GRODNO
Wtorek,
26 wrzesnia
2023 roku
 

7 listopada 2021 roku

Z głębi serca

16 listopada. MB OSTROBRAMSKA


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na drodze kapłaństwa, darów Ducha Świętego dla oddanej służby Bogu i ludziom, nieustannej opieki Maryi Panny, wytrwałości w codziennej pracy, nadziei w sercu, dobrego zdrowia i życzliwych ludzi obok.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym parafii Dudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Czurganowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, sił, szczęścia, radości, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, dobrych i życzliwych ludzi obok, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, światłem i radością, a Matka Boża zawsze pomaga, prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości i przytula do swojego macierzyńskiego serca.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy długich lat życia, radości, szczęścia, dobrego zdrowia i wszelkich łask Bożych. Niech każdy dzień przynosi tylko dobre wieści, niepokój i smutek nie dotykają serca, służba będzie długa, a miłosierny Bóg hojnie za nią wynagradza. Niech Matka Boża, która powierzyła w Twoje ręce swego Syna, zawsze broni Cię swoją matczyną miłością, a Jezus błogosławi Twoją posługę kapłańską.
Z modlitwą i szacunkiem wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: potrzebnych sił, pokoju w sercu, Bożej pomocy we wszystkich podejmowanych inicjatywach. Niech Ci zawsze towarzyszy pomoc Ducha Świętego i opieka Matki Bożej, a dobry Jezus niech króluje w kapłańskim sercu i obdarza potrzebnymi łaskami. Dziękujemy Księdza mamie za syna kapłana.
Kółka Różańcowe, apostolat „Margaretka”, młodzież i parafianie z Nowego Dworu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Aleksandrowi Mackiewiczowi
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, Bożej opieki i pomocy, ludzkiej życzliwości oraz pięknych plonów na niwie, na którą posłał Cię Bóg. Niech Duch Święty napełnia Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza i święty patron mają w swojej opiece.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą, dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech dobry Bóg i Matka Najświętsza dadzą Ci wszystko, co potrzeba.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, sił i zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze znajdują się dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Wszechmocny codziennie obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Maryja Panna i święty patron nieustannie się Tobą opiekują.
Byli parafianie ze wsi Gołowieńczyce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, pokoju, radości, spełnienia wszystkich marzeń, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Twoje serce nadal będzie dobre i otwarte na Boga i ludzi. Niech każdy dzień przynosi Ci tylko dobre wiadomości, serca nie tykają trwoga i smutek, a płomyk dobra, zapalony przez Pana Boga w Twoim sercu, płonie przez całe życie. Niech Wszechmogący za wszystko Cię wynagrodzi.
Parafianie kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach i kaplicy pw. św. Filomeny w Woronie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Brazińskiemu
z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia na długie lata, siły, optymizmu, pogody ducha, hojnych darów Ducha Świętego i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, a Matka Boża niech troskliwie otacza Cię swoją opieką. Serdecznie dziękujemy Ci za wybraną drogę, za posługę sakramentalną, za każdy dobry uczynek i za poświęcony nam czas.
Liturgiczna Służba Ołtarza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Radziukowi
z okazji 17. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zapału do pracy, sił i wytrwałości na wybranej drodze, a także bezgranicznej radości. Niech dobry Bóg błogosławi Cię każdego dnia, Duch Święty obdarza swoimi obfitymi darami, a Najświętsza Maryja Panna mocno trzyma za rękę i z macierzyńską miłością prowadzi przez życie.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, silnej wiary, optymizmu i wiele radości w posłudze kapłańskiej. Niech miłość Boża zawsze Ci towarzyszy, niech Duch Święty obdarza swoimi darami, a Matka Najświętsza czuwa nad Tobą nieustannie.
Wierni z Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej, wytrwałości w powołaniu, mocy Ducha Świętego w pracy, nadziei, która nie zawodzi, pogody ducha, uśmiechu, Bożej radości, a także pięknych i obfitych plonów na niwie, na którą posłał Cię Pan.
Wierni kaplicy Suraż
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Brazińskiemu
z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami: dobrym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i radością w posłudze duszpasterskiej. Serdecznie dziękujemy za mądre nauki i pragnienie przybliżyć nas do Boga. Modlimy się, kochamy, szanujemy i jesteśmy z Księdza dumni!
Członkowie ruchu „Matki w modlitwie”

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  97

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.