ГРОДНА
Аўторак,
23 красавіка
2024 года
 

18 красавіка 2021 года

Ад шчырага сэрца

1 мая. СВ. ЮЗАФА


❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Валянціну Хведуку
жадаем Божай дапамогі ў справе служэння Касцёлу, каб дзякуючы Вам людзі станавіліся больш добрымі і набліжаліся да Бога. Няхай Пан узнагародзіць усімі дабротамі, адорыць здароўем, шчасцем і поспехам.
Вернікі парафіі св. Юрыя ў Беліцы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Рэдактару
Юрыю Марціновічу
жадаем здароўя, сіл і супакою ў сэрцы. Няхай Святы Дух падтрымлівае Вас сваімі дарамі, а святы заступнік заўсёды апекуецца.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Ясевічу
жадаем, каб усемагутны Бог і Панна Марыя заўсёды мелі Вас у сваёй апецы, Святы Дух спасылаў шчодрыя дары, а святы заступнік моцна трымаў за руку і дапамагаў у складаных жыццёвых сітуацыях.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам і Францішканскі ордэн свецкіх з Вялікіх Эйсмантаў
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Юрыю Саковічу
жадаем моцнага здароўя і душэўнага супакою. Няхай Езус валадарыць у Вашым сэрцы і адорвае сваімі ласкамі, а святы заступнік заўсёды будзе побач.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Карэлічаў і Варончы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Федуку
жадаем, каб Езус Хрыстус бласлаўляў кожны Ваш дзень, Маці Божая ахінала сваёй любоўю і апекай, а Святы Дух дапамагаў годна выконваць святарскую паслугу.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Ражанкі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Жэгарыну
жадаем моцнага здароўя, сіл, поспеху і штодзённай радасці. Няхай Ваша сэрца заўсёды будзе напоўнена супакоем і любоўю.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Навагрудка і Любчы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Павайбу
жадаем моцнага здароўя, супакою ў сэрцы, добразычлiвасцi ад людей, нязгаснага запалу веры, нястомнай апекi Мацi Божай i св. Юрыя. Няхай святло Хрыста асвячае святарскi шлях, а Святы Дух вядзе праз жыццё.
Бацькi, брат i сёстры з сем’ямi
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Юрыю Барташэвічу і Юрыю Ясевічу
жадаем моцы ў нясенні святарскай паслугі, нястомнай руплівасці ў выкананні Божай волі і цудоўнага плёну на ніве Пана.
Апостальства “Маргарытка” і парафіяне з Беняконяў
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу
Аляксандру Кашкевічу,
Ксяндзам Каноніку
Здзіславу Вэдэру,
Пробашчу Паўлу Шчарбіцкаму,
Артуру Ляшнеўскаму, Аляксандру Мятліцкаму,
Уладзіславу Сурвілу, Алегу Каралёву,
Алегу Жураўскаму,
Сёстрам Марыі Стасевіч, Ірэне Барцэвіч,
Вераніцы Блізнюк, Валянціне Кот,
Юліі Клявец, Мар’яне Алешчык,
Філатэі Ціхановіч, Агаце Смольскай,
Клары Волчэк і Аляксандры Арэшка
жадаю здароўя, стойкасці ў паслузе, апекі Маці Божай і ўсіх патрэбных ласкаў ад уваскрослага Хрыста. Няхай Бог адорыць Вас любоўю і бласлаўленнем.
Аліцыя Воранава са Смаргоні
❧✿❧
Глыбокапаважаным Ксяндзам Біскупам
Аляксандру Кашкевічу
і Юзафу Станеўскаму,
Ксяндзам Яну Раманоўскаму, Юрыю Марціновічу,
Пробашчу Яўгену Учкуронісу,
Віталію Валюку, Дзмітрыю Урбановічу,
Віталію Цыбульскаму, Юрыю Ёдзіку,
Аляксандру Вараб’ёву, Артуру Валчкевічу,
Алегу Яновічу
і Сястры Магдаліне Кулай
