GRODNO
Sobota,
20 lipca
2024 roku
 

4 kwietnia 2021 roku

Z głębi serca

4 kwietnia. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


❧✿❧
Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
życzymy obfitych darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Najświętszej, długich lat życia, mocnego zdrowia, cierpliwości, pogody ducha oraz wszelkich łask Bożych.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencjі Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
życzymy zdrowia, długich lat życia, podążania drogą Bożą ku świętości oraz samych radosnych chwil. Niech dobry Bóg obdarza wszelkimi łaskami, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Kochająca rodzina
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji urodzin i imienin życzymy, aby każdy dzień Ekscelencji był szczęśliwy, zdrowie nie zawodziło, wiara się wzmacniała w każdym momencie, a z twarzy nie schodził uśmiech. Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy również obfitych łask Bożych i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Szanownej Pani Organistce
Teresie
życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, Bożej opieki i błogosławieństwa. Serdecznie dziękujemy za skromność, pracę w kościele, piękny śpiew i modlitwę.
Wierni ze wsi Płoskowce i parafianie kościoła w Sylwanowcach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Witoldowi Petelczycowi
życzymy dużo radości, zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Cię matczyną miłością i opieką oraz wyprasza u swojego Syna potrzebne łaski dla Ciebie.
Wierni parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Szemetowi
życzymy, aby Anioł Stróż zawsze był obok, Pan Bóg obdarzał spokojem i wszystkim, czego potrzebuje Twoje serce, a Matka Boża otaczała Cię swym płaszczem.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi Szemetowi
życzymy błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask i opieki Matki Bożej. Niech dobry Bóg zawsze będzie Twoim Przyjacielem.
Parafianie z Adamowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Ryszardowi Perczakowi
życzymy wiele łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona, a także obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień mija w spokoju i szczęściu, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dzitwy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu
życzymy mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia i niezachwianej nadziei. Niech dobry Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża i święty patron nieustannie się Tobą opiekują.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Konwaliszek
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu,
Księżom Jerzemu Martinowiczowi,
Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi,
Waleremu Bykowskiemu,
Pawłowi Sołobudzie,
Olegowi Kononowiczowi
i Janowi Romanowskiemu
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały napełniał Wasze życie światłem i miłością oraz towarzyszył na pięknej drodze kapłańskiej.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Józefowi Staniewskiemu
i Antoniemu Dziemiance,
Księdzu Proboszczowi
Piotrowi Kubelowi
i wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej
życzymy, aby radość Zmartwychwstania napełniała Wasze serca pokojem i miłością. Obficie dziękujemy za posługę na rzecz Boga i ludzi, głoszenie Słowa Bożego i troskę o każdego człowieka.
Parafianie z Krupowa
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu
oraz Księdzu Michałowi Łastowskiemu
życzę, aby Jezus, którego codziennie trzymacie w swych rękach, błogosławił na drodze kapłańskiej, a Matka Boża strzegła matczyną miłością i otaczała swą opieką.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Zacharzewskiemu,
Pawłowi Zwierzyńskiemu
i Zdzisławowi Pikule
życzymy, aby światło Chrystusa Zmartwychwstałego, rozjaśniało Wasze życie kapłańskie, Duch Święty udzielał swych darów, a Matka Najświętsza z miłością nad Wami czuwała. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata życia i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jackowi Markielowi
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, niezachwianej wiary, realizacji wszystkich planów oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Kółka Żywego Różańca z Zelwy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi
życzymy mocnego zdrowia i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Wytrwale i z pewnością podążaj wybraną drogą życiową, służąc Bogu i ludziom.
Parafianie ze wsi Repla, ul. Wschodnia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Białonosowi
życzymy dużo radości w posłudze kapłańskiej, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów oraz życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem, radością i cierpliwością.
Wdzięczni parafianie
❧✿❧
Kochanemu Synowi Księdzu
Wiaczesławowi Matukiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, radości, optymizmu, darów Ducha Świętego oraz mocnej wiary. Niech Jezus, który oddał swe życie na krzyżu, pomaga Ci we wszystkich trudach.
Mama i tata
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Dmitryjowi Łabkowowi,
Józefowi Gęzie,
Andrzejowi Jodkowskiemu,
Edwardowi Petelczycowi,
