GRODNO
Czwartek,
05 października
2023 roku
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (20)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi10 października Mszą św. w kościele farnym Przemienienia Pańskiego w Nowogródku obchodzono 400-lecie historycznej bitwy pod Chocimiem (1621 r.), która miała ogromne znaczenie dla narodów całej Europy.
    Na pamiątkę bitwy pod Chocimiem w nowogródzkim kościele znajduje się płyta-cenotaf – nie tylko wyjątkowy zabytek sztuki barokowej, ale także świadectwo wspólnego historycznego losu Białorusinów z Polakami, Litwinami i Ukraińcami. Jest to wykute w kamieniu przypomnienie wspólnej historii narodów, które broniły Europy przed azjatyckimi wojownikami ze Wschodu. „Nasi przodkowie bronili wiary, i naszym zadaniem jest także jej zachowanie oraz przekazanie potomkom” – podkreślił podczas uroczystości biskup Jerzy Kasabucki.

czasopismo
religijne”    Zdarza się, że podczas odmawiania Różańca trudno jest się nam skupić na rozważaniu tajemnic i po prostu bezmyślnie powtarzamy modlitwę.
    Istnieje niezawodny sposób, aby naprawdę uważnie modlić się na różańcu i przeżywać wydarzenia biblijne z naszą niebiańską Matką.
    Istotą tej metody jest to, że w każdej modlitwie „Zdrowaś, Maryjo...” po słowie „Jezus” dodajemy małe rozważanie odnoszące się do tajemnicy różańcowej. Idea wywodzi się z praktyki modlitwy różańcowej św. Jana Pawła II.
    Osobliwe dodatki modlitewne do wszystkich tajemnic różańca świętego można znaleźć w drukowanym czasopiśmie „Ave-Maria” (nr 10 (271) 2017) lub na stronie internetowej czasopisma (https://ave-maria.by).
   
   
redakcja
białoruska  Sanktuarium w Fatimie stanie się bardziej ekologiczne: są wprowadzane szereg inwestycji ekologicznych w ramach projektu „Laudato si”, które jednocześnie mają na celu popularyzację treści encykliki o tej samej nazwie, poświęconej opiece nad planetą.
    Projekty ekologiczne dotyczą m.in. czerpania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, recyklingu odpadów i rozszerzaniu miejsc zieleni. Działania będą realizowane w ciągu najbliższych siedmiu lat i będą niejako „wypełnieniem proroczego krzyku Kościoła”, dotyczącego błędów popełnianych przez ludzkość w zakresie ochrony przyrody.
    W tej chwili dokonano już wymiany 50% systemu oświetlenia.
   
   
portal internetowy
diecezji grodzieńskiej   W Lidzie na osiedlu Południowy biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił ziemię pod budowę nowego kościoła, krzyż i kaplicę, która będzie tymczasowym miejscem modlitwy wiernych w nowej parafii św. Józefa i bł. sióstr męczenniczek z Nowogródka.
    Chociaż parafia stoi dopiero na początku swojej drogi (od 2017 r.), jest już bardzo energiczna. Wierni wraz z proboszczem parafii ks. dr Witalijem Sidorko wielokrotnie spełniali czyn społeczny; działa tu chór dla dzieci i dorosłych; wielu parafian udziela pomocy w sprawach organizacyjnych.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  88

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.