GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

bishops„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” ” (J 11, 25-26).

   

W ten poranek wielkanocny, zwracam się do Was ze szczególną serdecznością, aby podzielić się radosnym orędziem wiary, które brzmi: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
    Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani je ból z powodu cierpienia tylu osób, którzy muszą opuszczać swoje domy i kraje, ratując życie, narody żyją w niepewności jutra, naruszany jest porządek społeczny w wielu krajach, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu, który „tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16).
    Bogu zawsze zależy na tym, byśmy żyli w zgodzie i pokoju, a jeżeli walczyli, to walczyli ze swoimi grzechami i o swoją świętość.
    Przeżywając tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego, prośmy Tego, który stał się „Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana”, by zechciał zachować nas w pokoju, żeby pomógł nam zachować wiarę, Ewangelię i Dekalog i by te wartości stały się fundamentem pokoju, na którym będziemy budować swoją przyszłość.
   
   Drodzy Diecezjanie!
    ДDziękuję wszystkim, którzy w tych dniach spieszą z pomocą potrzebującym, zapewniam o mojej modlitwie za tych, których dotyka choroba i cierpienie. Przy pustym grobie Jezusa proszę o żywą wiarę dla dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii świętej, a także o bycie świadkami Zmartwychwstałego Pana dla młodzieży, która zostanie umocniona siedmiorakim darem Ducha Świętego w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej. Niech wszystkie rodziny będą silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać trudności i przetrwać nawet największe życiowe burze.
    Przed nami święta życia i dobra, nadziei i milości, pokoju i solidarności, zbawienia i miłosierdzia. Życzę Wam wszystkim wdzięczności za dar tajemnic paschalnych, ponieważ one są zadatkiem naszego owocnego życia teraz i w wieczności.
   
    Na ten czas spotkania ze Zmartwychwstałym i z bliźnimi, z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
   
    Aleksander Kaszkiewicz
   Biskup Grodzieński

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.