GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia
Komentarz do Ewangelii (J 20, 1-9)
Triumf Jezusa naszą nadzieją
    Nikt nie widział zmartwychwstania. Nie opisuje tego momentu żadna z Ewangelii. To istotne: Ewangelia nie jest rekonstrukcją wydarzeń, ale zbiorem świadectw. Wydarzenie zmartwychwstania nie zostało oddane wyobraźni autorów, którzy ostatecznie mogliby wymyślić wizję zmartwychwstającego Jezusa. Zmartwychwstanie jest oparte na świadectwach.
    Święty Jan zobaczył pusty grób, przypomniał sobie zapowiedzi Starego Testamentu i samego Jezusa i zrozumiał, co się stało. Piotr w domu Korneliusza mówi: „Bóg pozwolił Mu ukazać się nam, [...] jedliśmy z Nim i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu” (por. Dz 10, 40-41).
Ale przeogromnym świadectwem zmartwychwstania jest też obecny rok i istniejący w nas, wierzących, Kościół. Wciąż żywa wspólnota, której istnienie nie miałoby sensu, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa. Kościół jest niczym innym jak żywą realizacją orędzia zmartwychwstania i apelu św. Pawła: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 2).
    Od dziś nie musimy zaprzątać sobie zbytnio głowy sprawami tego świata. Nasza ojczyzna jest w Niebie. Możemy za wzorem naszego Zbawcy żyć pięknie i szlachetnie. Możemy sobie na wzajem przebaczać, mimo dotykającej nas nienawiści; możemy radować się mimo smutków i służyć mimo oskarżeń o słabość. Przyjmując chrzest i stając się chrześcijanami umarliśmy dla grzechu. Zmartwychwstaliśmy, a nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy przyjdzie powtórnie, aby sądzić ziemię, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Bo przecież „jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy” (Rz 6, 8).
    Zmartwychwstanie, które pod każdym względem stało się wydarzeniem wyjątkowym i nie mającym w historii ludzkości precedensu stało się triumfem Jezusa Chrystusa i rewolucją, która odmieniła całą ludzkość, a także dało niezachwianą nadzieję człowiekowi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  221

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.