жадаем бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста, дароў Святога Духа і моцнага здароўя. Няхай прамяні Божай міласэрнасці асвячаюць Ваш жыццёвы шлях, а святло Вашай веры вядзе да навяртання тых, хто яшчэ не ведае Бога.
Апостальства “Маргарытка”, Легіён Марыі, Ружанцовае кола і вернікі парафіі св. Яна Паўла ІІ у Смаргоні
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Пробашчу
Юрыю Ясевічу
і Айцу Андрэю Ядкоўскаму
жадаем здароўя, душэўнага супакою, поспехаў у душпастырскай паслузе, нязгаснай любові, веры і зычлівых людзей побач. Няхай Бог заўсёды Вас бласлаўляе!
Вернікі і Ружанцовае кола св. Яна Непамуцэна са Станевічаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Андрэю Пышынскаму
жадаем моцнага здароўя, сіл на кожны дзень паслугі і людской добразычлівасці. Няхай святло Хрыста асвячае шлях, а Божая міласэрнасць і апека Паны Марыі дадаюць сіл і цярплівасці.
Парафіяне касцёла Сэрца Пана Езуса ў Рандзілаўшчыне
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Паўлу Шанчуку
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос адорваў Вас сваімі ласкамі, сапраўднай радасцю і супакоем, Марыя напаўняла сэрца любоўю, а Святы Дух шчодра спасылаў свае дары.
Вернікі парафіі Гожа
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Паўлу Скубу і Віктару Захарэўскаму
жадаем здароўя, радасці, сілы, аптымізму, стойкасці і запалу у рэалізацыі планаў. Няхай Ваш святарскі шлях будзе шчаслівы і бласлаўлёны Панам, а мудрыя казанні цешаць людскія душы і сэрцы.
Парафіяне касцёла Божага Цела ў Дварцы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Валерыю Спірыдону
жадаем моцнага здароўя, сіл і цярплівасці на святарскім шляху. Няхай Святы Дух спасылае на Вас свае шчодрыя ласкі, Хрыстос адорвае міласэрнасцю, а Панна Марыя ахінае апекай.
Вернікі капліцы Вердамічы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Канапельку
жадаем бязмежных ласкаў ад уваскрослага Хрыста, шчодрых дароў Святога Духа і нястомнай апекі Найсвяцейшай Маці. З нагоды дня нараджэння і імянін жадаем таксама моцнага здароўя, поспехаў у святарскай паслузе і зычлівых людзей навокал.
Парафіяне капліц Верабейкі і Вердамічы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Каноніку
Яну Рэйшалю
і Сястры Ганне Насевіч
жадаем, каб уваскрослы Езус Хрыстус шчодра ўзнагародзіў Вас добрым здароўем і ўсімі патрэбнымі ласкамі. Няхай Ваш шлях служэння Богу будзе доўгім, шчаслівым і плённым.
Вернікі капліцы Ліпічна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Здзіславу Пікулу
жадаем, каб дарога, на якую Вас паклікаў Хрыстос, была дарогай да святасці. Любіце сваё святарства, умейце распазнаць у ім евангельскі скарб, за які варта аддаць усё.
Касцёльны Камітэт і парафіяне касцёла Унебаўзяцця НПМ у Дзятлаве
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Кучынскаму
жадаем моцнага здароўя на доўгія гады і ўсіх Божых ласкаў. Няхай кожны дзень будзе поўны цяпла і радасці, паспяхова рэалізуюцца ўсе планы, а ўваскрослы Хрыстос заўсёды бласлаўляе.
Працаўнікі гродзенскай катэдры
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Паўлу Скубу
і Віктару Захарэўскаму
жадаем, каб уваскрослы Езус быў крыніцай радасці і спакою, адорваў здароўем, цярплівасцю і патрэбнымі ласкамі, бласлаўляў у паслузе і спадарожнічаў на шляху да святасці.
Вернікі парафіі Раготна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Юрыю Барташэвiчу
