GRODNO
Sobota,
02 grudnia
2023 roku
 

7 listopada 2021 roku

Z głębi serca

21 listopada. CHRYSTUSA KRÓLA


❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Waleremu Szejgierewiczowi
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy najszczersze życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi Cię na co dzień, Najświętsza Maryja Panna otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata.
Z modlitwą byli parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji urodzin serdecznie życzymy pomyślności i spełnienia marzeń, dużo radości, zdrowia, nieustannego zapału w posłudze kapłańskiej, życzliwych i ofiarnych ludzi obok oraz dociekliwych i otwartych dziecięcych serc. Niech Matka Najświętsza otula Cię swoją miłością i troską oraz wyprasza u Syna niezbędne łaski dla Ciebie, zwłaszcza w trudnych chwilach życia. Niech Jezus miłosierny króluje zawsze w Twoim sercu, a święty patron będzie blisko. Niestrudzenie i ofiarnie budujesz duchowy fundament naszej wspólnoty parafialnej, poprzez głoszenie Słowa Bożego prowadzisz nas drogą prawdy. Niech Twoja mądrość, życzliwość i troska o ludzi zawsze będą dla nas przykładem życia. Dziękujemy Bogu i Tobie za Twoją posługę w naszym kościele, za to, że w Twojej obecności wszelkie niebezpieczeństwa rzeczywistości wydają się nieistotne. Szczęść Boże!
Parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Andrzejowi Zujowi
z okazji nadchodzących imienin składamy serdeczne życzenia. Niech nigdy nie brakuje sił, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu w posłudze duszpasterskiej, aby każda chwila życia była radosna i błogosławiona przez Jezusa Chrystusa. Niech Pan obdarza swymi niezliczonymi łaskami, a Jego Matka zawsze ma Ciebie w swojej miłosiernej opiece.
Wdzięczni parafianie ze wsi Niekrasze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Honczarowi
z okazji imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w życiu, opieki Matki Bożej i świętego patrona, darów Ducha Świętego, niezbędnych łask od Wszechmogącego. Niech Bóg obdarzy Cię swoją miłością i błogosławieństwem, a Twój Anioł Stróż niech będzie zawsze obok. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II wypraszamy dla Ciebie spokojnych i pogodnych dni w posłudze duszpasterskiej oraz, by Twoja praca na niwie Pańskiej przynosiła obfite owoce. Życzymy pokoju serca, radości na każdy dzień i zadowolenia z pełnionej posługi. Dziękujemy, że jesteś z nami i dla nas!
Z szacunkiem i modlitwą Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, wspólnota Matki w modlitwie, Kółko Różańcowe oraz wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
z okazji nadchodzących imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i świętego patrona, a także zdrowia, wytrwałości, pokoju, nadziei i mocnej, niezachwianej wiary. Szczęść Boże!
Parafianie kaplicy w Massalanach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia na długie i owocne lata życia i posługi kapłańskiej, pomocy Bożej w realizacji wszelkich planów i nadziei, opieki Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki na każdej drodze życia. W czasie Twojej posługi w naszej parafii otrzymaliśmy różne dary: przez Twoje ręce mamy możliwość zjednoczenia się z Panem Bogiem, słyszymy Słowo Boże z Twoich ust, mamy niezbędne wsparcie duchowe, poprzez przyjaźń z Tobą wzmacniamy nasze rodziny i relacje, na nowo odkrywamy Kościół oczami wiary. Niech Bóg Wszechmogący daje Ci siłę i moc, codziennie błogosławi, abyś jeszcze długo mógł kroczyć ścieżką kapłańską. Szanujemy Cię za Twoje wielkie oddanie Bogu, modlimy się, kochamy i jesteśmy z Ciebie dumni.
Komitet kościelny i wdzięczni parafinie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji rocznicy święceń kapłańskich oraz urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, Matka Najświętsza ma w swej opiece, święty patron nieustannie pomaga, a Duch Święty wspiera potrzebnymi łaskami. Życzymy także radości, sił, ludzkiej życzliwości i wytrwałości w posłudze.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
z okazji 6. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości.
Wierni parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie oraz członkowie Koła Różańcowego pw. św. Józefa
