GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

Jak często biskup powinien zmieniać proboszczów w parafiach?

Pytania i odpowiedzi

  Kościół hierarchiczny spełnia swoją potrójną misję na świecie, organizując swoją działalność zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, które gwarantują każdemu członkowi wspólnoty katolickiej wszystkie niezbędne środki do zbawienia. Jak Ojciec Święty jest absolutnym suwerenem na świecie, którego władza jest ograniczona jedynie prawem Bożym, podobnie i biskup diecezjalny na terenie powierzonej mu diecezji realizuje własną, zwyczajną i bezpośrednią władzę, będąc ograniczonym wyłącznie prawem kanonicznym lub dekretem Papieża (por. kan. 381). Proboszcz pełni swoją posługę duszpasterską pod władzą biskupa diecezji (por. kan. 519). To właśnie biskup ma prawo niezależnie od nikogo mianować proboszcza danej parafii (por. kan. 523).
   Kanon 522 zobowiązuje biskupa do mianowania proboszcza na czas nieokreślony, nieograniczony, ponieważ proboszcz, zgodnie z tym kanonem, musi mieć stabilność urzędu. Dopiero dekret Konferencji Episkopatu (zatwierdzony przez Ojca Świętego) daje biskupowi diecezji prawo – w żadnym wypadku obowiązek – mianowania proboszcza w parafii na określony czas.
    Mianowany na parafię proboszcz bez przeszkód wykonuje swoją posługę duszpasterską dla duchowej korzyści wiernych do ukończenia 75 roku życia.
    Po osiągnięciu tego wieku zobowiązany jest zwrócić się do biskupa z wnioskiem o dymisję (por. kan. 538). Biskup ma prawo albo przyjąć dymisję, albo poprosić proboszcza dalej wykonywać swoją posługę w parafii.
    Wyłącznie biskup diecezji ma prawo oceniać jakość i korzyści dla wiernych posługi duszpasterskiej proboszcza w parafii (por. kan. 1740, 1742, 1748). Kierując się wspomnianą oceną biskup ma prawo zwolnić proboszcza z obowiązków w parafii w celu powierzenia mu innych obowiązków. Mając na uwadze stabilność urzędu proboszcza w danej parafii, prawo kanoniczne bardzo dokładnie określa procedurę na wypadek, gdyby biskup diecezji chciał zmienić proboszcza w parafii.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.