Andrzejowi Wróblewskiemu,
Waleremu Maziukowi,
Wiktorowi Bochanowi
i Zmicierowi Czarnelowi
życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Was radością i pokojem, a w serca wlał wiarę, nadzieję i miłość. Niech Jego światło rozjaśni wszystkie ciemności i doda sił w pełnieniu woli Pana.
Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi
życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, obfitych łask Bożych i życzliwych parafian. Niech Jezus Zmartwychwstały Ci błogosławi, Matka Boża się opiekuje, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.
Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej i parafianie z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia na długie lata, niegasnącego zapału w posłudze, wytrwałości, pogody ducha i obfitych plonów na niwie Pańskiej.
Wierni ze wsi Gineli parafii Nacza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce
życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech w czasie Wielkiej Nocy, gdy nie ma mroku ciemności, w Twym sercu wciąż rozbrzmiewa echo radosnego okrzyku wiary „Alleluja!”. I niech to echo nigdy nie ucichnie.
Kółka Żywego Różańca i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Wiktorowi Subelowi,
Siostrom Annie i Agnieszce,
Konsekrowanym Wdowom
Zofii i Sabinie
życzymy opieki Matki Najświętszej, błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, pogodnych dni, żeby każdy moment był słoneczny, radosny i szczęśliwy.
Komitet Kościelny i parafianie kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Zdzisławowi Pikule,
Kazimierzowi Murawie,
Olegowi Żurawskiemu,
Aleksandrowi Pietrowiczowi,
Arturowi Leszniewskiemu,
Siostrom Natalii i Karolinie
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Was swoimi łaskami, zdrowiem, siłą,wytrwałością i pokojem, Duch Święty udzielał swych obfitych darów, a Matka Boża otaczała ciepłem swojego serca.
Parafianie z Dziatłowa
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Eugeniuszowi Gołębiowi,
Aleksemu Juchniewiczowi,
Sergiuszowi Migunowi
i Diakonowi Wiktorowi Mieleszce
życzymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, radości w sercu, spokoju w duszy oraz dobrych i życzliwych ludzi obok.
Rycerstwo Niepokalanej i Krąg adoracji z kościoła franciszkańskiego
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi
i Stanisławowi Krawczence,
a także drogim Siostrom
życzymy pogody ducha, szczęśliwych dni, mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Niech Chrystus Zmartwychwstały, Zbawiciel Świata, obdarza Was wszelkimi łaskami, prawdziwą radością i szczęściem.
Parafianie kościoła pw. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Radziukowi,
Tadeuszowi Krisztopikowi,
Pawłowi Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Urbanowi,
Pawłowi Gordziejczykowi
i Pawłowi Romanowskiemu
życzymy wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Wasze szlachetne powołanie przynosi zadowolenie z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Prałatowi Antoniemu Filipczykowi,
Witalemu Pietkiewiczowi,
Tomaszowi Mikołajczykowi
i Dymitrowi Lewczykowi
oraz Siostrom Miriam, Antoninie,
Natalii i Lilianie
życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Jezusa oraz mocnego zdrowia i dużo sił na każdy dzień.
Parafianie, Franciszkański Zakon Świeckich oraz Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, codziennej radości, życzliwych ludzi obok, a także Bożej opieki i darów Ducha Świętego. Z okazji urodzin życzymy również, aby droga, którą wybrałeś, była szczęśliwa i dobra, by mogłeś szczerze służyć Bogu i ludziom.
Kółka Różańcowe i apostolat „Margaretka” kościoła pw. św. Władysława w Sobotnikach
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu
i Waleremu Szejgierewiczowi
życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i obfitych owoców w posłudze kapłańskiej. Niech na Waszej drodze życiowej zawsze płonie ogień wiary i nadziei.
Wierni parafii św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Antoniemu Kozłowskiemu
życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, nieustannych sił w posłudze duszpasterskiej i opieki Matki Bożej. Niech dobry Bóg obarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża zawsze we wszystkim pomaga.
Wierni ze wsi Malinowaja
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Gaweckiemu
i Denisowi Brazińskiemu
składamy serdeczne życzenia. Ojcze Niebieski, Twojej opiece powierzamy naszych kapłanów, którzy podają chleb Słowa Bożego i chleb eucharystyczny. Daj im siłę do pracy i ojcowskie serce, abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia wiecznego.
Parafianie kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Pawłowi Romanowskiemu
i Pawłowi Pawlukiewiczowi
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały pomagał Wam w posłudze i obdarzał zdrowiem, a Matka Boża otaczała swoją miłością i opieką. Niech Wasze serca zawsze będą napełnione pokojem i radością.
Wierni parafii Graużyszki
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
i Siostrze Zofii Śmietance
życzymy dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, pokoju, siły oraz dobroci od życzliwych ludzi. Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy również, aby wszystkie plany zrealizowały się z Bożą pomocą, a służba na niwie Pańskiej była długa.
