GRODNO
Wtorek,
27 lutego
2024 roku
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (26)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na BiałorusiBiskup Oleg Butkiewicz poprowadził w Rosicy uroczystość ku czci męczenników II wojny światowej. Rosica to szczególne miejsce, w którym prawie 80 lat temu podczas nieludzkiej zbrodni nazistowskiej zginęło wielu niewinnych ludzi. Nasi rodacy spłonęli żywcem, przyjmując śmierć męczeńską.
    Byli wśród nich dwaj księża – marianie Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz. Mieli okazję uniknąć strasznej śmierci, uratować swoje życie, lecz w chwili próby nie opuścili wiernych.
    „Ludzie naszej ziemi, wykazując duchowy heroizm, uratowali człowieka. I nie chodzi tylko o życie tutaj na ziemi. Kapłani ratowali ludzkie dusze, aby stając przed Panem mogli otrzymać życie wieczne” – zaznaczył hierarcha.

grekokatolicka
gazeta     Czekamy na nagrodę za spełnienie przykazań, jednak same przykazania już są nagrodą i nie tyle dotyczą przyszłości, co teraźniejszości. Przykazania same w sobie są bezcennym skarbem, dzięki któremu jest nam dobrze już teraz.
    Zbyt często myśląc o przyszłości, koncentrując na niej naszą uwagę i cel, nie doceniamy „dzisiaj”, w którym odbywa się nasza wędrówka i w którym mamy szczęście widzieć ramiona Pana. Terażniejszość jest jak zdrowie: nie jest zauważane i doceniane, dopóki nie zostanie utracone.
    Nie naśladowanie Jezusa, życie nie według przykazań dotyczy nie tyle przyszłej kary, co niespokojnej i nieszczęśliwej teraźniejszości, w której człowiek „sam w sobie otrzymuje należną zapatę”.
   
   
redakcja
białoruska  Kanadyjski kardynał i prefekt Kongregacji ds. Biskupów Marc Ouellet wyjaśnia, że prawdziwą przyczyną nadużyć seksualnych nie jest celibat, lecz brak samokontroli i równowagi emocjonalnej niektórych duchownych. Dlatego trzeba poprawić rozeznawanie powołań do kapłaństwa oraz czuwać nad równowagą psycho-afektywną i moralną kandydatów.
    „Celibat kapłański można zrozumieć tylko w perspektywie wiary. – Chrystus wezwał swych uczniów, by zostawili wszystko, aby pójść za Nim” – zaznaczył prefekt Kongregacji ds. Biskupów.
    Hierarcha przypomniał, że kapłan reprezentuje sakramentalnie Chrystusa jako jedynego pośrednika relacji człowieka z Bogiem.
   
portal internetowy
diecezji grodzieńskiej   W klasztorze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Nowogródku odbyły się rekolekcje dla dziewcząt na temat „Sara – jak nauczyć się być księżniczką Boga”. Na przykładzie Sary, jej prób, wiary i zaufania do Pana uczestniczki przyglądały się swojemu życiu, zastanawiając się, co można zrobić, aby jeszcze bardziej podobać się Bogu.
    Program obejmował rozważawanie nad Słowem Bożym i uwielbienie. Dni spotkania odbywały się głównie w ciszy i pogłębionej modlitwie, co z pewnością pomogło w nawiązaniu dialogu z Bogiem, który przemawia do człowieka w ciszy.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  309

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.