жадаем моцнага здароўя на доўгiя гады, Божага бласлаўлення на кожны дзень, апекi Мацi Божай. Дзякуем за чулае сэрца i цярплiвасць. Памятаем у сваiх малiтвах.
Парафiяне касцёла ў Жырмунах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Рушніцкаму
жадаем моцнага здароўя, сіл і цярплівасці на святарскім шляху. Няхай Святы Дух спасылае на Вас свае шчодрыя ласкі, а Хрыстос адорвае міласэрнасцю і будзе крыніцай любові і супакою ў Вашым жыцці.
Касцёльны камітэт, Ружанцовыя колы і вернікі парафіі св. Максімільяна Кольбэ і св. Станіслава, біскупа, у Каробчыцах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Дзянісу Шмыгіну
жадаем душэўнага супакою, моцнага здароўя і нязгаснага запалу ў абвяшчэнні Божага слова. Няхай уваскрослы Хрыстос адорыць Вас сваім бласлаўленнем, а Святы Дух асвячае святарскі шлях.
Вернікі парафіі Звеставання НПМ у в. Мяжэрычы
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Казіміру Енджэйчаку
жадаем здароўя, стойкасці ў душпастырскай паслузе, апекі Маці Божай і людской зычлівасці. Няхай уваскрослы Хрыстос заўсёды Вас бласлаўляе.
Парафіяне з Нямнова
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Уладзіміру Гуляю,
Паўлу Безляповічу і Раману Вайцяховічу,
Сёстрам Галіне і Ганне
жадаем моцнага здароўя, Божага бласлаўлення, дароў Святога Духа і апекі Маці Божай. Няхай святло ўваскрослага Хрыста асвячае шлях, а Божая міласэрнасць дадае сіл і цярплівасці.
Касцёльны камітэт і парафіяне з Ліды-Фары
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Валерыю Спірыдону,
Юрыю Канапельку і Андрэю Пышынскаму
жадаем шмат сіл і стойкасці ў імкненні выбранай дарогай, плённай паслугі на ніве Пана, шчодрых ласкаў і бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста.
Вернікі парафіі Мсцібава
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Яну Сарэлу
жадаем мноства Божых ласкаў. Няхай Пан Бог дапамагае ў душпастырскай паслузе, Найсвяцейшая Маці ахінае сваёй любоўю, а Святы Дух шчодра ўдзяляе свае дары.
Станіслава Сідаровіч, Люцыя Лабэцкая, Марына Скорб і Марыя Вішнеўская з Воўпы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Міхалу Ластоўскаму
жадаем, каб міласэрны Бог адорваў Вас патрэбнымі ласкамі, жыццёвы шлях быў бласлаўлёны, а служэнне прыносіла радасць, задавальненне і шчодры плён.
Андрэй Слонімец і члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам Гродзенскай дыяцэзіі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Мар’яну Хаменю
і Пятру Вішнеўскаму
жадаем здароўя, душэўнага супакою, зычлівых людзей побач, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і шчодрых Божых ласкаў.
Вернікі парафіі Найсвяцейшай Тройцы ў Шылавічах
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Прэлату
Вітольду Лазавіцкаму
і Айцу Казіміру Енджэйчаку
жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою, радасці і поспехаў. Няхай уваскрослы Хрыстос бласлаўляе, Святы Дух спасылаем шчодрыя дары, а Найсвяцейшая Маці ахінае сваёй любоўю і апекай.
Жыхары в. Шэмбелеўцы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Алегу Яновічу,
Леону Лішыку і Яну Сарэлу
жадаем сапраўднай радасці ад выканання святарскай паслугі, аптымізму, добрага здароўя, моцы, дароў Святога Духа, а таксама ўсіх ласкаў і бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста.
