GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Czy można udzielić chrztu bez księdza?

Pytania i odpowiedzi

  Niewątpliwie, w życiu człowieka są takie chwile, gdy trzeba działać natychmiast. Dotyczy to również udzielania sakramentu chrztu świętego. Kodeks Prawa Kanonicznego i Wprowadzenie ogólne do Rytuału – Chrzest dzieci, dostosowane do diecezji na Białorusi regulują takie kwestie.
Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone (KPK, kan. 867, §2). Można to zrobić nawet bez zgody rodziców i w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są katolikami. W innych przypadkach co najmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.
    W przypadku zagrożenia życia, a zwłaszcza gdy nie ma kapłana lub diakona, chrzest może, a czasem musi być udzielony każdemu wierzącemu, a nawet każdej osobie, kierując się właściwą intencją. Jeżeli niebezpieczeństwo śmierci nie jest bezpośrednie, to sakrament jest udzielany, w miarę możliwości, wiernym i według skróconego obrzędu (Wprowadzenie ogólne do Rytuału – Chrzest dzieci, 21.2)
    W sytuacji, gdy nie jest możliwe użycie poświęconej wody, należy przygotować naturalną i czystą wodę (niepoświeconą). Formę udzielania chrztu podał sam Jezus Chrystus: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
    Słowa, przez które w Kościele łacińskim udziela się chrztu, są następujące: N. (imię), JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO (celebrans trzykrotnie polewa głowę dziecka wodą). Gdy niemowlę wyzdrowieje i minie ryzyko śmierci, należy przynieść je do kościoła, aby kapłan odprawił dodatkowe obrzędy.
    Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 856), chrzest może być udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę albo wedle możności w wigilię paschalną, aby pokazać wielkanocną istotę chrztu. W okresie Adwentu lub Wielkiego Postu nie jest zabronione udzielanie sakramentu chrztu, jednak zgodnie z duchem określonego okresu (bez hucznych zabaw i uczt z alkoholem), pamiętając, że na przykład Wielki Post ma charakter pokutny.
    Najlepiej będzie przyjść do proboszcza parafii i porozmawiać o chrzcie swojego dziecka.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.