GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Kościół powszechny (37)

Warto wiedzieć


   † Portugalia. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie tradycyjnie zostaną poprzedzone Dniami w diecezjach. Jak poinformował Komitet Organizacyjny tego forum, odbędą się one w dniach 26-31 lipca 2023 roku. Pielgrzymi będą mogli lepiej poznać lokalny Kościół i spędzić czas z mieszkańcami Portugalii przed najważniejszym wydarzeniem Światowych Dni Młodzieży w 17 diecezjach tego kraju. Po samodzielnym wyborze diecezji i wstępnej rejestracji pielgrzymi zostaną zaproszeni do udziału w duchowym i kulturalnym programie przygotowanym przez każdą diecezję.

    † Jerozolima. Doradca ds. mediów biskupów katolickich w Ziemi Świętej Wadie Abunassar wyraził zaniepokojenie zmniejszającą się liczbą chrześcijan w Jerozolimie. „Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ mówimy, że Jerozolima jest miejscem trzech religii: islamu, chrześcijaństwa i judaizmu, a jedna z tych religii prawie zanika” – powiedział rzecznik episkopatu tureckiej agencji informacyjnej Anadolu. Abunassar zwrócił uwagę, że w 1922 roku chrześcijanie stanowili około 25% ludności miasta, obecnie ich udział wynosi 1%. Jest to powód do niepokoju nawet dla niechrześcijan i dla każdego, kto kocha pluralizm w Jerozolimie.
   
   † Stany Zjednoczone. Grupa ok. 70 kardynałów, biskupów i teologów zebrała się w dniach 25-26 marca na katolickim Uniwersytecie Loyola w Chicago, aby „wesprzeć reformy papieża Franciszka w duchu Soboru Watykańskiego II”. Trzy główne referaty dotyczyły m.in. polaryzacji poglądów w episkopacie amerykańskim, „akademickiej atmosfery” w amerykańskich seminariach duchownych oraz sprzeciwów w diecezjach wobec konsultacji dotyczących Synodu Biskupów 2021-23. Dyskusje przebiegały w duchu tzw. Reguły z Chatham. Według której uczestnicy danego spotkania nie mają prawa ujawniać autorstwo niektórych opinii, co powinno przyczynić się do szczerej wypowiedzi.
   
   † Polska. Po niemal 100 latach przerwy w niedzielę zabrzmiał dzwon Urban z wieży katedry na Wawelu. W ostatnich tygodniach został on wyremontowany i ponownie będzie używany do liturgii. W każdą niedzielę dzwon będzie zwoływał wiernych na uroczystą sumę. Jak przekazali przedstawiciele katedry na Wawelu, odnowiony i na nowo zawieszony na wieży Urban napędzany jest dwoma silnikami liniowymi. Dzwon ma 167 cm średnicy, jego wysokość bez imadła wynosi 145 cm i waży 2628 kg. Przywrócony użytkowi liturgicznemu, jak przed wiekami wzywał będzie do udziału w sumie sprawowanej w katedrze. Usłyszeć będzie go można w każdą niedzielę o godz. 9:50 oraz w największe uroczystości.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.