GRODNO
Piątek,
27 stycznia
2023 roku
 

30 maja 2021 roku

Z głębi serca

30 maja. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ


☙✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewizowi
z okazji 45. rocznicy kapłaństwa składamy najpiękniejsze życzenia: opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny oraz najpiękniejszych plonów na Bożej niwie.
Redakcja „Słowo Życia”
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, siły, mocnej wiary, optymizmu oraz dużo radości w posłudze kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza prowadzi Księdza najpiękniejszą ścieżką do Boga.
Redakcja „Słowo Życia”
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi Szemetowi
z okazji rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy, byś zawsze był otoczony promieniami Miłosierdzia Bożego, łaską Bożą i opieką Matki Najświętszej. Życzymy również mocnego zdrowia, szczęścia, długich lat życia oraz obfitych owoców na niwie Pańskiej.
Z pamięcią w modlitwie wierni parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, Grodno-Augustówek
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu
z okazji jubileuszu szczerze życzymy mocnego zdrowia, łaski Bożej i darów Ducha Świętego w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Niech Twa droga życiowa będzie napełniona radością i niegasnącym optymizmem, a Matka Boża zawsze broni od niebezpieczeństwa i otula swoją bezgraniczną miłością. Wszystkiego, co najlepsze!
Z szacunkiem parafianie
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Janowi Rejszelowi
z okazji 29. rocznicy święceń kapłańskich oraz urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg codziennie obdarza Ciebie swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, światłem i radością, a Matka Boża zawsze pomaga. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za dobroć i życzliwość.
Z pamięcią w modlitwie wierni kaplicy Lipiczno
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Skubie
z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich życzymy radości z każdego dnia posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg miłosierny obdarzy Cię mocnym zdrowiem i nieskończonym natchnieniem, światło Chrystusa rozjaśnia drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą ścieżką ku świętości i przytula do swojego matczynego serca.
Z modlitwą i szacunkiem wierni parafii Rohotna
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Żurawskiemu
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech Bóg Wszechmogący otula Cię łaskami i błogosławieństwem każdego dnia, Duch Święty oświeca drogę kapłańską i udziela swych darów, Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą, a Anioł Stróż zawsze będzie obok. Życzymy również mocnego zdrowia, długich lat życia, życzliwych ludzi obok, radości i obfitych owoców na Niwie Pańskiej.
Wdzięczni wierni i Komitet Kościelny z Nowojelni
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
oraz Księżom Misjonarzom
składamy najserdeczniejsze podziękowania za posługę w naszym kościele i wygłoszone nauki. Niech Matka Boża Ostrobramska z naszego ołtarza udzieli Wam wiele łask, abyście służyli ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Zawdzięczając nauce Kościoła i Wam, my stajemy się lepszymi i wszystko naokoło nas staje się lepsze. Jak szczęśliwy los kapłana! Czyż o większym szczęściu śnić, Jak piastunem swego Pana, przyjacielem być. Szczęśliwe ręce kapłana, na których spoczywa Bóg. Gdy dłoń wierna ta wybrana, pierzchnie Nieba wróg. Szczęśliwe usta kapłana to niby Nieba próg, Przez który każdego rana przychodzi gość Bóg. Szczęśliwe serce kapłana to Jezusa własność już, Boski domek ukochany, gdzie On jest Pan Bóg. Czcigodni Kapłani, daj Wam Boże łask obfitych, zdrowia, sił, Daj wszelakich pociech morze, byście szczęśliwi byli.
Członkowie chóru kościelnego wraz z panem organistą oraz cała wspólnota parafialna
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Rusłanowi Mazanowi
z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg zawsze obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus w swoim miłosierdziu czuwa nad Tobą i prowadzi Cię drogą do świętości, Matka Boża przytula do swego serca, otacza miłością i opieką, Duch Święty rozjaśnia światłem Twoją kapłańską drogę i prowadzi Bożymi ścieżkami, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą w każdej chwili dnia i nocy. Niech każdy dzień będzie napełniony szczęściem, radością, dobrocią i nadzieją. Mocnego zdrowia, życzliwych serc obok, gotowych przyjść z pomocą, oraz wielu radosnych chwil na drodze życiowej.
Przyjaciele
☙✿❧
Czcigodny Księże
Michale Steckiewicz!
Z okazji 25-lecia kapłaństwa i ofiarnej posługi na rzecz Wszechmogącemu i ludziom otaczamy Cię modlitwą i dziękujemy Bogu za wszystkie dary i łaski, które otrzymujemy poprzez Twoją pracę duszpasterską. Ujawniasz nam prawdę wiary i sam jesteś przykładem służby Bogu i ludziom. Codziennie swoimi słowami i czynami pomagasz każdemu otworzyć duszę przed Panem, ujrzeć Go oczami wiary, przyjąć Go do swojego życia, usłyszeć Jego słowa, odpowiedzieć na Jego miłość. Dzięki Twojemu talentowi kapłańskiemu i oddanej pracy parafia wzbogaca się duchowo i materialnie. Dzięki Twoim staraniom już od wielu lat jest podtrzymywany w porządku nasz majestatyczny i piękny kościół, a w parafii trwa atmosfera prawdziwej rodziny, w której każdy może czuć się potrzebny i kochany. I to daje nadzieję, że serce Boże na naszych ziemiach będzie nadal żyło, obdarzając radością i optymizmem Bożym ludzi starszych i młodych, którzy poszukują w życiu prawdziwych, nieprzemijających wartości. Nie każdy może zostać kapłanem, ale tylko ten, który poczuł Boże powołanie. Więc my dzisiaj, w tę jubileuszową rocznicę kapłaństwa, życzymy Ci w każdym momencie życia pomocy Pana Boga, opieki Matki Bożej i świętych Apostołów, dobrego zdrowia, siły duchowej. Niech ogień, który uświęca drogę owcom, nigdy nie gaśnie. Niech wiara, nadzieja i miłość pomagają Ci nadal pokonywać wszelkie trudności na drodze wysokiego służenia, do którego przyszedłeś za cudownym podszeptem Boga i w którym otrzymałeś niezwykłą misję głoszenia Jego Królestwa światu.
Parafianie kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Berdówce, Franciszkański Zakon Świeckich i parafianie kościoła pw. św. Kazimierza w Niecieczy (Pierwszomajskim)
☙✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
z okazji 59. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie życzę dobrego zdrowia, pokoju serca, optymizmu, sił i cierpliwości oraz wszelkich łask od Chrystusa. Nieustannie głoś Słowo Boże, codziennie bądź wzorem wiary oraz miłości do Boga i bliźniego. Niech Matka Boża będzie Twoją wierną Towarzyszką w drodze do Królestwa Niebieskiego.
Z pamięcią w modlitwie Alicja Woronowa ze Smorgoń

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  339

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.