GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

16 maja 2021 roku

Z głębi serca

23 maja. ZESŁANIE DUCHA ŚW.


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej życzymy zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej posługi na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Ekscelencji sił i natchnienia, a Matka Boża codziennie obdarza pieszczotą i dobrocią swojego serca. Życzymy realizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi na drodze pasterskiej.
Redakcja “Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji 30. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Miłosierdzie Boże, promieniujące miłością i ufnością, zawsze przewodniczy na drodze duszpasterskiej, a Duch Święty udziela wszelkich darów. Niech uśmiech zawsze jaśnieje na Twej twarzy, a radość napełnia każdy dzień posługi pasterskiej. Życzymy nieustanych sił, wielu życzliwych serc obok, gotowych przyjść z pomocą, obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Bądź dobrym pasterzem na wzór Chrysusa!
Członkowie apostolatu „Margaretka” diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Małafiejowi
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich szczerze dziękujemy za to, że niesiesz nam radość Ewangelii. Niech Bóg Wszechmogący i Matka Boża zawsze mają Cię w swojej opiece, Duch Święty natchnia na dobre i godne sprawy, Chrystus z miłości przytula do swojego serca, a my będziemy wspierać w modlitwie. Życzymy, aby święty patron mocno trzymał Cię za rękę i pomagał w różnych trudnych sytuacjach życiowych, a także by było dużo powodów, aby się uśmiechać, gdyż Twój uśmiech czyni ten świat lepszym.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji urodzin z całego serca życzymy szczerych i życzliwych ludzi na drodze życia, radości, sił, realizacji wszystkich zamiarów i obfitych owoców w posłudze Bogu i ludziom. Niech dobry Bóg obdarza Księdza mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie udziela swych darów i wspiera w posłudze duszpasterskiej.
Redakcja “Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
z okazji imienin życzymy obftych łask Bożych, mocnego zdrowia, cierpliwości i wytrwania na Bożej niwie. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże, a Matka Najświętsza ma w swojej opiece. Pamiętamy o Tobie w modlitwach!
Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie wypełnione radością, światłem i łaską Bożą. Niech dobry Bóg obdarza błogosławieństwem, Jezus Chrystus osłania od zła, a Matka Najświętsza i święty patron nieustannie się Tobą opiekują.
Wierni kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Dymitrowi Urbanowiczowi
z okazji urodzin i 20. rocznicy posługi kapłańskiej przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość goszczą w Twoim sercu, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Wierni parafii Trójcy Świętej w Iszczołnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą. Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, darów Ducha Świętego, radości, optymizmu, mocnego zdrowia. Niech Twe serce wypełniają miłość, nadzieja i pokój. Za całe dobro, za skarb wiary, owoce pracy, rozsądność, czułe serce i pogodny uśmiech jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Dziękujemy za to, że jesteś z nami i dla nas!
Wierni parafii bł. Marianny Biernackiej w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia na długie lata, optymizmu, jasnego nieba i ciepłego słońca nad głową. Dziękujemy za ofiarną posługę Bogu i ludziom, za dobry uśmiech i ciepłe serce. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy takiego proboszcza!
Komitet Kościelny, pierwszokomunijne dzeci wraz z rodzicami oraz parafianie z Żemysławia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Urbanowi
z okazji urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, mądrości, cierpliwości, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Pan Bóg nieustannie Cię błogosławi, Duch Święty obficie udziela swych darów, a Matka Boża zawsze będzie obok i pomaga w Twojej posłudze.
Komitet Kościelny i parafianie kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Porzeczu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.