GRODNO
Sobota,
24 lutego
2024 roku
 

Za powstawanie śmieci odpowiada ostatni konsument

Сnota ekologiczna

ekologiaSpołeczeństwo konsumenckie stwarza warunki do nadprodukcji w celu nadmiernego zakupu produktów. Osoba ponosi odpowiedzialność za produkcję, pakowanie, transport i zakup towarów, ich użytkowanie i utylizację. Zmniejszając zużycie, można zminimalizować swoją odpowiedzialność, a odpowiednio wyrzucając śmiecie, pozbyć się osobistego negatywnego wpływu na środowisko.
Porzuć stereotypy i żyj dzisiaj!
    Szwecja jest pierwszym krajem, który pozbył się nadmiaru śmieci, przestrzegając trzech prostych zasad: naprawiaj, dziel się, przetwarzaj. Świadome podejście do rzeczy minimalizuje koszty zakupu, eksploatacji, w wyniku czego zmniejsza się ilość śmieci na planecie. Wszystko, co straciło znaczenie dla jednej osoby, może posłużyć potrzebom innej. A co zrobić z prawdziwymi śmieciami?
majsiuk2
   Umownie nieskończoną liczbę razy można przetwarzać tylko metal i szkło. Jednak nadal będzie to koszt energii, ponieważ wszystko musi być dostarczone, wyprane, poddane recyklingowi, żeby wytworzyć nowe produkty.
    Odpady należy sortować, aby zmniejszyć:
    - ilość śmieci na „przechowanie”;
    - koszty wywozu śmieci z kontenerów;
    - zużycie energii i zasobów naturalnych na produkcję nowego szkła, plastiku, papieru i metalu.
   
    Przetwórz śmieci w złoto!
    Odpady nadające się do recyklingu można przekazać do punktów zbiórki „Заготторг”. Ponadto pojemniki do oddzielnego zbierania śmieci są prawie wszędzie.
    1. Szkło można pozostawić w specjalnych pojemnikach przy wejściu do dużych sklepów lub w pojemnikach „Szkło” w miejscach zbiórki śmieci. Najlepiej jest usunąć wszystkie etykiety z butelek.
    2. Papier na tej samej zasadzie pozostawia się w specjalnych pojemnikach „Papier”. Należą do nich: gazety, czasopisma, opakowania kartonowe, torby papierowe. Nie obejmują: tapety, papieru fotograficznego, opakowania „Tetra Pak” (soki, mleko), taśmy klejącej.
    3. Plastik jest wyrzucany do pojemników o tej samej nazwie w miejscach zbierania śmieci. Należą do nich butelki PET od napojów, szamponów i innych kosmetyków, jogurtów, kefiru, mleka itp., inne kolorowe tworzywa sztuczne, plastikowe pudełka po ciastach i innych produktów spożywczych, folia i torby z tworzywa sztucznego. Nie dotyczy: opakowań „Tetra Pak” i naczyń jednorazowego użytku. Butelki PET należy ścisnąć i wylać z nich resztki płynu. Konieczne jest również usunięcie z nich pokrywek – jest to inny rodzaj plastiku, który można pozostawić w specjalnych pojemnikach w centrach handlowych, sklepach, szkołach i uniwersytetach.
    4. Metal można wrzucić do pojemnika „Plastik”, zostanie posortowany w fabryce i dadzą mu drugie życie.
    5. Baterie należy wyrzucać tylko do specjalnych pojemników „Na baterie” w dowolnym sklepie lub budynku administracyjnym. Są zbierane jako odpady szkodliwe dla natury.
    6. Leki należy umieszczać tylko w specjalnych pojemnikach. Zgodnie z nowymi zasadami pozbywania się odpadów, ich odbiorem powinny zajmować się apteki i placówki medyczne. Jeśli takie pojemniki nie są zainstalowane w twojej okolicy, możesz przyspieszyć proces ich pojawienia się, pisząc list do Komitetu Miejskiego z pytaniem „Gdzie można wyrzucić przeterminowane leki?”.
    7. Towary zawierające rtęć należy wyrzucać tylko do specjalnych pojemników przy głównych wejściach do centrów handlowych, sklepów budowlanych lub zanieść do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Takie towary obejmują żarówki w kształcie spirali, długie lampy dzienne i termometry. Nowoczesne żarówki LED i stare żarówki są „Odpadami zmieszanymi”.
    8. Urządzenia elektryczne można przekazać do specjalnych punktów odbioru, które są w każdym większym mieście, a także w „Заготторг”.
    9. Odpady kuchenne spróbuj samodzielnie przekształcić w kompost.
    10. Do pojemnika „Odpady zmieszane” (śmieci, które nie są poddawane recyklingowi) można wyrzucić opakowania „Tetra Pak”, pieluchy, naczynia jednorazowe, tapety, papier fotograficzny, taśmę klejącą, opakowania po produktach mlecznych, folię, opakowania po cukierkach, tace po produktach mięsnych.
    11. Odpady wielkogabarytowe mogą się nie pojawiać, jeśli rozsądnie podchodzić do konsumpcji. Spróbuj sam sortować według materiałów, z których powstała wyrzucana rzecz. I pamiętaj, że pojemnik na „Odpady wielkogabarytowe” nie jest przeznaczony na odpady komunalne – w ten sposób zasoby nie zostaną posortowane.
    12. Odzież i obuwie są akceptowane przez fundacje charytatywne, na bezpłatnych targach, w niektórych sklepach do następnego recyklingu. Rzeczy można wymieniać, robić z nich coś nowego – absolutnie nie ma dla nich miejsca w pojemnikach na śmieci.
    Wartości chrześcijańskie obejmują oszczędność i odpowiedzialność. Pomagają zmienić podejście do rzeczy – przejść od jednorazowego do wielokrotnego użytku. Bez względu na to, jakie rzeczy są, jeśli są jednorazowe, przestajemy je doceniać po prostu dlatego, że są ‘na jeden raz’. Ważne jest również, aby zrozumieć, że problem leży jeszcze głębiej i wiąże się z powierzchownym podejściem nie tylko do rzeczy, ale także do ludzi: kultura konsumpcji jednorazowej rozciąga się również na to, jak traktujemy naszych bliskich. Dlatego rezygnacja z nadmiernej konsumpcji to tylko pierwsze kroki na drodze do zmiany nawyków i siebie.
    Pamiętaj, że odpowiedzialność za los zakupu spoczywa na ostatnim konsumencie.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  312

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.