GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

17 kwietnia 2022 roku

Z głębi serca

17 красавіка. ЗМЁРТВЫХПАЎСТАННЕ ПАНА


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jasiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą chwilę Twojego życia, Jezus wspiera Cię we wszystkim, a święty patron nieustannie się opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wielkich Ejsmontów
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Jerzemu Sakowiczowi
życzymy mocnego zdrowia, nadziei, obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twego życia, wzmacnia rozum i serce, by Słowo, wychodzące z Twoich ust, stało się ogniem, światłem i mocą dla naszej wiary.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Korelicz i Worończy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Fiedukowi
życzymy, aby dobry Bóg obdarzał Cię wszelkimi łaskami, a święty patron nieustannie wstawiał się za Tobą przed tronem Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Różanki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Żegarinowi
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i wielu łask Bożych na każdy dzień życia. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, a Duch Święty obficie wynagradza swymi darami.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowogródka i Lubczy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Bartoszewiczowi
i Jerzemu Jasiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, pomyślnej służby kapłańskiej oraz pokoju w sercu.
Apostolat „Margaretka” parafii św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach
❧✿❧
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Naczelnemu Redaktorowi Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
oraz wszystkim Księżom, którzy wcześniej pracowali w redakcji,
życzymy obfitych łask Bożych i błogosławieństwa w posłudze. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego stanie się dla Was nadzieją na pokój i wsparciem w trudnej chwili.
Księdzu Redaktorowi z okazji imienin życzymy potrzebnych łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, dużo radosnych dni i wyciszenia w sercu.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Księdzu Michałowi Łastowskiemu
życzę, aby Zmartwychwstały Jezus był dla Was źródłem pokoju i radości, błogosławił w posłudze duszpasterskiej i towarzyszył w drodze do świętości.
Przełożona generalna Wspólnoty Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych s. Irena Złotkowska
❧✿❧
Ich Ekscelencjom
Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Staniewskiemu
i Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi,
wszystkim Księżom i Siostrom diecezji grodzieńskiej
życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, pogody ducha, szczerych ludzi obok i hojnych darów Ducha Świętego. Niech Bóg Ojciec obdarza Was swoją miłością, Jezus Zmartwychwstały Was błogosławi, a Maryja chroni przed złem.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
życzymy, aby zmartwychwstały Chrystus Cię błogosławił, Duch Święty towarzyszył w każdej chwili, a Anioł Stróż zawsze bronił. Z okazji urodzin, imienin i 15. rocznicy kapłaństwa życzymy dobrego zdrowia i radości. Niech Słowo Boże, które głosisz, przenika jeszcze głębiej do serc wiernych.
Komitet kościelny, parafianie, młodzież i dzieci z Żemosławia oraz wierni z Girowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Wiktorowi Subielowi
życzymy hojnych łask Bożych i darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i dobrego zdrowia na długie lata życia. Z okazji urodzin i 25. rocznicy święceń kapłańskich życzymy również, aby święty patron nieustannie wspierał Cię swoim przykładem i zawsze pomagał pokonywać trudności.
Komitet kościelny, parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Radziukowi,
Tadeuszowi Krisztopikowi,
Pawłowi Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Urbanowi,
Pawłowi Gordziejczykowi
i Pawłowi Romanowskiemu
życzymy, aby światło ze zmartwychwstania Chrystusa rozpromieniało Wasze życie, Duch Święty udzielał swych darów, a Matka Najświętsza dodawała Wam sił.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Andrzejowi Jodkowskiemu,
Józefowi Gęzie,
Andrzejowi Wróblewskiemu,
Edwardowi Petelczycowi,
Zmicierowi Czarnielowi,
Dymitrowi Łabkowowi,
Maksymowi Łabkowowi,
Waleremu Maziukowi,
Wiktorowi Bochanowi,
Waldemarowi Słocie
oraz Księdzu Pawłowi Oleskiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, radości i pogody ducha. Niech Chrystus błogosławi w wysiłkach, a każdy napotkany człowiek dzieli się z Wami swoją dobrocią.
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, apostolat „Margaretka” i wdzięczni wierni parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Romanowskiemu
życzymy dobrego zdrowia, pomyślnej realizacji wszelkich planów, opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego. Niech nigdy nie zgaśnie Twoja gorliwość na niwie Pana, żarliwość w modlitwie, ciepło i miłość, którymi się z nami dzielisz, a promienie Miłosierdzia Bożego zawsze oświęcają Twe kapłaństwo.
