GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (14)

Prasa

Інтэрнэт-партал Касцёла ў Беларусі
   W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w polskiej wsi Stadniki (koło Krakowa) biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM udzielił święceń diakonatu i przezbiteratu trzem Białorusinom ze wspólnoty zakonnej sercanów.
    Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęli Walery Pupkiewicz i Władysław Czujko, sakrament święceń w stopniu prezbiteratu – diakon Giennadij Ławnikowicz.
    Wspólnota księży sercanów jest misjonarska, a jej członkowie są powołani do „bycia prorokami miłości i sługami pojednania ludzi i pokoju w Chrystusie”, dlatego neoprezbiter Giennadij Ławnikowicz SCJ otrzymał specjalne uznanie – krzyż misyjny, który będzie nosił na misjach lub przeprowadzając rekolekcje.
    Wkrótce kapłan i diakoni rozpoczną posługę na Białorusi.

Рэлігійны часопіс    СZawstydza nas słuchanie modlitwy Jezusa, który prosi, aby wszyscy „byli jedno”, wiedząc jednocześnie, ile istnieje podziałów między ludźmi. Czy modlitwa Chrystusa jest daremna? Ale to właśnie ta modlitwa napełnia nas nadzieją, że jedność jest możliwa. Jedność na wzór Ojca i Syna – czyli jedność nieograniczonej, ofiarnej miłości. Być może, po zrozumieniu, jaki jest powód podziału między nami, możemy zrobić pierwszy krok w kierunku pojednania.
    Na świecie Bogu jest wrogi każdy, kto dąży do zbudowania porządku bez Niego. Niestety takie dążenia istnieją już teraz. Ale prawda może być tylko jedna. Zgadzając się na istnienie różnych prawd, czasami sprzecznych ze sobą, korzystniejszych lub mających zastosowanie do odpowiednich warunków, zmuszamy się do chodzenia po omacku.
   
Беларуская рэдакцыя  Realizując wolę papieża, Stolica Apostolska utworzyła fundację, aby zbadać kwestie sztucznej inteligencji pod względem jej etycznego wykorzystania. Fundacja nazywa się renAIssance, która jest połączeniem słowa „renesans” i angielskiego skrótu AI (sztuczna inteligencja).
    Wcześniej w Watykanie odbyło się spotkanie z przedstawicielami korporacji Microsoft i IBM, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Stolicy Apostolskiej, po którym uczestnicy doszli do wniosku, że istnieje dziś potrzeba kodeksu etycznego: należy skodyfikować zasady i normy etyczne w zrozumiałym i wygodnym języku dla maszyny. Tylko w ten sposób sztuczna inteligencja stanie się narzędziem humanizacji świata. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego „Rzymskiego apelu o etykę sztucznej inteligencji”.
   
  Інтэрнэт-партал Гродзенскай дыяцэзіі   21 sierpnia w parafii św. Kazimierza we Wsielubiu, gdzie znajduje się najstarszy kościół na Białorusi, odbędzie się festiwal-rekolekcje „Novafest” dla wiernych z parafii katolickich. Celem festiwalu jest pogłębienie duchowego doświadczenia obecności Boga w życiu wierzących poprzez różnorodne ćwiczenia duchowe. Festiwal potrwa od 10.00 do 22.00.
    Aby wziąć udział, należy się zapisać pod numerami telefonów: :
    (8 033) 320-11-48 – Natalia;
    (8 044) 759-08-67 – Irena;
    (8 029) 124-93-21 – Olga.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.