GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

6 lutego 2022 roku

Z głębi serca

sw jan bozy


❧✿❧
JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI
JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU
z okazji kolejnej rocznicy sakry biskupiej przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Pan Jezus, Matka Boża i Duch Święty opiekują się Ekscelencją, dodają sił i zdrowia do realizacji planów Najwyższego, uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy, obok będą życzliwi ludzie, a każdy dzień posługi będzie wypełniony radością i pokojem.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI GIEDROJCIOWI
z okazji imienin oraz 50-lecia urodzin z całego serca życzymy, abyś poprzez łaskę Bożą nigdy nie zaznał zmęczenia. Niech Pan obdarza Cię mocnym zdrowiem, niegasnącą energią i nieogarnioną doskonałością w obowiązku kapłańskim. Niech dary Ducha Świętego, nieustanna opieka i miłość Matki Najświętszej będą dla Ciebie życiodajnym źródłem w każdej chwili życia.
Wierni parafi i Hołynka
❧✿❧
CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI
z okazji urodzin i imienin składamy wiązankę szczerych życzeń. Niech dobry Bóg pomnaża Twą wiarę i błogosławi, Duch Święty obfi cie obdarza mądrością, Matka Boża otacza nieustanną opieką i matczyną miłością, a święty patron towarzyszy we wszystkich życiowych sprawach. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, siłą, cierpliwością i niegasnącym zapałem do szczerej i oddanej posługi Jemu i ludziom, a każdy dar, który otrzymujesz od Pana, niech będzie mocnym wsparciem na drodze życia.
Rodzina Zając
❧✿❧
CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, opieki Najświętszej Maryi Panny i obfi tych darów Ducha Świętego. Niech święty patron wspiera Cię swoim przykładem i zawsze pomaga pokonywać wszelkie trudności. Szczerze dziękujemy za posługę kapłańską oraz oddanie się Bogu i ludziom.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowej Rudy
❧✿❧
CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WALENTEMU CHWIEDUKOWI
z okazji imienin przesyłamy szczere życzenia. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w pracy duszpasterskiej. Niech na twarzy zawsze lśni uśmiech, oczy błyszczą z radości, a serce mocno bije z miłości, która w nim mieszka.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bielicy
❧✿❧
CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI KOLEŚNIKOWI
z okazji urodzin życzymy wielu uśmiechów, od których robi się ciepło na sercu, więcej wspaniałych ludzi, którzy nie pozwolą Ci tęsknić (ponieważ im więcej uśmiechów, tym więcej ciepła), a także pogodnych dni przepełnionych pozytywnymi emocjami i szczęściem!
Wierni ze wsi Koziarniki i Poniżany parafi i Trójcy Przenajświętszej w Żodziszkach
❧✿❧
CZCIGODNEJ
SIOSTRZE LUDMILE
z okazji 25-lecia obrania drogi zakonnej przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień Twojego życia będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, którymi darzysz ludzi, niech zawsze wracają do Ciebie. Bądź dla nas nadal przykładem mocnej wiary i pobożności. Szczęść Boże!
Parafi anie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Grodno-Augustówek
❧✿❧
CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI
z okazji urodzin i imienin z serca życzymy mocnego zdrowia, radości i uśmiechu. Niech wiara staje się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo coraz głębiej trafi a do serc wiernych. Niech Pan Jezus błogosławi, a Duch Święty towarzyszy w każdej chwili życia. Samych pogodnych dni w służbie Bogu i ludziom.
Studenci i absolwenci Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza w Grodnie
❧✿❧
KOCHANEMU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI
z okazji urodzin serdecznie życzymy natchnienia od Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie mocnym wsparciem na drodze życia.
Mama i tata
❧✿❧
CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
PAWŁOWI KOLEŚNIKOWI
z okazji urodzin życzymy: Jasnych poranków, ciepłego słońca, Miłości Bożej i łaski bez końca, Obfi tych plonów i darów pełne ręce, Ministrantów grzecznych z otwartym sercem. Niech hojną będzie droga życia Twego. Mocy i siły od Ducha Świętego. Z radosnych momentów ciesz się wraz z nami. Szczęścia i zdrowia. Z urodzinami!
Liturgiczna Służba Ołtarza parafi i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI WIELIWISOWI
z okazji urodzin składamy szczere życzenia: dużo sił, niegasnącego zapału w posłudze na rzecz Boga i ludzi, obfi tych łask od Wszechmogącego, opieki Matki Najświętszej i mocnego zdrowia na długie lata życia.
Parafi anie z Grandzicz i Putryszek
❧✿❧
CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ZDZISŁAWOWI PIKULE
I WSZYSTKIM JEGO KREWNYM
przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci najbliższej i najdroższej osoby – mamy Stanisławy. Łączymy się z Wami w modlitwie, dzieląc ból i smutek. Niech miłosierny Bóg doda Wam sił i nadziei, aby znieść ciężar utraty ukochanej osoby. Wieczny pokój dla zmarłej!
Z szacunkiem i modlitwą Komitet kościelny i parafi anie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.