GRODNO
Sobota,
24 lutego
2024 roku
 

Bramy Jerozolimy będą odbudowane

Słowo redaktora

W tym roku, gdy przeżywamy 30 rocznicę odrodzenia struktur kościelnych na Białorusi, było dane nam doświadczyć bólu i smutku, spowodowanego bezsilnością wobec pożaru, który zaatakował Narodowe Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu.
   Z Bożą pomocą uratowano Najświętszy Sakrament i cudowny obraz Matki Bożej, a sam budynek kościoła, który jest ważnym centrum życia duchowego, a także unikalnym zabytkiem architektury sakralnej i sztuki, został poważnie uszkodzony. Świątynia, która została wzniesiona przez naszych przodków z wielką miłością do Boga i Jego Najświętszej Matki, potrzebuje odrestaurowania, by na nowo przyjmować pielgrzymów.
Niech Boża Opatrzność prowadzi nas drogami nadziei, byśmy odbudowując to, co materialne, potrafili umocnić to, co duchowe i uwielbiać naszego Pana i Stwórcę.
    Ufajmy, że wspólnymi siłami, a nade wszystko z Bożą pomocą, nasze narodowe sanktuarium odzyska swój blask: „Bramy Jerozolimy będą odbudowane, […] rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: «Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!»” (Tb 13, 17.18).

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  312

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.