Komitet Kościelny, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami oraz parafianie kościoła pw. Chrystusa Króla i MB Fatimskiej w Żemysławiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy, aby dobry Bóg nieustannie zsyłał na Ciebie swoje dary, Duch Święty dodawał mocy i wspierał na drodze kapłańskiej, a Maryja prowadziła drogą do świętości, oświetloną promieniami Bożej miłości i miłosierdzia.
Kółka Różańcowe i parafianie kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej pomocy Najświętszej Maryi Panny, a także mocnego zdrowia, pogody ducha i nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii słowem i życiem.
Parafianie ze Starego Sioła
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Jasiewiczowi
oraz wszystkim Kapłanom dekanatu Brzostowica Wielka
życzymy mocnego zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech Chrystus – Zmartwychwstały, Zbawiciel świata – obdarzy Was swoimi łaskami, radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich, Komitet Kościelny i parafianie z Ejsmontów Wielkich
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Stanisławowi Pacynie,
Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu,
Aleksandrowi Worobjowowi,
Andrzejowi Radziewiczowi,
Pawłowi Białonosowi
i Janowi Romanowskiemu
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w posłudze kapłańskiej oraz wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa i opieki Matki Bożej.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym, apostolat „Margaretka” i parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Kubelowi
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył Cię zdrowiem, pokojem i mądrością, a Matka Boża prowadziła najpiękniejszą drogą do Pana. Serdecznie dziękujemy za ofiarną służbę Bogu i ludziom.
Kółka Różańcowe i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
życzymy, aby Bóg Najwyższy otaczał Cię swoim miłosierdziem i obdarzał łaskami, Duch Święty oświecał każdy dzień Twej drogi kapłańskiej, a Matka Najświętsza ciągle się Tobą opiekowała.
Wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Wiktorowi Subelowi,
Siostrom Annie i Agnieszce,
Wdowom Konsekrowanym
Zofii i Sabinie
życzymy dobrego zdrowia, siły i życzliwości od parafian. Serdecznie dziękujemy Wam za troskę i dobroć. Księdzu Wiktorowi z okazji urodzin życzymy również Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej.
Komitet Kościelny i parafianie kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy obfitych łask Bożych i opieki Maryi Panny. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże! Z okazji urodzin życzymy również mocnego zdrowia, dobrych parafian i wytrwałości na niwie Pańskiej.
Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Powajbie
życzymy, aby Bóg Wszechmogący obdarzał potrzebnymi łaskami, a Matka Boża nieustannie się Tobą opiekowała. Niech zdrowie będzie mocne, radość – codzienna, siły – nieustanne, a serce – dobre i otwarte na Boga i ludzi.
Rodzice, brat i siostry z rodzinami
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi,
Witoldowi Petelczycowi,
Bratu Wiktorowi
i wszystkim Ojcom Pijarom
życzymy dobrego zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus obdarza Was potrzebnymi łaskami, a Duch Święty prowadzi przez życie.
Wierni parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Gaweckiemu,
Denisowi Brazińskiemu,
Arturowi Wołczkiewiczowi,
Witalemu Cybulskiemu
i Olegowi Janowiczowi,
Siostrom Irenie,
Marii i Zofii
życzymy owocnej posługi na niwie Bożej. Niech dobry Bóg prowadzi Was prostymi ścieżkami, Duch Święty oświeca drogę, a Maryja obdarza ciepłem swojego serca. Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy też, aby w życiu było więcej światła, miłości, ludzkiego ciepła i wzajemnego zrozumienia.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi
Henrykowi Jabłońskiemu
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył Cię radością, napełnił nadzieją, wiarą i pokojem. Z okazji urodzin życzymy także mocnego zdrowia, optymizmu, wytrwałości w powołaniu i obfitych owoców we wszystkich sprawach.
Parafianie z Zabłocia
❧✿❧
Czcigodnym Księżom
Michałowi Łastowskiemu
i Arturowi Małafiejowi
życzymy, aby przez łaskę miłosiernego Boga nigdy nie zaznaliście zmęczenia, byliście obdarzeni zdrowiem, niegasnącą energią i doskonałością w posłudze kapłańskiej. Niech dary Ducha Świętego i opieka Maryi Panny będą dla Was życiodajnym źródłem.
Wierni parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi
i Siostrze Paulinie, a także Kapłanom,
którzy pracowali w naszej parafii,
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył Was mocnym zdrowiem, Matka Najświętsza otaczała swoją opieką, a Duch Święty był hojny na swoje dary. Niech każdy dzień przynosi radość i obfite owoce.
Parafianie kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Orsikowi,
jego mamie i siostrze
z powodu odejścia do domu Pana ojca i męża Kazimierza przesyłamy wyrazy współczucia i żalu, połączone z modlitwą. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
Rodzina Radziewiczów z Brzozówki

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  165

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.