GRODNO
Wtorek,
20 lutego
2024 roku
 

18 kwietnia 2021 roku

Z głębi serca

1 мая. СВ. ЮЗАФА


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Walentemu Chwiedukowi
życzymy Bożego wsparcia w posłudze Kościołowi, aby dzięki Tobie ludzie stawali się coraz to lepsi i przybliżali się do Boga. Niech Pan wynagrodzi wszelkimi łaskami, obdarzy zdrowiem, szczęściem i pomyślnością.
Wierni parafii św. Jerzego w Bielicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi
Jerzemu Martinowiczowi
życzymy zdrowia, sił i pokoju serca. Niech Duch Święty wspiera Księdza swoimi darami, a święty patron zawsze się opiekuje.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jasiewiczowi
życzymy, aby Bóg Wszechmogący i Maryja Panna zawsze mieli Ciebie w swojej opiece, Duch Święty obdarzał obfitymi darami, a święty patron mocno trzymał za rękę i pomagał w trudnych sytuacjach życiowych.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym i Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Jerzemu Sakowiczowi
życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Jezus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron zawsze będzie obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Korelicz i Worończy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Юрыю Федуку
Jerzemu Fiedukowi życzymy, aby Chrystus błogosławił każdy Twój dzień, Matka Boża otaczała swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomagał godnie spełniać posługę kapłańską.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Różanki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Żegarynowi
życzymy mocnego zdrowia, siły, pomyślności i codziennej radości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione pokojem i miłością.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowogródka i Lubczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Powajbie
życzymy dobrego zdrowia, spokoju serca, życzliwości od ludzi, niegasnącego zapału wiary, nieustającej opieki Matki Bożej i św. Jerzego. Niech światło Chrystusa oświeca kapłańską drogę, a Duch Święty prowadzi przez życie.
Rodzice i rodzeństwo z rodzinami
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Bartoszewiczowi i Jerzemu Jasiewiczowi
życzymy mocy w niesieniu posługi kapłańskiej, nieustającej gorliwości w pełnieniu woli Bożej i wspaniałych owoców na niwie Pańskiej.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Księżom Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi,
Proboszczowi Pawłowi Szczerbickiemu,
Arturowi Leszniewskiemu, Aleksandrowi Mietlickiemu,
Władysławowi Surwile, Olegowi Korolowowi,
Olegowi Żurawskiemu,
Siostrom Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot,
Julii Klewiec, Mariannie Oleszczyk,
Filotei Cichonowicz, Agacie Smolskiej,
Klarze Wołczek i Aleksandrze Oreszko
życzę zdrowia, wytrwałości w posłudze, opieki Matki Bożej i wszystkich potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Bóg obdarzy Was miłością i błogosławieństwem.
Alicja Woronowa ze Smorgoń
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu,
Księżom Janowi Romanowskiemu, Jerzemu Martinowiczowi,
Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi,
Witalemu Walukowi, Dymitrowi Urbanowiczowi,
Witalemu Cybulskiemu, Jerzemu Jodzikowi,
Aleksandrowi Worobjowowi, Arturowi Wołczkiewiczowi,
Olegowi Janowiczowi
i Siostrze Magdalinie Kułaj
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, darów Ducha Świętego i mocnego zdrowia. Niech promienie Miłosierdzia Bożego oświecają Waszą drogę życiową, a światło Waszej wiary prowadzi ku nawróceniu tych, którzy jeszcze nie znają Boga.
Apostolat „Margaretka”, Legion Maryi, Kółko Różańcowe i wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Jasiewiczowi
i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu
życzymy zdrowia, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, niegasnącej miłości, wiary oraz życzliwych ludzi obok. Niech Bóg zawsze Wam błogosławi!
Wierni i Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi i ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa rozjaśnia drogę, a Miłosierdzie Boże i opieka Maryi Panny dodają sił i cierpliwości.
Parafianie kościoła pw. Serca Pana Jezusa w Rędzinowszczyźnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał swoimi łaskami, prawdziwą radością i pokojem, Maryja napełniała serce miłością, a Duch Święty obficie zsyłał swe dary.
