GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (27)

Prasa

vesnikDuchowy wymiar człowieka – nieśmiertelna dusza, rozum i wolna wola – czyni go obrazem i podobieństwem Boga. Jednak człowiek jest także ciałem. Dlatego musi zaspokoić również potrzeby materialne. Kościół uczy, że dążenie do dobrobytu jest naturalnym prawem człowieka, a posiadanie własności jest warunkiem koniecznym do godnego życia.
    Kwestia własności prywatnej jest tak ważna, że Bóg dał nam osobne przykazanie – „nie kradnij”. Posiadanie dóbr jest zgodne z ludzką naturą i godnością. Nauka społeczna Kościoła Katolickiego chroni własność prywatną jako coś niezbędnego do życia i autonomii człowieka.
    Prawo do posiadania własności prywatnej – rzeczy, pieniędzy, nieruchomości, własności intelektualnej – wynika bezpośrednio z prawa człowieka do życia, z faktu, że jest osobą inteligentną i wolną.

czasopismo
religijne
    Post, jałmużna, modlitwa – trzy warunki przeżywania Wielkiego Postu.
    Niestety znaczenie słowa „post” stało się obecnie mniej zrozumiałe. Post – oznacza „porzucić dobro dla czegoś większego”. Na przykład młody człowiek odmawia meczu piłki nożnej, by iść na randkę z ukochaną osobą. Ona zaś je mniej, by mieć talię osy.
    Z kolei jałmużna to nie tylko rzucenie grosza żebrakowi. Jest to mądra pomoc pieniężna, jest to czas poświęcony drugiej osobie, jest to czyn miłości, dobry uczynek wykonany w imię miłości Boga i bliźniego.
    Wszystko, co jest dla nas bardzo trudne: decyzje, post, wewnętrzna walka – wszystko to powinno doprowadzić do spotkania z Jezusem Chrystusem. I niech ascezie cielesnej, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, pogłębieniu miłości do Boga i bliźniego oraz pokucie towarzyszy modlitwa.
   
   
redakcja
białoruska  8 marca kardynał Konrad Krajewski przybył na Ukrainę ze specjalną misją. Celem jego wizyty jest danie świadectwa osobistej bliskości papieża z narodem ukraińskim.
    Należy zauważyć, że wizyta, którą Franciszek zlecił kard. Krajewskiemu, ma trwać tak długo, jak to będzie konieczne, aby w imieniu Stolicy Apostolskiej wspierać naród ukraiński w tych dramatycznych chwilach jego dziejów. „Papież Franciszek chce być obecny poprzez swojego osobistego wysłannika. I to jest cel jego wizyty” – podkreślił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
    Przed przyjazdem na Ukrainę odwiedził wszystkie większe przejścia graniczne po stronie polskiej, gdzie miał okazję spotkać się i porozmawiać z ukraińskimi uchodźcami. Podkreślił, że na terenie kraju chciałby odwiedzić ośrodki pomocy społecznej i spotkać się z ofiarami wojny.
   
portal internetowy
diecezji grodzieńskiej   W kościele Matki Bożej Anielskiej w Grodnie odbył się wielkopostny dzień skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Na spotkaniu zebrało się około 60 mężczyzn i kobiet z różnych części Białorusi, którzy wiodą duchowe życie franciszkańskie.
    Centralnym wydarzeniem była Msza św., na której odbyło się przyjęcie nowych członków do franciszkańskiego zakonu świeckich.
    Członkowie tego świeckiego zakonu na wzór św. Franciszka, swego założyciela i brata, starają się nieść ludziom radość i nadzieję w dowolnym miejscu i czasie, a ich styl życia charakteryzuje się żarliwą modlitwą – zarówno osobistą, jak i wspólnotową, a także bezinteresownymi uczynkami miłosierdzia dla biednych i potrzebujących.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  221

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.