GRODNO
Sobota,
13 lipca
2024 roku
 

26 września 2021 roku

Z głębi serca

29 września. ARCHANOILÓW


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu
Arcybiskupowi Nominatowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji mianowania na arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego z całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości oraz mądrości w pełnieniu posługi kierowania Kościołem. Niech Opatrzność Boża nieustannie prowadzi, a obok będą życzliwi ludzie.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі
Ксяндзу Біскупу
Аляксандру Кашкевічу
з нагоды дня нараджэння жадаем Божага бласлаўлення на кожны дзень, шчодрых дароў Святога Духа і няспыннай дапамогі Найсвяцейшай Маці на дарозе жыцця. Жадаем таксама моцнага здароўя, радасці ад выконваемай паслугі і добразычлівых людзей побач.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji urodzin życzymy Bożego błogosławieństwa na co dzień, wszelkich darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej na drodze życia. Życzymy też mocnego zdrowia, radości od pełnionej posługi oraz życzliwych ludzi obok.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji urodzin przesyłam serdeczne życzenia. Niech Twe życie będzie wypełnione światłem i miłością, a Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłańską. Życzę mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Pana Jezusa.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Bogusławowi Wójtowiczowi
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, siły, wytrwałości i niegasnącego zapału w pracy na niwie Pana. Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, a Matka Boża obdarza ciepłem i łaskawością swojego serca.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Holszan
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Rusłanowi Mazanowi
z okazji urodzin i imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię mocnym zdrowiem, siłą, wytrwałością, niegasnącym zapałem w szczerej i oddanej posłudze, Matka Boża niech okryje swoim płaszczem i ciepłem swojego serca, łaską i dobrocią, a Duch Święty oświeca drogę, którą wraz z Tobą kroczymy.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Kopciówki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji imienin składamy moc najgorętszych życzeń: wielu łask Bożych, siły w głoszeniu Dobrej Nowiny, nieustannej opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego oraz pięknych owoców na niwie Pana.
Z modlitwą Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Steckiewiczowi
z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia oraz radości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech dobry Bóg obdarzy Cię swoimi łaskami i pokojem, a Najświętsza Maryja Panna – swą matczyną opieką.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bierdówki i Pierwszomajska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia, dobrego zdrowia, wytrwałości, światła Ducha Świętego na każdy dzień, błogosławieństwa Bożego oraz opieki świętego patrona i natchnienia w pełnieniu obowiązków kapłańskich.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Witalemu Cybulskiemu,
Jerzemu Jodzikowi,
Aleksandrowi Worobjowowi
i Arturowi Wołczkiewiczowi
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa na co dzień, mocnego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości na drodze kapłańskiej, na którą Was powołał Bóg Wszechmogący. Niech Jezus Miłosierny przytula Was do swojego Najświętszego Serca, Duch Święty nieustannie udziela swych darów, a Najświętsza Maryja Panna otacza miłością i opieką.
Wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Honczarowi
z okazji jubileuszu urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości na każdy dzień życia, obfitych łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny na drodze posługi. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona przez Jezusa, trwogi i smutek Cię nie tykają, rozum nigdy nie ustaje głosić Ewangelię, serce zawsze będzie napełnione pokojem i miłością, a Słowo Boże z Twych ust w mocy Ducha Świętego zawsze dociera do naszych serc. Niech Bóg Wszechmogący codziennie dodaje Ci sił, optymizmu i nadziei na lepsze, abyś z radością służył Bogu i nam, parafianom, i niech Cię zawsze otaczają tylko życzliwi ludzie.
Z szacunkiem i modlitwą Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, Kółko różańcowe, wspólnota „Matki w modlitwie” oraz wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Rusłanowi Mazanowi
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Twoja droga życiowa będzie oświecona promieniami Miłosierdzia Bożego, Matka Boża opiekuje się Tobą i otula ciepłem Niepokalanego Serca, Jezus Chrystus obdarza Cię swoimi łaskami, napełnia radością, miłością i pokojem, a Duch Święty opromienia światłem i obficie udziela swych darów. Życzymy również mocnego zdrowia, optymizmu, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji imienin serdecznie życzymy zdrowia, siły, nadziei, mądrości życiowej, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny i obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość do pełnienia posługi duszpasterskiej. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę, pouczające kazania i za to, że jesteś z nami i dla nas. Szczęść Boże!
Z szacunkiem i modlitwą wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Rusłanowi Mazanowi
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Jezus błogosławi w Twojej posłudze kapłańskiej, Matka Najświętsza ma w swojej opiece i chroni od zła, a Duch Święty obdarza swoimi łaskami, darami, radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  172

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.