GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

O Synodzie na temat synodalności

Życie Kościoła

Podczas posiedzenia komisji głównej i przewodniczących komisji I Synodu Diecezji GrodzieńskiejW październiku we wszystkich diecezjach świata uroczyście rozpoczął się Synod Biskupów. Jego celem jest wspólne opracowanie osobliwego stylu, który pomoże określić drogę i misję Kościoła.
    O tym, jak możemy wpływać na decyzje podejmowane „z góry” i stać się aktywną częścią wspólnoty Kościoła, opowiada odpowiedzialny za Synod Biskupów w diecezji grodzieńskiej ks. dr Aleksander Mackiewicz.
Kwestionariusz
   Na obecnym etapie przygotowania Synodu Biskupów opracowywany jest kwestionariusz, jednakowy dla wszystkich diecezji na Białorusi, adresowany do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wziąć udział w Synodzie i podzielić się swoją opinią na tematy związane z życiem Kościoła. Kwestionariusz będzie dostępny zarówno w Internecie w wersji elektronicznej, jak i w parafiach w wersji drukowanej. Do 1 lutego 2022 roku każdy chętny będzie mógł wypełnić kwestionariusz w najdogodniejszy dla siebie sposób i dostarczyć go (przesyłając elektronicznie lub pocztą tradycyjną, doręczając osobiście lub przekazując np. przez proboszcza) do diecezjalnej komisji synodalnej. Dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach zostaną przeanalizowane przez diecezjalną komisję synodalną, która po dokonaniu niezbędnej syntezy opracuje dokument i przekaże go do komisji krajowej przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Ojciec Święty pragnie, by na Synodzie Biskupów zostali wysłuchani wszyscy, którzy są dla wspólnoty Kościoła „towarzyszami drogi przez życie”, a więc także katolicy niepraktykujący, chrześcijanie innych wyznań, wyznawcy religii niechrześcijańskich, a nawet ludzie niewierzący. Dotarcie do tych ludzi i zachęcenie ich do wzięcia udziału w Synodzie jest trudnym wyzwaniem. Dlatego bardzo liczymy na zaangażowanie i pomoc katolików, którzy mają takie osoby w swoim kręgu. Byłoby wspaniale, gdyby katolicy zachęcili te osoby do wypełnienie kwestionariusza. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest konieczne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza: respondent może ograniczyć się tylko do tych tematów, które uważa za najważniejsze, najciekawsze lub na które po prostu chce się wypowiedzieć. Poza tym, w kwestionariuszu ostatnie pytanie będzie otwarte, tzn. każdy będzie mógł napisać na dowolny temat to, co jest jego zdaniem ważne dla Kościoła. Będziemy wdzięczni każdemu, kto zechce podzielić się ze wspólnotą Kościoła swymi przemyśleniami.
    Na obecnym etapie konsultacji diecezjalnych najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed naszą komisją synodalną, jest właśnie zebranie jak największej liczby głosów w kwestionariuszach. Im większa będzie różnorodność respondentów (pod względem wieku, miejsca zamieszkania, wyznawanej wiary itd.) i im więcej odpowiedzi zechcą oni udzielić, tym pełniejszy będzie obraz naszego społeczeństwa i tym lepiej zrozumiemy, jakie są jego oczekiwania i propozycje wobec Kościoła katolickiego.
   
    Głos świeckich
    Kościół jest wspólnotą, która ciągle się rozwija i dojrzewa, a równocześnie potrzebuje nieustannego nawrócenia. Jeśli spojrzymy wstecz na drogę przebytą przez Kościół katolicki po reformach Soboru Watykańskiego II, to chyba każdy się zgodzi, że obecnie głos wiernych świeckich jest o wiele bardziej słyszalny, niż to było pół wieku temu. Bardzo wyraźnie widać to również w stylu pontyfikatu Papieża Franciszka, który nieustannie podkreśla rolę osób świeckich w Kościele, między innymi przez powierzanie im wysokich i odpowiedzialnych urzędów, które dotychczas tradycyjnie były piastowane przez duchownych. A więc rozpoczynający się Synod Biskupów – to kolejna szansa na to, abyśmy wszyscy jako wspólnota Kościoła jeszcze bardziej uczyli się nawzajem uważnie siebie słuchać i konstruktywnie ze sobą rozmawiać.
   
    Synod Diecezji Grodzieńskiej 2017 a Synod Biskupów 2021
    Jako znak Opatrzności można uznać, że Synod Biskupów odbywa się w czasie trwania Synodu Diecezji Grodzieńskiej. Te dwa wydarzenia mają nieco odmienną tematykę, różne cele i nieporównywalny zasięg. Synod diecezjalny jest związany z życiem naszego Kościoła lokalnego. Hasło Synodu diecezjalnego „Żyć Ewangelią” określa jego najważniejszy cel, jakim jest przepojenie duchem Dobrej Nowiny różnych wymiarów życia osobistego, rodzinnego i społecznego w diecezji grodzieńskiej. Celem zaś Synodu Biskupów jest wspólne zastanowienie się nad synodalnością Kościoła, która przejawia się w komunii, uczestnictwie i misji. Synod Biskupów jest wydarzeniem w skali Kościoła powszechnego, jego problematyka dotyczy życia katolików na całym świecie. Mimo tych różnic, niektóre wyniki dotychczasowych prac naszego Synodu diecezjalnego zostaną wykorzystane w pracach Synodu Biskupów.
   
    Ks. Antoni Gremza, odpowiedzialny za I Synod Diecezji Grodzieńskiej
    W tej chwili przygotowano tekst roboczy Synodu, nad którym toczy się dyskusja w 16 komisjach synodalnych składających się z osób duchownych i świeckich. Zatwierdzają oni tekst w swojej komisji. Następnie materiały zostają przekazane komisjom dekanalnym, które będą mogły wnieść swoje propozycje w tymże tekście.
    Dla diecezji grodzieńskiej współpraca synodalna jest czymś nowym, jakby egzamin dla nas wszystkich. Każdy wierny diecezji mógł poprzez kwestionariusz zamieszczony w gazecie „Słowo Życia” uczestniczyć w pracach Synodu i złożyć swoje propozycje. Wyniki ankiety są wykorzystywane w pracach komisji synodalnych.
    Niestety podczas Synodu zauważono luki w świadomości świeckich wiernych dotyczące odpowiedzialności za Kościół i zdolności do współpracy z osobami duchownymi w różnych inicjatywach kościelnych.
    Oczywiście chciałoby się, aby Synod Diecezji Grodzieńskiej stał się dobrą bazą dla naszych wiernych odnośnie udziału w Synodzie Biskupów, który dotyczy istoty synodalności Kościoła.
    Pozostaje mieć nadzieję, że pisma naszego Synodu diecezjalnego będą dobrym impulsem do budzenia dpowiedzialności za Kościół we współczesnym społeczeństwie i lepszego zrozumienia istoty synodalności jako wspólnej drogi do ożywienia jego działalności.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.