Wierni parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy zdrowia, radości, siły, optymizmu, wytrwałości i zapału w realizacji planów. Niech Wasza droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona przez Pana, a mądre kazania cieszą ludzkie dusze i serca.
Parafianie kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Waleremu Spirydonowi
życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty zsyła na Ciebie swe obfite łaski, Chrystus obdarza miłosierdziem, a Maryja Panna otacza opieką.
Wierni kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy bezgranicznych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Z okazji urodzin i imienin życzymy również mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze kapłańskiej i życzliwych ludzi obok.
Parafianie kaplic Wierabiejki i Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Kanonikowi Janowi Rejszelowi
i Siostrze Annie Nosiewicz
życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus Chrystus obficie wynagrodził Was dobrym zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech Wasza droga służenia Bogu będzie długa, szczęśliwa i owocna.
Wierni kaplicy Lipiczno
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule
życzymy, aby droga, na którą Cię powołał Chrystus, była drogą do świętości. Kochaj swe kapłaństwo i umiej rozpoznać w nim ewangeliczny skarb, za który warto oddać wszystko.
Komitet Kościelny i parafianie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu
życzymy mocnego zdrowia na długie lata i wszelkich łask Bożych. Niech każdy dzień będzie pełen ciepła i radości, pomyślnie realizują się wszystkie plany, a Chrystus Zmartwychwstały zawsze błogosławi.
Pracownicy katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Pawłowi Skubie
i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus był źródłem radości i pokoju, obdarzał zdrowiem, cierpliwością i potrzebnymi łaskami, błogosławił w posłudze i towarzyszył na drodze do świętości.
Wierni parafii Rohotna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Bartoszewiczowi
życzymy mocnego zdrowia na długie lata, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, opieki Matki Bożej. Dziękujemy za czułe serce i cierpliwość. Pamiętamy w swoich modlitwach.
Parafianie kościoła w Żyrmunach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty zsyła na Ciebie swe obfite łaski, a Chrystus obdarza miłosierdziem oraz będzie źródłem miłości i pokoju w Twym sercu.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe i wierni parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława biskupa w Korobczycach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia i niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoim błogosławieństwem, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.
Wierni parafii Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze Ci błogosławi.
Parafianie z Niemnowa
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi,
Pawłowi Bezlapowiczowi i Romanowi Wojciechowiczowi
oraz Siostrom Halinie i Annie
życzymy mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświeca drogę, a Miłosierdzie Boże dodaje sił i cierpliwości.
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
❧✿❧
Czcigodnym Księżom P
roboszczowi Marianowi Chamieni
i Piotrowi Wiszniewskiemu
życzymy zdrowia, pogody ducha, życzliwych ludzi, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz obfitych łask Bożych.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy dużo sił i wytrwałości w kroczeniu wybraną drogą, owocnej posługi na niwie Pana, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wierni parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sareło
życzymy wiele łask Bożych. Niech Pan Bóg pomaga w posłudze duszpasterskiej, Matka Najświętsza otacza swoją miłością, a Duch Święty obficie udziela swych darów.
Stanisława Sidorowicz, Lucja Łabecka, Maryna Skorb i Maria Wiszniewska z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
życzymy, aby miłosierny Bóg obdarzał Cię swoimi łaskami, droga życiowa była błogosławiona, a posługa przynosiła radość, satysfakcję i obfite owoce.
Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
i Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i pomyślności. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi, Duch Święty zsyła hojne dary, a Matka Najświętsza otacza swoją miłością i opieką.
Mieszkańcy wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Olegowi Janowiczowi,
Leonowi Liszykowi i Janowi Sareło
życzymy prawdziwej radości z pełnienia posługi kapłańskiej, optymizmu, dobrego zdrowia, mocy, darów Ducha Świętego oraz wszelkich łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy i wierni parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
życzymy, abyś rozpalił w sobie na nowo charyzmat Boży, otrzymany przez włożenie rąk, i jeszcze żarliwiej przeżywał radość z wyłącznego oddania się Chrystusowi. Niech trud trwania przy Nim zostanie wynagrodzony radością Zmartwychwstania.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi,
Eugeniuszowi Cichonowi, Dymitrowi Popieniukowi
i Andrzejowi Radziewiczowi
oraz wszystkim Kapłanom i Rekolekcjonistom,
którzy posługiwali w naszej parafii,
życzymy tej świętości, która wyraża się w gorliwości i poświęceniu, by wspierała Was zawsze moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, abyście starali się być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu
życzymy błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, radości i mocnego zdrowia.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
życzymy zawsze być wiernym Chrystusowi. Niech On obdarza Cię potrzebnymi łaskami, by jeszcze pełniej mogłeś realizować powołanie kapłańskie.