Młodzież, dzieci i parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Władysławowi Surwile
życzymy mocnego zdrowia, radości w posłudze duszpasterskiej, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech dobry Bóg zawsze Cię strzeże i obdarza niezbędnymi łaskami, Matka Boża codziennie się opiekuje, a Duch Święty napełnia Cię światłem.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Wojstomiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał dobrym zdrowiem i napełniał serce pokojem i radością. Ciesz się każdą chwilą życia!
Andrzej Słonimiec oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Kopciówki i całej diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Olegowi Kononowiczowi
życzymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Maryi Panny dodają cierpliwości. Dziękujemy za modlitwę, otwarte serce oraz oddaną posługę.
Parafianie i Kółko Różańcowe pw. św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sareło
życzymy zdrowia, radości, szczęścia, pokoju i wszelkich łask od triumfującego Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa przez ręce Jego Matki Maryi.
Stanisława Sidorowicz, Lucja Łabecka, Maryja Wiszniewska i Maryna Skorb z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Olegowi Janowiczowi
życzymy, aby droga, którą codziennie idziesz, była szczęśliwa i błogosławiona. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Komitet kościelny i parafianie z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce
życzymy, aby zmartwychwstały Chrystus napełnił radością i pokojem, a Matka Boża miała Cię w swojej opiece. Życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w trudnych sytuacjach oraz dużo powodów do uśmiechu, gdyż czyni ona ten świat lepszym.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
życzymy, aby wszystkie łaski Boże, którymi są napełnione Święta Wielkanocne, wypełniały Twe życie i posługę, Matka Boża otaczała swoją opieką, a obok zawsze byli życzliwi ludzie.
Wierni ze wsi Gineli parafii Nacza
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Kanonikowi Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Annie i Agnieszce,
Konsekrowanym Wdowom
Zofii i Sabinie
życzymy, aby Zbawiciel umocnił Was w wierze, nadziei i miłości, zdrowie było mocne, radość – codzienna, siły – nieskończone, a Matka Boża nieustannie miała Was w swojej opiece. Księdzu Proboszczowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich życzymy również, aby światło Ducha Świętego nigdy nie gasło w Twoim sercu, dając siłę do służenia.
Komitet kościelny i wdzięczni parafianie kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
i szanownemu Prezesowi
Panu Tadeuszowi Żukowskiemu
życzymy dużo radości, mocnego zdrowia, optymizmu, pomyślności we wszystkich sprawach, błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Niech zmartwychwstały Chrystus przynosi odnowę i daje siły do pokonywania trudności.
Pracownicy katedry grodzieńskiej oraz Pelagia
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Zdzisławowi Pikule,
Olegowi Żurawskiemu,
Kazimierzowi Murawie,
Arturowi Leszniewskiemu,
Siostrze Karolinie
i organistce Lilii
życzymy dobrego zdrowia, siły, radości, pogody ducha, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Puzynie,
Aleksandrowi Pietrowiczowi
i Ernestowi Mikołajczykowi
życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej oraz błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy dzień, aby życie zostało oświecone promieniami miłosierdzia Bożego i miłości.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Zacharzewskiemu,
Zdzisławowi Pikule
i Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy mocnego zdrowia, siły w posłudze duszpasterskiej i pogody ducha. Niech Jezus Zmartwychwstały Was błogosławi, Duch Święty oświeca Waszą drogę kapłańską, a Matka Boża nieustannie się opiekuje.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Białonosowi
życzymy obfitych łask Bożych i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Zmartwychwstały Cię błogosławi, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.
Parafianie z Makarowiec
❧✿❧
Kochanemu Synowi
Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
życzymy radości paschalnej na długie lata. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia Twe serce pokojem i nadzieją, zdrowie będzie mocne, a siły nie opuszczają.
Mama i ojciec
❧✿❧
Czcigodnym Ojcu
Waldemarowi Słocie,
Księdzu Leonowi Liszykowi
i Siostrze Miriam
życzymy mocnego zdrowia i obfitych łask Bożych na każdy dzień. Niech Wszechmogący wynagrodzi Wam za wszelkie starania, których dokładacie, aby przybliżyć nas do Boga.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wielkiej Brzostowicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Żurawskiemu
życzymy, aby miłosierny Bóg obdarzył Cię zdrowiem na długie lata, abyś mógł służyć na chwałę Bożą i dla przemiany ludzkich serc. Przesyłamy stokrotne „Bóg zapłać!” za Słowo Boże, które przemawiasz. Niech Matka Boża czuwa nad każdą Twą chwilą!
Komitet kościelny i wierni parafii Najswiętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Igorowi Anisimowowi
przesyłamy serdeczne życzenia. Tej Świętej Nocy Ci gratulujemy –
Z umarłych powstał dzisiaj Boży Syn!
