GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (16)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi
   Duchowość ignacjańska przetrwała próbę czasu i przyniosła wielkie duchowe owoce w życiu wielu pokoleń ludzi wierzących. Proponujemy pięć kroków dziennego rachunku sumienia według metody św. Ignacego Loyoli:
    1. Podziękować: wspomnieć o wszystkich dobrych rzeczach, które były w ciągu dnia, nawet jeśli był bardzo ciężki.
    2. Poprosić o światło: spróbować spojrzeć na swój dzień oczami dobrego Boga, który chce pomóc.
    3. Powtórzyć swój dzień: spróbować przypomnieć wszystkie chwile dnia i zauważyć, co wznosiło mnie do góry, a co ściągało do dołu.
    4. Poprosić Boga o przebaczenie: szczerze wyznać wszystko, co zraniło mnie i innych.
    5. Obiecać zrobić krok do przodu dzięki Jego łasce: zapytać Jezusa, co mogę zrobić w życiu lepiej.

ave     Św. Brygida usłyszała w jednym z objawień, że ten, kto chce być podobny do Jezusa i jednoczyć się z Nim przez całe życie, musi się często spowiadać, nie tylko z grzechów, ale także z niedoskonałości. Wierni, którzy regularnie przystępują do sakramentu spowiedzi, wiedzą, że Chrystus poprzez posługę kapłana nie tylko odpuszcza grzechy i pomaga wzrastać duchowo, ale także wypełnia ludzką osobowość swoją obecnością, która przybliża Boga – źródło wszelkiej świętości.
    Z biografii świętych możemy dowiedzieć się, jak ważna była dla nich spowiedź i jak często się spowiadali. Gdy ktoś doszedł do zjednoczenia z Bogiem poprzez miłość, to spowiedź staje się dla niego sposobem komunii z Bogiem i nie jest motywowana grzechami, ale pobożnością.
   
redakcja
białoruska  N a papieskich uniwersytetach wprowadza się nowy kurs – „Kobiety i Kościół”. Marta Rodriguez, pracownica jednej z uczelni, podkreśla, że kurs ten ma na celu aktywować procesy, które będą wspierać bardziej skuteczną współpracę mężczyzn i kobiet w Kościele.
    Kurs skierowany jest do księży, osób konsekrowanych, wiernych świeckich, mężczyzn i kobiet zaangażowanych w życie Kościoła na szczeblu kurii biskupich, świata akademickiego i instytutach życia konsekrowanego. Zajęcia będą się składać z kilku modułów. Na przykład, jeden z nich – mariologiczny „rozwija to, co mówi postać Maryi o tożsamości i misji kobiety w Kościele”. Inny – „pogłębia znaczenie różnic płciowych osoby ludzkiej”.
   
 portal internetowy
diecezji grodzieńskiej   27 27 czerwca w Poznaniu (Polska) cztery siostry zakonne ze Wspólnoty Misjonarek Chrystusa Króla złożyły pierwsze śluby wieczyste czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wśród nich była siostra Anastazja Miszkura z diecezji grodzieńskiej, wywodząca się z parafii św. Mikołaja Biskupa w Gieranionach (dekanat Iwie).
    Przed wstąpieniem do wspólnoty s. Anastazja ukończyła Kolegium Katechetyczne im. Zygmunta Łozińskiego w Baranowiczach (diecezja pińska). Przez pewien czas była katechetką w swojej rodzimej miejscowości, prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży w lokalnej parafii, a także pracowała jako nauczycielka w klasach podstawowych w Iwiu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.