GRODNO
Poniedziałek,
22 lipca
2024 roku
 

25 lipca 2021 roku

Z głębi serca

26 lipca. ŚW. ANNY


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu kanonikowi
Wiktorowi Subielowi
z okazji imienin, 24. rocznicy święceń kapłańskich oraz otrzymania tytułu „kanonik” życzymy zdrowia, sił, wytrwałości, niezachwianej wiary i nadziei. Niech każdy dzień Twojego życia będzie szczęśliwy i błogosławiony, dobry Bóg obdarza obfitymi łaskami, Maryja Panna nieustannie się opiekuje, a patron święty niestrudzenie się modli za Ciebie przed tronem Bożym.
Komitet kościelny oraz wierni kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze
Annie Szyporowej
z okazji imienin życzymy, aby Pan Bóg obficie obdarzał Cię swoimi łaskami, a Maryja Panna się opiekowała. Zdrowie niech będzie mocne, a radość i pokój wiernie towarzyszą Ci w życiu.
Komitet kościelny oraz wierni kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Wincentemu Lisowskiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Cię zawsze otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, Jego łaska, opieka Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lidzie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, opieki Matki Bożej. Niech Wszechmogący codziennie dodaje sił, optymizmu i nadziei na lepsze.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
okazji zbliżających się urodzin życzymy, aby zdrowie było mocne, życie – długie, siła – nieskończona, a radość – codzienna. Niech na drodze życia zawsze Ci towarzyszy Matka Najświętsza, Jezus obdarza błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, Duch Święty będzie szczodry na swe dary, Anioł Stróż i patron święty czuwają w każdej chwili, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Sawickiemu
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, mocnej wiary i nadziei, codziennej radości, opieki Najświętszej Maryi Panny i Pana Jezusa. Niech droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i błogosławiona, a serce się raduje z każdego przeżytego dnia.
Wierni kaplicy w Wincukach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i spełnienia wszystkich marzeń. Niech Twa droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a patron święty pomaga w realizacji planów i zamiarów.
Wierni parafii Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji imienin życzymy, aby zdrowie i energia towarzyszyły Ci jeszcze przez długie lata życia, dając satysfakcję z tego wszystkiego, co udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu nowych celów. Niech Maryja strzeże Twoją kapłańską wiarę. Prosimy w tym dniu o nieustannej odnowie Twojego kapłaństwa w Kościele poprzez Ducha Świętego, abyś życiem stale potwierdzał to autentyczne znaczenie, które Twe osobiste powołanie kapłańskie posiada zarówno w Nim samym, jak też dla wszystkich ludzi.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Czesławowi Pawlukiewiczowi
z okazji imienin życzymy, aby Pocieszyciel – Duch Prawdy – był z Tobą przez święte swoje dary. Niech będą z Tobą Jego mądrość i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyś umiał zawsze rozeznawać to, co od Boga pochodzi, a co pochodzi od „ducha świata”. Życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji imienin życzymy zdrowia, dużo sił, pogody ducha, radości na każdy dzień i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, obok będą tylko życzliwi ludzie, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Z całego serca dziękujemy Ci za posługę w naszej parafii.
Wierni kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach i kaplicy pw. św. Filomeny w Woronie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Czesławowi Pawlukiewiczowi
z okazji imienin życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, dużo sił w realizacji planów Bożych, wytrwałości w pokonaniu trudności. Niech Pan Ci błogosławi, Maryja Panna prowadzi szczęśliwymi drogami, a Duch Święty przenika do głębi serca i daje radość, pocieszenie i dnie pełne Jego darów.
Pielgrzymi pieszej pielgrzymki Grodno-Roś
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze
Marii Stasiewicz
z okazji imienin życzę, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, pokojem i mądrością, a Pan Jezus mocno trzymał za rękę i prowadził po wybranej drodze. Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
z okazji zbliżającego się jubileuszu urodzin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i nadziei na każdy dzień życia. Niech serce nie dozna trwogi i smutku, a służenie przynosi tylko radość. Niech Jezus napełnia Cię jeszcze większą wiarą, Matka Boża przytula Cię do siebie, a Duch Święty oświeca swym światłem każdy Twój dzień.
Komitet kościelny i parafianie kościoła pw. Zwiastowania NMP we wsi Międzyrzecze
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Aleksandrowi Machnaczowi
z okazji zbliżającego się jubileuszu życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości i niegasnącego zapału w posłudze. Niech szczęście i radość będą Twoimi nieustannymi towarzyszami, a Najświętsza Maryja Panna ma Ciebie w swojej opiece. Dziękujemy za dobre słowa, otwarte serce, modlitwę i Twoją obecność.
Rodzina Snopko, Lida-Industrialny
❧✿❧
Szanownemu Panu Prezesowi
Tadeuszowi Żukowi
z okazji urodzin i imienin życzymy opieki Najświętszej Maryi Pan- ny i świętego patrona oraz obfitych łask Bożych. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa, a serce cieszy się z plonów. Dziękujemy za szczerość, życzliwość, czyste serce, miły uśmiech i ofiarną pracę w naszym kościele.
Pracownicy katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi
Aleksandrowi Machnaczowi
z okazji zbliżającego się jubileuszu życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia i posługi kapłańskiej, szczerych i wiernych ludzi obok, obfitych łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny na drodze służenia. Niech Twe serce i rozum nigdy nie ustaną głosić Ewangelię. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa oraz troskę o świątynię i parafian.
Wierni parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Kochani Rodzice
Romualdzie i Heleno Rożko!
Już 50 lat kroczycie razem przez życie, zawsze będąc dla nas przykładem wzajemnej miłości i szacunku. Dziękujemy Wam za miłość, troskę, przekazaną wiarę i wychowanie. Życzymy długich lat życia w zdrowiu i pokoju, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na dalsze lata.
Córki Ania i Weronika, synowie Jan, Piotr i Wiktor z rodzinami
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Żurawskiemu
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, wielu łask Bożych i ludzkiej życzliwości. Niech Jezus Chrystus we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża nieustannie czuwa, a Duch Święty obficie udziela swoich darów.
Byli parafianie z Dziatłowa

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  163

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.