GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

XI Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Mk 4, 26-34
Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. .

Dostrzec Boże działanie
   Królestwo Boże może być odnalezione w najmniejszych wydarzeniach dnia codziennego, które zawsze mają swoje wzloty i upadki. Znajdujemy go tam, gdzie dajemy i otrzymujemy miłość. Każdego dnia, gdy kochasz drugiego człowieka, gdy interesujesz się nim – tam jest Boże Królestwo.
    Doświadczamy Boga tam, gdzie inni obdarzają nas swoją miłością, gdy jest nam źle, gdy mamy problem, gdy jakieś niepowodzenia nas spotykają. Nie wiemy jak, ale miłość przynosi efekty. W swoim Królestwie, Bóg chce żebyśmy kochali, ponieważ gdy kochamy jesteśmy Jego Królestwem, przynosimy to Królestwo i sami go doświadczamy.
    Pan Bóg może dokonać w nas i przez nas rzeczy wielkich. Tak jak przemienia maleńkie nasionko w dorodne krzewy, jak z gałązki czyni wielkie drzewa, tak w swej łaskawości i wierności pozwala nam wzrastać i rozwijać się duchowo, abyśmy mogli przynosić błogosławione owoce. Ale to Boskie wzrastanie wymaga od nas współpracy. Tylko ci, którzy się „Jemu podobają”, jak podkreśla św. Paweł, czyli „sprawiedliwi”, mogą wzrastać w Bogu i przynieść owoc obfity.
   
   Panie Jezu Chryste, pomagaj mi ciągle wzrastać w Tobie i przynosić owoc obfity. Pozwól mi dostrzegać Twoje działanie na co dzień!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.