GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (21)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na BiałorusiMsze w języku białoruskim w Moskwie gromadzą coraz więcej uczestników. Wierni zazwyczaj modlą się w kaplicy w klasztorze franciszkanów. Podczas ostatniej Mszy świętej białoruscy katolicy stolicy Rosji zastanawiali się nad Ewangelią według św. Marka o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza. Aktualne wydarzenia na świecie i w Praojczyźnie pokazują, dokąd prowadzi ślepota: nie fizyczna, ale duchowa. Człowiek bez spotkania z Chrystusem nie będzie w stanie się uzdrowić z duchowej ślepoty, aby oprzeć się pokusom władzy, wzbogacenia się, przyjemności cielesnych. Historia Bartymeusza jest przykładem najważniejszego spotkania w życiu dla każdego z nas: nie warto odkładać go na inny, „wygodniejszy” czas. Nie trzeba też zwracać uwagi na opinie innych i ulegać obawie przed zmianą. Na zakończenie Mszy świętej uczestnicy wznieśli modlitwę za Białoruś.

gazeta diecezji witebskiej    S. Natalia Dremo, pallotynka z Woronowa, zauważa, że w życiu codziennym potrzebny jest odpoczynek. A zakonnica odpoczywa podczas wykonania różańca – to jej hobby. Każdy stworzony własnoręcznie różaniec dla siostry to nie tylko sztuczny wyrób. Jeśli jakaś osoba prosi o różaniec, to ona, robiąc każdą „różę”, modli się za tę osobę. Gdy wykonuje się taki różaniec, to zawiera on dosłownie 33 ruchy, symbolizujące liczbę lat pobytu na ziemi Jezusa. Różaniec wykonany jest ze sznurka sutasz – gęstego, płaskiego rzemyku podzielonego na dwie części. Każdy z nich jest opleciony kolorową lub metalizowaną nicią. Obie części są oddzielone „rowkiem”. Po sznurku wybiera się krzyż i rozpoczyna się praca. Wykonanie jednego różańca zajmuje około trzech godzin. Hobby zakonnicy liczy już ponad sto różańców.
   
   
redakcja
białoruska  Białoruska wersja watykańskiego radia internetowego jest już na antenie. Transmisja online jest dostępna zarówno na stronie Vatican News, jak i w aplecie Radio Vaticana na smartfony z systemem IOS i Android. Oprócz wiadomości i rubryk białoruskiej redakcji, w programie codziennie będzie Msza św., Liturgia Godzin i Różaniec w języku łacińskim, dużo muzyki klasycznej.
    „Pojawienie się białoruskiej wersji watykańskiego radia internetowego to kolejna możliwość komunikacji z naszą publicznością. Wielu śledzi wiadomości z Watykanu po białorusku na stronie Vatican News, wielu słucha wersji audio białoruskiego programu na falach Radia Maryja i „Радыё Рацыя”, w internecie, na falach krótkich i przez satelitę. Teraz jest następny krok” – zauważa ks. Aleksander Amielczenia, szef białoruskiej redakcji Radia Watykańskiego i Vatican News.
   
portal internetowy
diecezji grodzieńskiej   Pallotyn (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) Maksym Bołądź z Lidy przyjął święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się w kaplicy seminaryjnej w Ołtarzewie (Polska). Święcenia diakonatu udzielił ordynariusz diecezji elbląskiej biskup Jacek Jezierski. Wśród obecnych na uroczystej Mszy kapłanów byli proboszczowie kandydatów do święceń oraz księża pallotyni, którzy służą na Białorusi.
    Diakonat jest stałą strukturą w Kościele, a po Soborze Watykańskim II przeżywa swoje odrodzenie w formie stałego diakonatu, przyjęcie którego jest przyjmowane jako ostateczne. Biskup dodał, że niezbędną cechą życia i funkcjonowania diakona powinna być dyspozycyjność.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.