszy gościł pokój. Ojcu Proboszczowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, siły i cierpliwości w posłudze.
Wierni i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Walentemu Chwiedukowi
życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii, pogody ducha, potrzebnych łask Bożych i opieki Maryi Panny.
Rodziny Połubok, Amieljańczyk i Chwieduk
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy obfitych łask od zmartwychwstałego Pana, opieki Maryi Panny, zdrowia i owocnej posługi duszpasterskiej.
Wierni kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu
życzymy zdrowia i wytrwałości na długie lata posługi, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Księdzu Proboszczowi z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych i błogosławieństwa.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Szydłowic, Subacz i Kukiełek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
życzymy zdrowia, sił i pogody ducha. Niech Bóg Cię błogosławi, Maryja otula opieką, a Duch Święty będzie hojny na swe dary.
Komitet kościelny i wierni parafii Narodzenia NMP w Dudach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule
życzymy mocnego zdrowia, sił, ludzkiej życzliwości, radości, pogody ducha i obfitych owoców na niwie Pańskiej.
Komitet kościelny i wierni parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Jerzemu Sadowskiemi i Witalemu Pietkiewiczowi oraz Siostrom Szkolnym de Notre Dame pracującym w parafii
życzymy mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego i ludzkiej życzliwości.
Parafianie, Kółka Różańcowe i Franciszkański Zakon Świeckich
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały był dla Ciebie Źródłem radości i pokoju, obdarzał zdrowiem, cierpliwością i wszelkimi łaskami.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Łukonicy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksemu Więckiewiczowi, Gienadiemu Łaunikowiczowi i Waleremu Pupkiewiczowi, Siostrom Dorocie i Augustynie oraz Organistce Julii
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały bronił od nieszczęść, a Duch Święty obficie udzielał potrzebnych łask.
Komitet kościelny i wierni parafii Grodno-Wiszniowiec
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy, aby Bóg obdarzał Was swoimi łaskami, a Matka Boża opiekowała się przez całe życie. Z okazji urodzin życzymy Wam dobrego zdrowia, pogody ducha, radości i owocnej posługi.
Parafianie ze wsi Mociewicze
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Janowi Woronieckiemu i Andrzejowi Zajko
życzymy, aby wiara wzrastała każdego dnia, nadzieja nigdy nie opuszczała serca, a miłość kwitła w duszy jak piękny kwiat. Księdzu Proboszczowi z okazji imienin życzymy zdrowia, siły i pogody ducha.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko
życzymy, aby zmartwychwstały Chrystus błogosławił Cię i strzegł, a Maryja się opiekowała. Dobrego zdrowia i niegasnącego zapału w posłudze.
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu, Kanonikowi Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Powajbie i Jerzemu Martinowiczowi, Siostrom Goretti, Pauli, Eucharii i Julicie
życzymy zdrowia i radości. Niech serce będzie wypełnione Bożym pokojem i miłością Zmartwychwstałego Pana.
Rada kościelna i rodzina Kościuszków
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy doświadczyć radości, którą przynosi zmartwychwstały Pan. Niech Boży pokój napełni Twoje serce, abyś z nadzieją i odwagą kroczył przez życie.
Walery, Weronika i Jana

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.