GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

2 maja 2021 roku

Z głębi serca

13 maja. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, mocnej wiary i nadziei, codziennej radości, życzliwych ludzi na drodze pasterskiej, pomocy Bożej na każdy dzień życia oraz nieustannej opieki świętego patrona.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji imienin życzę mocnego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości. Niech Jezus Miłosierny przytuli Ekscelencję do swojego Serca, Duch Święty nieustannie zsyła swe dary, a Matka Najświętsza otacza miłością i opieką.
Z pamięcią w modlitwie s. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji imienin przesyłam najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Jezus, którego piastujesz w rękach każdego dnia, zawsze króluje w sercu i dodaje sił w służbie Bogu i ludziom. Zdrowia i ciepłych słonecznych dni oraz obfitych darów Bożych.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodny Księże
Jerzy Kuźmicz!
Z okazji imienin składamy Ci najpiękniejsze życzenia! My Tobie, nasz Ojcze, życzymy Sił, zdrowia, miłości, natchnienia. Ku Bogu modlitwy wznosimy, Błagając o Twe umocnienie. By krzyż, który dany przez Pana, Ci nigdy nie stał się za ciężki, A złe wiadomości by rany Nie mogły zostawić w Twym sercu. Niech słonko Cię zawsze ogrzewa I wietrzyk łagodny otula, Stróż Anioł nad Tobą niech czuwa I łaska Pańska z Niebios zstępuje.
Młodzież, wierni, Kółka Żywego Różańca i apostolat „Margaretka” z Nowego Dworu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Bartoszewiczowi
z okazji imienin szczerze życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, sił i cierpliwości na niełatwej drodze, na którą powołał Cię Pan Bóg, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niech Jezus Miłosierny, którego trzymasz w swoich dłoniach, każdego dnia przytula Cię do swojego Najświętszego Serca.
Z wielkim szacunkiem i modlitwą Komitet Kościelny, Kółka Żywego Różańca oraz wierni kościoła w Żyrmunach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Witalemu Jurkiewiczowi
z okazji imienin życzymy, by Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoją opieką, Duch Święty nieustannie czuwał nad Tobą, a Matka Najświętsza i święty patron opiekowali się w każdym dniu oraz dodawali mocy i odwagi w posłudze.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Słonimia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń! Z całego serca chcemy życzyć Tobie szczęścia wiele, A sedna błogosławieństw może tylko Bóg udzielić. Więc ślemy modły Pany, aby zawsze Jego mocą Ci rozjaśniało drogę słońce i patron strzegł we dnie i w nocy. By pokój wraz z miłością były dla Ciebie Pańską szatą, A szczęście było w tym, czym innych Ty obdarzasz. Zdrowia i sił od Boga, od Ducha – mądrości i umiejętności, Od Matki Bożej – łask, opieki, roztropności i cierpliwości.
Z pamięcią w modlitwie wierni kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Marianowi Chamieni
z okazji imienin serdecznie życzymy codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i Pana Jezusa. Niech ta droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i błogosławiona, a serce niech zawsze raduje się z każdego przeżytego dnia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Szydłowic
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Maryi Panny, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył Ci Bóg Wszechmogący, oraz ludzkiej dobroci. Dziękujemy za pracę w nasze parafii, cierpliwość do nas, pouczające kazania, troskę o parafian, a Twoim rodzicom – za syna kapłana.
Z pamięcią w modlitwie parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, nieustającej opieki Matki Najświętszej i świętego patrona oraz dużo sił i pogody ducha do aktywnego udziału w życiu parafii i wspólnoty Kościoła.
Wierni kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodny Księże
Józefie Zaniewski!
Z okazji jubileuszu przyjmij nasze serdeczne dziękczynienie i gratulacje. Dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego kapłaństwa, jak również wszystkim dobrym ludziom, którzy pomogli Ci zostać kapłanem. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za to, że pomogłeś w przywróceniu na wpół zniszczonej świątyni, odrodzeniu parafii z ruin, a także za wszystkie te świątynie i odnowienie wiary chrześcijańskiej w byłym Związku Radzieckim, gdzie Bóg dawał Ci siłę i zdrowie, aby zrobić wszystko, co było zaplanowane. Dziękujemy za umiejętność wysłuchania każdego i wyciągnięcia pomocnej dłoni w chwilach radości, smutku i żalu. W naszych modlitwach prosimy Miłosiernego Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych o trwałe zdrowie, długie lata życia dla Ciebie, niezbędne łaski Boże i błogosławieństwa.
Wierni kościoła Opieki NMP w Dojlidkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji urodzin życzymy, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i patron święty nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Wierni parafii Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowiczowi
z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i nadziei na każdy dzień oraz nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych.
Wierni kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pomyślności, cierpliwości, męstwa, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg Wszechmogący dodaje Ci sił, Duch Święty nadziela mądrością i pokojem, Jezus służy przykładem, a Matka Boża i święty patron zawsze Cię strzegą.
Wierni parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata i obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej. Niech Pan Jezus przytula Ciebie do swego serca, a Matka Boża opiekuje się zawsze i wszędzie.
Kółka Żywego Różańca z Sobotnik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Waleremu Spirydonowi
z okazji urodzin i 9. rocznicy święceń kapłańskich najgorętsze życzenia: dobrego zdrowia na długie lata, prawdziwej radości z pełnienia posługi kapłańskiej, pogody ducha, wiosny i ciepła w sercu oraz uśmiechu na co dzień. Niech nigdy nie zabraknie optymizmu i zrealizują się wszystkie plany, a droga życia będzie błogosławiona.
Z wdzięcznością i szacunkiem wierni parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
i Stanisławowi Łabanowi
z okazji imienin z całego serca życzymy potrzebnych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętych patronów, a także mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i dobrych ludzi obok.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych, natchnienia Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Niech zdrowie i energia Ci towarzyszą, a posługa Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Bakłażcowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, radości i pomyślności na służbie Bogu i ludziom. Niech Twoje serce zawsze będzie otwarte dla wszystkich, a każdy dzień przynosi radość i spokój.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krzemienicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Machnaczowi
z okazji imienin życzymy niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej, sił i natchnienia. Niech Pan obdarza Cię potrzebnymi łaskami, Matka Boża opiekuje się Tobą, a święty patron zawsze będzie obok.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Łabanowi
z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Bóg Ci błogosławi, a Maryja Panna po macierzyńsku Tobą się opiekuje.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bieniakoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Pytelowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, duchowych i fizycznych sił dla dalszej posługi, pomocy Bożej w realizacji planów duszpasterskich. Niech święty patron modli się za Ciebie przed ołtarzem Pańskim.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy opieki świętego patrona w najtrudniejszych chwilach. Niech prowadzi on Ciebie ścieżkami życia i będzie dla Ciebie przykładem mężnej i ofiarnej miłości do Boga. Życzymy odwagi, aby podążać drogą kapłańską, nieść radość i pomoc duchową poprzez sakramenty i Słowo Boże ludziom, których spotykasz. Niech każdy dzień daje Ci siły do posługi duszpasterskiej, a pokój i radość zawsze goszczą w sercu.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.