Niech Pan Bóg zdrowia zawsze Ci udziela,
Mądrość i dobroć są udziałem Twym.
Radości wielkiej wszystkim Bóg udzielił –
Zbawienie Jezus dla ludzkości dał!
Życzymy, aby sercem swym Ksiądz wiedział,
Że żywy Bóg! Że Jezus Zmartwychwstał!
Parafianie i grupa modlitewna kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnym Siostrom
Agnieszce i Annie,
Siostrze Zofii Śmietance,
Konsekrowanym Wdowom
Sabinie i Zofii
życzymy, aby każdy dzień Waszego życia był przepełniony Bożym błogosławieństwem, zdrowiem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, jaką dajecie ludziom, zawsze do Was wracają. Nadal bądźcie dla nas przykładem wiary i pobożności.
Wierni z Girowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce
życzymy, aby Pan Jezus pomagał Ci być dobrym kapłanem, Duch Święty prowadził po ścieżkach Bożych, a Maryja opiekowała się z macierzyńską troską. Z okazji urodzin i imienin życzymy również długich lat życia, błogosławieństwa Bożego, optymizmu i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
życzymy, aby Twe życie było szczęśliwe i błogosławione. Niech Chrystus Zmartwychwstały, przynoszący pokój całemu człowieczeństwu, prowadzi Cię piękną, choć zarazem trudną drogą kapłańską. Niech Matka Boża zawsze się Tobą opiekuje, a Duch Święty oświeca każdy Twój dzień.
Parafianie z Iwia
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi,
Janowi Kuziukowi,
Arturowi Małafiejowi
i Michałowi Łastowskiemu
życzymy, aby zmartwychwstały Jezus obdarzył Was dobrym zdrowiem, cierpliwością, wytrwałością, pogodą ducha i wszystkimi niezbędnymi łaskami na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień życia będzie oświecony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia. Pamiętamy o Was w swoich modlitwach.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Antoniemu Porzeckiemu
życzymy natchnienia i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, pomyślności w realizacji planów i zamiarów, dobrego zdrowia, przyjaznych ludzi wokół i zawsze pozostawać wiernym Chrystusowi. Niech mi- łosierdzie Boże oświeca Twoją drogę.
Parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Biegańskiemu
życzymy, aby Twe kapłaństwo rozkwitało pomimo trudnych warunków. Przyjęcie krzyża z miłością rodzi najpiękniejsze owoce. Niech Twe serce przepełnia Boża miłość i ufność, że jesteś w Jego ręku, wiara, że Twe kapłaństwo ma sens, nadzieja, że po śmierci zawsze jest zmartwychwstanie.
Parafianie z Trokiel
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Pawłowi Bezlapowiczowi,
Andrzejowi Pyszyńskiemu
i Waleremu Spirydonowi
życzymy hojnych łask Bożych na każdy dzień i darów Ducha Świętego. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was dobrym zdrowiem, siłą i cierpliwością, a Maryja Panna prowadzi do świętości i otacza miłością i opieką.
Wierni kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy, aby Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach błogosławił Cię na co dzień, Duch Święty obdarzał hojnymi darami, a Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekowała.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również dobrego zdrowia na długie lata i siły w pełnieniu woli Bożej. Wierni kaplic Worobiejki i Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
życzymy dobrego zdrowia, szczęśliwych dni życia i pogody ducha. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy Cię łaską i błogosławieństwem, a Matka Boża codziennie się opiekuje i zawsze będzie z Tobą.
Parafianie kościoła Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
życzymy dużo radości, zdrowia, cierpliwości, owocnej posługi duszpasterskiej i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Z okazji imienin życzymy również, aby Twoje serce było napełnione pokojem, a na twarzy zawsze błyszczał uśmiech. Niech Anioł Stróż nad Tobą czuwa, a Maryja otacza swoją opieką.
Komitet kościelny, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Dworze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Powajbie
życzymy, aby Jezus Chrystus błogosławił Twe plany, Matka Boża dodawała natchnienia swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomagał godnie pełnić posługę kapłańską. Z okazji imienin życzymy również, aby Anioł Stróż i patron święty czuwali nad Tobą i pomagali szczęśliwie przeżyć każdy dzień.
Krewni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Tadeuszowi Krisztopikowi
życzymy hojnych łask i błogosławieństw od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa na każdy dzień życia. Z okazji urodzin życzymy również dobrego zdrowia, spokoju, nieustannej inspiracji i radości.
Parafianie kaplicy Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.