Parafianie z Hniezna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Brazińskiemu
życzymy, aby Bóg Miłosierny wynagrodził Cię mocnym zdrowiem, wytrwałością, łaskawością i ciepłem swojego serca. Niech Ci towarzyszy bliskość Pana, aby rytm Twojego serca bił rytmem miłości Serca Jezusa.
Wierni kaplicy MB Ostrobramskiej w Urciszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu у
Włodzimierzowi Aksientiewowi
życzymy, aby życie było wypełnione tylko dobrymi czynami, Chrystus Zmartwychwstały obdarzał zdrowiem, siłą i cierpliwością, a Matka Najświętsza otulała bezgraniczną miłością.
Wierni ze wsi Jewłasze, Bogdany, Dołgaja parafii Lack
❧✿❧
Czcigodni Księża
Proboszczu Janie Puzyna,
Aleksandrze Pietrowicz, Janie Woroniecki
i Jerzy Sadowski!
Matka Boża powierzyła Syna w Wasze ręce. Niech otacza Was swoją opieką, a Jezus niech błogosławi posługę kapłańską! Dziękujemy za cierpliwość, troskę i szacunek do nas.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie х
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowiу
Andrzejowi Agielowi, Janowi Osipowiczowi, Witalemu Słuce, Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Klerykowi Andrzejowi, Bratu Wiktorowi, Organistkom Ludmile i Natalii
życzymy mocnego zdrowia i radości. Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca drogę Waszego życia, a Matka Boża otacza swoją opieką. Dziękujemy za Wasze modlitwy i dobroć.
Kółko Żywego Różańca św. Maksymiliana ze Szczuczyna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Romanowskiemu życzymy,
by Bóg Miłosierny obdarzył zdrowiem na długie lata, abyś mógł pracować na chwałę Bożą i dla przemienienia ludzkich serc. Składamy stokrotne „Bóg zapłać!” za wygłoszone Słowo Boże podczas rekolekcji. Niech Matka Boża czuwa nad każdą chwilą Twego życia.
Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Janowi Etelowi,
Aleksandrowi Fiedotowowi,
Aleksemu i Witalemu Więckowiczom
oraz Siostrom Aleksandrze i Dorocie
życzymy radości, pomyślności w realizacji planów i zamiarów, mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego i wszelkich potrzebnych łask Bożych.
Komitet Kościelny i parafianie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą w każdej chwili. Niech Duch Święty oświeca każdy dzień Twej posługi, a Maryja otacza płaszczem miłości.
Parafianie z Korobczyc
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Pawłowi Szczerbickiemu,
Arturowi Leszniewskiemu,
Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi,
Siostrom Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk i Walentynie Kot
życzymy mocnego zdrowia, życzliwych ludzi obok i obfitych łask Bożych. Niech wszystkie dobre zamiary się realizują, a Chrystus Zmartwychwstały obdarzy swoim miłosierdziem.
Dzieci, młodzież, kandydaci i ministranci, parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Nieścierowi i Jerzemu Martinowiczowi
życzymy mocnego zdrowia i czułych ludzkich serc. Niech Jezus Zmartwychwstały będzie Źródłem pokoju i radości oraz błogosławi Was codziennie w pracy duszpasterskiej.
Apostolat „Margaretka” i wierni kaplicy Suraż
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Nieścierowi, Wiktorowi Sawickiemu
i Jerzemu Martinowiczowi
życzymy mocnego zdrowia, siły, niezachwianej wiary i nadziei. Niech dobry Bóg obdarza Was obfitymi łaskami, a święci patronowie nieustannie modlą się za Was przed Bożym tronem.
