GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

Praktyki pokutne to droga do zmian

Słowo redaktora

Po raz kolejny dostaliśmy w nasze ręce dar Wielkiego Postu. Te 40 dni otrzymaliśmy do zagospodarowania, aby poprzez konfrontację własnego życia ze Słowem Bożym podjąć czas wytężonej pracy nad sobą.
   W podjęciu drogi przemiany własnego życia, mogą nam pomóc praktyki pokutne, które dobrze znamy: modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa to okazja do nieustannego przebywania w obecności Boga. Jałmużna to bezinteresowny dar udzielony drugiemu człowiekowi. Post to wyrzeczenie się czegoś dla Boga, by bardziej Mu się podobać.
W tym świętym czasie Kościół umożliwia również wiernym zaczerpnięcie z nieprzebranego skarbca łask. To odpusty, które ofiarować możemy za siebie bądź za duszę cierpiącą męki czyśćcowe i potrzebującą naszej modlitwy. Wielkopostne nabożeństwa, takie jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, stwarzają nam dodatkową okazję, by sięgnąć po niezwykłe łaski.
    Skorzystajmy więc gorliwie z tego skarbca łask, który nam Jezus przez swoje cierpienia wysłużył!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.