GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

II Niedziela Wielkiego Postu

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia lk
Łk 9, 28b-36
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
    Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Jezus – przykład przemiany
    Przemieniony Jezus chciał pokazać, że jest Bogiem. Dlatego występują w Ewangelii i Mojżesz, i Eliasz. Mojżesz to odniesienie do prawa danego przez Boga Izraelitom. Eliasz to z kolei odwołanie się do proroków, których naród wybrany z polecenia Boga miał słuchać. A w scenie przemienienia Jezus jest ponad tym. Ponad Mojżeszem i Eliaszem. To znaczy, że jest Bogiem, ponieważ i prawo i prorocy są Mu podporządkowani.
    Ale to przemienienie Jezusa to również zachęta dla nas, abyśmy chcieli się przemienić. Bóg nas przemienił w momencie chrztu. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Ten chrzest nas zobowiązuje. Pierścionek zaręczynowy zobowiązuje narzeczoną, nie może szukać innych chłopców. Jak sobie ktoś naklei rybkę – symbol chrześcijan – na samochodzie to jest to zobowiązanie, aby poprawnie jeździć, ponieważ wszyscy widzą, że jedzie chrześcijanin, który nie może łamać prawa. Przysięga małżeńska zobowiązuje męża i żonę do wierności. Podobnie chrzest nas zobowiązuje. Abyśmy byli świętymi, ponieważ święty jest Bóg nasz (por. Kpł 19, 1).
    Podczas chrztu świętego otrzymaliśmy białą szatę. Ona zobowiązuje nas właśnie do świętości. Abyśmy przemieniali się zgodnie ze słowami Ewangelii Chrystusa. Podejmując trud przemieniania swojego życia w tym Wielkim Poście, wyjdźmy ze swojej niedoskonałości i idźmy do życia doskonałego.
   
    Panie Jezu Chryste, pomóż mi stawać się coraz bardziej doskonalszym!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.