GRODNO
Wtorek,
03 października
2023 roku
 

27 czerwca 2021 roku

Z głębi serca

29 czerwca. ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA


☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji urodzin życzymy radości, zdrowia, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony światłem Ducha Świętego, Bóg miłosierny zawsze Cię strzeże, a Najświętsza Panna wynagradza i obdarza Cię swoim wstawiennictwem i miłością.
Wierni kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, siły i cierpliwości na nie łatwej drodze, na którą powołał Cię Pan Bóg, hojnych darów Ducha Świętego, nieustającej opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niech miłosierny Jezus przygarnie Cię do swojego Najświętszego Serca, a Anioł Stróż niech czuwa i pomaga szczęśliwie przeżywać każdy dzień wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Wornian i Worony
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Załodze
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, dużo radości w posłudze duszpasterskiej oraz sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żyrmun
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rejszelowi
z okazji imienin życzymy natchnienia Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej i opieki świętego patrona. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie mocnym wsparciem na drodze życiowej.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żołudka
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Etelowi
z okazji imienin życzymy dużo sił, niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom, obfitych łask od Wszechmogącego, opieki Matki Najświętszej i mocnego zdrowia na długie lata życia.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Grodno-Wiszniowiec
☙✿❧
Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi
z okazji imienin i 8. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia na długie lata, sił i wytrwałości. Niech Cię zawsze otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego oraz opieka Matki Najświętszej i świętego patrona. Niech wokół Ciebie będzie wielu życzliwych i prawdziwych ludzi, którzy wesprą Cię w trudnych chwilach.
Matka, ojciec i brat z rodziną
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Koleśnikowi
z okazji imienin życzymy nieustannej opieki Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, a także mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, codziennej radości oraz szczerych i życzliwych ludzi obok.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żodziszek
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Astukiewiczowi
z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i spełnienia wszystkich marzeń. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a święty patron pomaga realizować plany i zamiary.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Indury
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szczerbickiemu
z okazji imienin życzymy potrzebnych darów Ducha Świętego, wszelkich łask i błogosławieństwa Wszechmocnego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, dobrego zdrowia, wytrwałości, radości i życzliwych ludzi obok.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń
☙✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Puzynie,
Janowi Woronieckiemu i Pawłowi Pawlukiewiczowi
z okazji imienin życzymy Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia i cierpliwości. Niech radość przenika Wasze życie, opromienia codzienne działania i łagodzi powszednie kłopoty. Niech święci patronowie i Matka Boża otaczają Was swoją opieką. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.
Wierni kościoła pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Janowi Rejszelowi
z okazji urodzin i imienin życzymy, aby zdrowie było mocne, siła – nieskończona, a radość – codzienna. Niech zawsze otaczają Cię promienie Bożego Miłosierdzia, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, Jezus Chrystus niech króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron zawsze będzie przy Tobie.
Parafianie z Mociewicz
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Łozowskiemu
z okazji imienin życzymy, aby Bóg Wszechmogący obdarzył Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, dodał pewności i sił, napełnił pokojem, aby Matka Najświętsza otulała Cię płaszczem swojej miłości i opieki, a Anioł Stróż nieustannie czuwał nad Tobą.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Strubnicy
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych łask Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i świętego patrona oraz życzliwych ludzi obok. Niech zdrowie dopisuje Ci w ciągu długich lat, a radość, miłość i szczęście będą najlepszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże!
Koła Różańcowe, apostolat „Margaretka”, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni parafianie z Radunia
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Kubelowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, wszelkich łask Bożych na każdy dzień, radości, nieustannych sił do służenia Panu Bogu, a także obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki świętego patrona.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wołdaciszek
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji urodzin i imienin życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia. Niech zdrowie będzie mocne, pokój zawsze mieszka w sercu i zrealizuje się wszystko, o czym marzysz. Niech święty patron nieustannie czuwa, a Matka Boża stale się opiekuje Tobą. Serdecznie Ci dziękujemy za piękną modlitwę i czułe serce.
Pracownicy katedry grodzieńskiej
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Urbanowi
z okazji imienin życzymy dużo łask Bożych na każdy dzień, nieustannego zapału w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitego plonu w posłudze duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha i prawdziwej radości w sercu.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Porzecza
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Pawlukiewiczowi
z okazji imienin życzymy opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twojego życia, wzmacnia rozum i serce, by Słowo wychodzące z Twoich ust stało się mocą dla naszej wiary.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Borun
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy, aby Bóg Wszechmogący i Maryja Panna zawsze mieli Cię w swojej opiece, Duch Święty inspirował do dobrych spraw dla dobra parafii, a święty patron pomagał w trudnych sytuacjach życiowych. Życzymy spokoju, radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech twoje serce pozostanie dobre i otwarte na Boga i ludzi. Dziękujemy Wszechmogącemu, który obdarza Cię wielką mądrością, aby przekazać nam Słowo Boże i przybliżyć nas do Pana Boga.
Komitet kościelny i parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Radziukowi
z okazji imienin życzymy zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, a także realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech Cię zawsze otaczają promienie Bożego miłosierdzia, łaska Pana Boga i opieka Matki Najświętszej.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
☙✿❧
Czcigodnym Księżom
Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Gordziejczykowi i Pawłowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy wszelkich łask od Jezusa Chrystusa, dobrego zdrowia na długie lata, wielu radosnych dni, pogody ducha i ciszy w sercu. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty patron otulają Was swoją opieką.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Osipowiczowi
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, spokoju serca, wielu radosnych chwil w życiu i niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. Niech z Bożą pomocą spełnią się wszystkie twoje plany i zamiary, a każdy dzień będzie pełen silnej wiary, niegasnącej nadziei i miłości do Boga i bliźniego. Dziękujemy za dobre słowa i rady, otwarte serce i oddaną posługę dla ludzi.
Rodzina Snopko, Lida-Industrialny
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Skubie
z okazji imienin i 30. urodzin życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej i wszystkich świętych, darów Ducha Świętego, spokoju serca i dobrych ludzi obok. Niech każdy dzień przynosi Ci tylko dobre wieści, serce nie zazna niepokoju i smutku, posługa, którą traktujesz tak odpowiedzialnie, przynosi tylko zadowolenie i radość, a światło dobroci zapalone przez Pana Boga w twoim sercu płonie przez całe życie. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci za wszystko.
Wierni parafii Rohotna
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
z okazji imienin życzymy, aby każdy dzień był oświecony Bożym błogosławieństwem i pełen Jego łask, Najświętsza Maryja Panna otulała swoją miłością, a święty patron stale się Tobą opiekował. Niech zdrowie będzie mocne, radość i pokój będą wiernymi towarzyszami w życiu, duchowa moc rośnie z każdym dniem, promień Bożej łaski świeci nad głową, a na drodze kapłaństwa zawsze płonie ogień nadziei. Spełnienia wszystkich marzeń, silnej wiary i życzliwych ludzi obok. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Ciebie, do którego chce się iść w radości i smutku, ponieważ zawsze zrozumiesz, pomożesz i znajdziesz dobre słowo.
Komitet kościelny, Koła Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława, Biskupa w Korobczycach
☙✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Janie Kuczyński!
Z okazji imienin i urodzin dziękujemy Ci za opiekę duchową, naukę i modlitwy, a także za codzienną pracę w naszej parafii. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego patrona, potrzebnych darów od Chrystusa, mocnego zdrowia, spokoju serca i życzliwych ludzi obok. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że jesteś z nami, a także za doskonały przykład chrześcijańskiej szczerości.
Apostolat „Margaretka” z parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie oraz grupa modlitewna Matki Bożej Kongregackiej
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy hojnych łask Bożych, zdrowia i tylko radosnych chwil. Niech Jezus Chrystus będzie przewodnikiem na wszystkich ścieżkach życia, Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami i pomaga w posłudze kapłańskiej, a Matka Najświętsza zawsze będzie obok i niech się Tobą opiekuje.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, spokoju serca, niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie silnym wsparciem na drodze życia. Dziękujemy za otwarte serce, szczerość i czułość.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Walukowi
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, niezachwianej wiary, Bożego błogosławieństwa i owocnej posługi duszpasterskiej w naszej parafii. Niech dobry Bóg obdarza Cię radością i cierpliwością, napromieniowując swoim światłem, święty patron chroni każdego dnia, Duch Święty wspiera swoimi darami, a Maryja Panna otacza matczyną opieką i miłością, wypełniając serce poczuciem bezpieczeństwa i spokoju, aby droga, którą kroczymy z Tobą, była owocna. Okazujemy szacunek i uznanie za natchnioną pracę na niwie Pana, mądre nauki, które pomagają nam być prawdziwymi chrześcijanami, za dążenie do przybliżenia nas do Boga, a także za opiekę, życzliwość, uwagę i czas, który nam poświęcasz.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i wierni parafii pw. św. Jana Pawła II ze Smorgoń
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Sawickiemu
z okazji 40. urodzin życzymy mocnego zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech twoje serce zawsze będzie pełne Bożej radości, światła i Jego łask. Niech Pan Bóg błogosławi i chroni przed kłopotami, a Maryja Panna nieustannie Cię strzeże.
Wierni kaplicy w Wincukach
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Piotrowi Kubelowi
z okazji imienin i urodzin życzymy, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoimi łaskami, dobrym zdrowiem, spokojem serca, mądrością i sukcesami w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Wierni, Kółka Żywego Różańca i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
z okazji imienin życzymy, aby każdy Twój dzień był oświecony błogosławieństwem Bożym i napełniony Jego łaskami. Niech Duch Święty nieustannie zsyła na Ciebie swe dary, Matka Boża otula miłością, a święty patron stale się opiekuje. Bądź cierpliwy, dobry i zawsze ufaj Panu Bogu.
Wierni i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Hoża
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji urodzin życzymy zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i bezgranicznej radości na co dzień. Niech Matka Boża otula Cię swym płaszczem i nieustannie się Tobą opiekuje.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Kopciówka
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Anatolowi Zacharzewskiemu
z okazji imienin życzymy Bożego błogosławieństwa, długich lat życia, zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, obfitych darów Chrystusa oraz niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Michaliszek
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Białonosowi
z okazji imienin i rocznicy święceń kapłańskich życzymy radości, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Maryja otula Cię miłością i opieką oraz wyprasza u swego Syna potrzebne łaski dla Ciebie. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary, ofiarną posługę i życzliwość.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Makarowiec
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, spokoju serca, siły, silnej wiary, radości w posłudze kapłańskiej! Zawsze bądź otoczony promieniami Bożego Miłosierdzia, Bożą łaską i opieką Matki Bożej!
Członkowie Koła Różańcowego Matki Bożej Ostrobramskiej
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele
z okazji imienin życzymy, aby Twoją drogę oświecała Matka Najświętsza, dobry Jezus trzymał Cię przy swoim sercu i obdarzał wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty był nieskończenie hojny na swe dary. Życzymy również zdrowia, pogody ducha i radości.
Lucja Łabecka, Stanisława Sidorowicz, Maria Wiszniewska i Maria Skorb z Wołpy
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji imienin życzymy obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona. Życzymy także mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech każdy dzień życia będzie oświetlony promieniami miłosierdzia Bożego.
Koła Różańcowe i parafianie kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  90

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.