Ружанцовае кола МБ Нястомнай Дапамогі і вернікі парафіі св. Яна Хрысціцеля ў Воўпе
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Віктару Ханько
жадаем распаліць у сабе нанова Божую харызму, атрыманую праз ускладанне рук, і яшчэ больш палка перажываць радасць ад выключнай адданасці Хрысту. Няхай трыванне побач з Ім будзе ўзнагароджана радасцю Уваскрасення.
Сябры
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Чэславу Паўлюкевічу,
Яўгену Ціхану, Дзмітрыю Папенюку
і Андрэю Радзевічу,
а таксама ўсім Святарам і Рэкалекцыяністам,
якія працавалі ў нашай парафіі,
жадаем той святасці, якая выражаецца руплівасцю і адданасцю, каб Вас заўсёды падтрымлівала моц Святога Духа і любоў да Эўхарыстыі, каб стараліся быць верагоднымі сведкамі Хрыста ў сучасным свеце.
Парафіяне з Росі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Яну Кучынскаму
жадаем Божага бласлаўлення, патрэбных ласкаў ад уваскрослага Хрыста, нястомнай апекі Маці Божай, шчодрых дароў Святога Духа, радасці і моцнага здароўя.
Малітоўная група МБ Кангрэгацкай
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Раману Ялоўчыку
жадаем заўсёды заставацца верным Хрысту. Няхай Ён адорвае Вас патрэбнымі ласкамі, каб яшчэ паўней маглі рэалізаваць святарскае пакліканне.
Парафіяне з Гнезна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Дзянісу Бразінскаму
жадаем, каб міласэрны Бог узнагародзіў Вас моцным здароўем, вытрымкай, ласкавасцю і цеплынёй свайго сэрца. Няхай Вам спадарожнічае блізкасць Пана, каб рытм Вашага сэрца біў рытмам любові Сэрца Езуса.
Вернікі капліцы МБ Вастрабрамскай у Урцішках
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Уладзіміру Аксенцьеву
жадаем, каб жыццё было напоўнена толькі добрымі ўчынкамі, уваскрослы Хрыстос адорваў здароўем, сілай і цярплівасцю, а Найсвяцейшая Маці атуляла бязмежнай любоўю.
Вернікі з в. Еўлашы, Багданы, Доўгая парафіі Лядск
❧✿❧
Паважаныя Ксяндзы
Пробашч Ян Пузына,
Аляксандр Пятровіч, Ян Варанецкі
і Юрый Садоўскі!
Маці Божая даручыла Сына ў Вашы рукі. Няхай Яна ахінае Вас сваёй апекай, а Езус няхай бласлаўляе святарскую паслугу. Дзякуем за цярплівасць, клопат і пашану да нас.
Вернікі парафіі св. Міхала Арханёла ў Ашмянах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Паўлу Раманоўскаму
жадаем, каб міласэрны Бог адарыў здароўем на доўгія гады, каб Вы маглі працаваць на Божую хвалу і для перамянення людскіх сэрцаў. Складаем сторазовае “Аддзяч, Божа!” за прамоўленае Божае слова падчас рэкалекцый. Няхай Маці Божая чувае над кожнай Вашай хвілінай.
Францішканскі ордэн свецкіх з Вялікіх Эйсмантаў
❧✿❧
Паважаным Айцам
Пробашчу Андрэю Агелю,
Яну Асіповічу, Віталію Слуку,
Вітольду Пяцельчыцу, Аляксандру Махначу,
Клерыку Андрэю, Брату Віктару,
Арганісткам Людміле і Наталлі
жадаем моцнага здароўя і радасці. Няхай уваскрослы Езус асвятляе Ваш жыццёвы шлях, а Маці Божая ахінае сваёй апекай. Дзякуем за Вашы малітвы і дабрыню.
Кола Жывога Ружанца св. Максімільяна са Шчучына
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Яну Этэлю,
Аляксандру Фядотаву,
Аляксею і Віталію Венцкевічам,
Сёстрам Аляксандры і Дароце
жадаем радасці, поспехаў у рэалізацыі планаў і задум, моцнага здароўя, дароў Святога Духа і ўсіх патрэбных Божых ласкаў.
Касцёльны камітэт і парафіяне касцёла Божай Міласэрнасці ў Гродне
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Рушніцкаму
жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою, добрых і зычлівых людзей, гатовых прыйсці на дапамогу ў кожную хвіліну. Няхай Святы Дух асвячае кожны дзень Вашай паслугі, а Марыя ахінае плашчом любові.
Парафіяне з Каробчыцаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Паўлу Шчарбіцкаму,
Артуру Ляшнеўскаму,
Каноніку Здзіславу Вэдэру,
Сёстрам Ірыне Барцэвіч,
Вераніцы Блізнюк і Валянціне Кот
жадаем моцнага здароўя, зычлівых людзей побач і шчодрых Божых ласкаў. Няхай усе добрыя намеры рэалізуюцца, а ўваскрослы Хрыстос адорыць Вас сваёй міласэрнасцю.
Дзеці, моладзь, кандыдаты і міністранты, парафіяне касцёла св. Міхала Арханёла ў Смаргоні
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Дзмітрыю Несцеру і Юрыю Марціновічу
жадаем моцнага здароўя і чулых людскіх сэрцаў. Няхай уваскрослы Езус будзе Крыніцай супакою ды радасці і штодзённа Вас бласлаўляе ў душпастырскай паслузе.
Апостальства “Маргарытка” і вернікі капліцы Сураж
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Дзмітрыю Несцеру, Віктару Савіцкаму
і Юрыю Марціновічу
жадаем моцнага здароўя, сілы, непахіснай веры і надзеі. Няхай добры Бог адорвае Вас шчодрымі ласкамі, а святыя заступнікі няспынна моляцца за Вас перад Божым тронам.
Вернікі капліцы Вінцукі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Канапельку
жадаем, каб Добры Пастыр вёў Вас праз жыццё, удзяляючы патрэбныя ласкі для выканання паклікання, а Маці Божая апекавалася. З нагоды дня нараджэння і імянін жадаем таксама моцнага здароўя, сіл і душэўнага супакою.
Парафіяне з Поразава
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Андрэю Шчупалу
і вернікам парафіі Новая Руда
жадаем патрэбных Божых ласкаў, апекі Панны Марыі, бласлаўлення ад уваскрослага Збаўцы і моцнага здароўя на кожны дзень жыцця.
Сем’і Заяц і Пешкун
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Ігару Анісімаву
жадаем здароўя, разважлівасці, душэўнага супакою. Няхай уваскрослы Хрыстос дадасць Вам сіл, каб пераадолець усе цяжкасці, і адорыць Вас радасцю свайго ўваскрасення.
Малітоўная група і парафіяне касцёла Беззаганнага Зачацця НПМ у Слоніме
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Аляксандру Шэмету, Алегу Кудэрку
і Артуру Малафею
жадаем бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста, апекі Маці Божай, моцнага здароўя, душэўнага супакою і неабходных сіл для рэалізацыі ўсіх планаў і намераў.
Вернікі парафіі Гродна-Аўгустовак
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Аляксандру Раманоўскаму,
Эрнэсту Мікалайчыку і Андрэю Зайко
жадаем, каб Маці Божая, якая даручыла свайго Сына у Вашы рукі, заўсёды абараняла Вас, а Езус бласлаўляў святарскую паслугу. Дзякуем за сапраўдны прыклад годнасці і набожнасці.
Парафіяне касцёла Беззаганнага Зачацця НПМ, Гродна-Паўднёвы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Канапельку
жадаем, каб Пан Бог адарыў Вас сваімі ласкамі і супакоем, Маці Божая заўсёды апекавалася, а кожны дзень быў бласлаўлёны. З нагоды дня нараджэння і імянін жадаем таксама моцнага здароўя і шчасця.
Парафіяне са Студзенікаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Яўгену Барысюку
жадаем моцнага здароўя, сіл на кожны дзень і людской добразычлівасці. Няхай святло Хрыста асвячае Ваш святарскі шлях, а Божая міласэрнасць і апека Найсвяцейшай Маці дадаюць сіл і цярплівасці.