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej. W dobrej sprawie niech łaskawie Bóg Cię wspiera, na marzenia i życzenia niech swą dłoń otwiera.
Jana, Walery, Weronika
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji jubileuszu przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Bóg wynagradza Cię mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka Boża opiekuje się Tobą, błogosławi na długie lata życia i otula płaszczem miłości Niepokalanego Serca. Niech Duch Święty udziela Ci swoich darów, oświęca drogę kapłańską i pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską. Dziękujemy za Twoje modlitwy, życzliwość, ofiarną i oddaną pracę przy budowie naszego kościoła, za miły uśmiech, dobre serce, mądre nauki, wspaniały przykład wiary i pobożności oraz za to, że jesteś z nami i dla nas.
Koła Różańcowe i wierni parafii św. Maksymiliana Kolbe i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Duch Święty udziela szczodrych darów, a Najświętsza Maryja Panna ma w swojej opiece, żebyś w dobrym zdrowiu mógł zawsze wykonywać Bożą wolę.
Kółko Żywego Różańca Matki Bożej Anielskiej z Korobczyc
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia. Niech Jezus zawsze błogosławi Ci w posłudze duszpasterskiej i obficie wynagradza za Twoją prace. Niech każdy dzień będzie napełniony słońcem, radością i szczęściem, a Matka Boża nieustannie otacza płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości.
Komitet parafialny kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodny Ojcze
Andrzeju Zuj!
Z okazji urodzin i imienin składamy Ci serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, wiara niezachwiana, uśmiech nie schodzi z Twojej twarzy, w sercu zawsze panuje radość, a promienie miłosierdzia Bożego oświęcają codzienne życie duszpasterskie. Niech dobry Jezus króluje w Twoim sercu, Matka Boża otula swoją miłością i troską, a Anioł Stróż chroni od wszelkiego zła. Na zawsze pozostań takim pozytywnym człowiekiem, otwartym na wszystkich wiernych, dobrym doradcą i opiekunem.
Z miłością i szacunkiem wierni kaplicy św. Antoniego z Padwy we wsi Gorodziszcze rejonu dokszyckiego obwodu witebskiego
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami, żebyś mógł szczęśliwie pełnić swoją posługę i radować wszystkich swoim uśmiechem. Szczęść Boże!
Rodziny Steckiewiczów i Wasiliewych
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji urodzin z całego serca życzymy zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie wypełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech dobry Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus chroni od zła, a Maryja Panna i święty patron nieustannie mają w swojej opiece.
Rodzina Bondziusz, w. Mońkowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata, abyś mógł z radością służyć Bogu i ludziom oraz cieszyć wszystkich swoim uśmiechem.
Byli parafianie ze wsi Mociewicze
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Witoldowi Żelwetro
i Proboszczowi Andrzejowi Zujowi
z okazji imienin serdecznie życzymy potrzebnych łask od Boga Wszechmogącego, opieki Najświętszej Maryi Panny, hojnych darów Ducha Świętego oraz mądrości i pomyślności w posłudze. Niech zdrowie zawsze Wam sprzyja, radość i siła nigdy nie opuszczają, a święty patron nieustannie się Wami opiekuje.
Wdzięczni parafianie z Lipniszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
z okazji zbliżających się imienin życzę mocnego zdrowia i radości. Niech Chrystus oświeca drogę Twojego życia i pomaga nadal służyć Bogu i ludziom, a Matka Boża niech otacza Cię swoją opieką. Dziękuję za Twe szczere modlitwy i dobre serce.
Z modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce
z powodu śmierci mamy składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. Niech Pan Bóg przyjmie duszę zmarłej do swojego Królestwa, a Tobie ukoi ból po stracie bliskiej osoby.
Parafianie z kaplicy w Studzienikach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce
z powodu śmierci mamy składamy szczere kondolencje. Niech wsparcie modlitewne i słowa chrześcijańskiej pociechy pomogą Ci przetrwać ten nieznośny ból. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!
Wierni kaplic w Wierdomiczach i Worobiejkach

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  30

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.