Wierni kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy, aby Dobry Pasterz prowadził Cię przez życie, udzielając potrzebnych łask do realizowania powołania, a Matka Boża opiekowała się Tobą. Z okazji urodzin i imienin życzymy również mocnego zdrowia, sił i pogody ducha.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
i wiernym parafii Nowa Ruda życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Zbawiciela oraz mocnego zdrowia na każdy dzień życia.
Rodziny Zając i Pieszkun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Igorowi Anisimowowi
życzymy zdrowia, roztropności i pogody ducha. Niech Chrystus Zmartwychwstały doda Ci sił, aby pokonać wszelkie trudności, i obdarzy łaską swojego zmartwychwstania.
Grupa modlitewna i parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Aleksandrowi Szemetowi, Olegowi Kuderce
i Arturowi Małafiejowi
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki Matki Bożej, mocnego zdrowia, pogody ducha i niezbędnych sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Aleksandrowi Romanowskiemu,
Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Zajko
życzymy, aby Matka Boża, która powierzyła swego Syna w Wasze ręce, zawsze miała Was w swojej opiece, a Jezus błogosławił posługę kapłańską. Dziękujemy za prawdziwy wzór godności i pobożności.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy, by Pan Bóg obdarzył Cię swoimi łaskami i pokojem, Matka Boża zawsze Tobą się opiekowała i każdy dzień był błogosławiony.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również mocnego zdrowia i szczęścia. Parafianie ze Studzienik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Borysiukowi
życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości na każdy dzień oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświetla drogę kapłańską, a Miłosierdzie Boże i opieka Matki Najświętszej dodają sił i cierpliwości.
Parafianie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli i wspólnota Świętej Rodziny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi
życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty nieustannie zsyła na Ciebie swe dary, światło zmartwychwstania Chrystusa oświeca posługę, a miłosierdzie Boże i opieka Maryi dodają sił.
Parafianie i apostolat „Margaretka” z Repli
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Wołczkiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą ścieżką do świętości.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi Matukiewiczowi
życzymy, aby Pan Bóg obdarzył Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, pokojem, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Duch Święty oświeca Twą drogę życiową, a Matka Boża niesie ciepło swojego serca.
Komitet Kościelny i wierni parafii Dudy
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy spokojnych dni w łasce Bożej. Niech Chrystus zawsze będzie Ojca Przyjacielem, a posługa na rzecz Boga i ludzi przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Walery, Weronika i Jana
❧✿❧
Czcigodny Księże
Jerzy Kuźmicz!
Powołanie jest darem Bożym, tajemnicą, która rodzi się w duszy, aby za nas mogłeś modlić się Bogu i z Jego łaską służyć Kościołowi. Przyjmij dzisiaj nasze życzenia i niski ukłon wdzięczności. Życzymy zdrowia i błogosławieństw od Pana, opieki Matki Bożej oraz ciepła. Jesteśmy wdzięczni Bogu i Tobie za 11 lat posługi w naszej parafii. Z okazji imienin życzymy również wszelkich łask Bożych i opieki świętego patrona.
Wierni, młodzież, Kółka Żywego Różańca, apostolat „Margaretka” i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowego Dworuа
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały Cię błogosławił i bronił, a Maryja Panna nieustannie troszczyła się o Ciebie. Zdrowia na długie lata, pogody ducha, radości, uśmiechu i wspaniałych owoców na niwie Pana.
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył Cię mocnym zdrowiem, Matka Najświętsza otaczała swoją opieką, a Duch Święty był hojny na swe dary. Niech każdy dzień przynosi radość i obfite owoce.
Komitet Kościelny parafii św. Mikołaja w Gieranionach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Walentemu Chwiedukowi i Wiktorowi Zacharzewskiemu
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały otaczał swoją opieką, Duch Święty obdarzał potrzebnymi darami, a Maryja Panna zawsze nad Wami czuwała. Z okazji urodzin życzymy również mocnego zdrowia, siły, pogody ducha i dużo radości.
Parafianie ze wsi Mociewicze

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.