Парафіяне касцёла св. Андрэя Баболі і супольнасць Святой Сям’і
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Паўлу Стволу
жадаем моцнага здароўя, сілы і цярплівасці на святарскім шляху. Няхай Святы Дух няспынна спасылае на Вас свае дары, святло Уваскрасення Хрыста асвячае паслугу, а Божая міласэрнасць і апека Марыі дадаюць сіл.
Парафiяне i апостальства “Маргарытка” з Рэплi
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Артуру Валчкевiчу
жадаем моцнага здароўя, поспехаў у душпастырскай паслузе, душэўнага супакою і добразычлівых людзей побач. Няхай Езус Хрыстус адорвае сваімi ласкамі, а Маці Божая вядзе найлепшай дарогай да святасці.
Сябры
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Вячаславу Матукевічу
жадаем, каб Пан Бог адорваў Вас сваімі ласкамі, моцным здароўем, супакоем, мудрасцю і поспехам у душпастырскай паслузе. Няхай Святы Дух асвячае Ваш жыццёвы шлях, а Маці Божая нясе цяпло свайго сэрца.
Касцёльны камітэт і вернікі парафіі Дуды
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Казіміру Енджэйчаку
жадаем спакойных дзён у Божай ласцы. Няхай Хрыстос заўсёды будзе Вашым Сябрам, а служэнне Богу і людзям прыносіць задавальненне і шчодры плён.
Валерый, Вераніка і Яна
❧✿❧
Паважаны Ксёндз
Юрый Кузьміч!
Пакліканне – дар Божы, таямніца, якая нараджаецца ў душы, каб Небу Вы за нас маглі маліцца, Касцёлу з Божай ласкаю служыць. Прыміце сёння нашы віншаванні, паклон падзякі нізкі, да зямлі. Здароўя Вам і бласлаўлення Пана, апекі Маці Божай, цеплыні! Мы ўдзячны Богу і Вам за 11 гадоў паслугі ў нашай парафіі. З нагоды імянін жадаем таксама ўсіх Божых ласкаў і апекі святога заступніка.
Вернікі, моладзь, Колы Жывога Ружанца, апостальства “Маргарытка” і Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Новага Двара
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Віктару Ханько
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос блаславіў Вас і абараніў, а Панна Марыя нястомна клапацілася пра Вас. Здароўя на доўгія гады, душэўнага супакою, радасці, усмешкі і цудоўнага плёну на ніве Пана.
Парафіяне з Мастоў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Дзмітрыю Несцеру
жадаем, каб уваскрослы Езус адарыў Вас моцным здароўем, Найсвяцейшая Маці ахінала сваёй апекай, а Святы Дух быў шчодры на свае дары. Няхай кожны дзень прыносіць радасць і шчодры плён.
Касцёльны камітэт парафіі св. Мікалая ў Геранёнах
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Валянціну Хведуку і Віктару Захарэўскаму
жадаем, каб уваскрослы Езус ахінаў Вас сваёй апекай, Святы Дух адорваў патрэбнымі дарамі, а Панна Марыя заўсёды чувала над Вамі. З нагоды дзён нараджэння жадаем таксама моцнага здароўя, сілы, душэўнага супакою і шмат радасці.
Парафіяне з в. Моцевічы

Актуальны нумар

 

Каляндар 2022

Каляндар
«Слова Жыцця»
на 2022 год

Літургічны каляндар

white
Адзначаем імяніны:
Сёння ўспамінаем памерлых святароў:
Да канца года засталося дзён:  253

Чакаем Вашай падтрымкі

skarbonkaДарагія Чытачы!
Просім Вас аб дапамозе ў абвяшчэнні Добрай Навіны. Мы чакаем Вашых лістоў, артыкулаў, здымкаў і падтрымкі ў фінансаванні газеты. Як адна сям’я “Слова Жыцця” мы прагнем несці Божае слова, гаварыць аб Хрысце і Касцёле ўсё большай колькасці людзей у Беларусі і па-за яе межамі.