GRODNO
Sobota,
09 grudnia
2023 roku
 

Czy istnieje Boży plan dla każdego człowieka?

Dopomóc dobrą radą

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

Obserwując dzisiaj młodych ludzi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński można zauważyć, że wiek przyszłych małżonków wyraźnie się obniża. Fakt ten można na różny sposób zinterpretować, z jednej strony świadczy to o chęci jak najszybciej zawrzeć związek małżeński przed Bogiem, a z drugiej strony o niepoważnym i nieodpowiedzialnym podejściu do faktu małżeństwa. Również dzisiaj pojawia się tendencja do tego, że wiele młodych osób w ogóle nie zamierza zawierać związek małżeński, nawet wychowując własne dzieci, a małżeństwo sakramentalne odraczają na późniejsze lata, tłumacząc tym, że jeszcze nie są dojrzali do tego. Kiedy więc należy wziąć ślub?

   Odpowiedź jest prosta: gdy się jest do małżeństwa dojrzałym. O dojrzałości do małżeństwa można mówić w różnym znaczeniu. Warto też uświadomić sobie, że dojrzałość rozumie się nie tylko jako idealny wzorzec, ale jako chęć do przemian, chęć do rozwoju, aby ten wzorzec zrealizować w swoim życiu. Człowiek dojrzały stara się umiejętnie i mądrze kierować sobą w tak skomplikowanym procesie rozwoju. Warto też wspomnieć, że jest kilka rodzajów dojrzałości:
    Dojrzałość fizyczna – zdatność organizmu do podjęcia zadań związanych z małżeństwem.
    Dojrzałość seksualna – zdolność do współżycia seksualnego i wydania na świat potomstwa.
    Prawna – osiągnięcie wieku, w którym prawo zezwala na zawarcie małżeństwa.
    Ekonomiczna (socjalna) – osiągnięcie samodzielności materialnej, podjęcie pracy zarobkowej itd.
    Psychiczna – pozwala pełnić role małżeńskie i rodzicielskie w sposób satysfakcjonujący dla relacji małżeńskich i rodzicielskich.
    Duchowa – to centralny system sterujący życiem człowieka, człowiek rozumie samego siebie i własne życie razem z Bogiem.
    Małżeństwo rozumiane jest jako związek trwały, a więc nie może być zbudowane przez dzieci. O dojrzałości do małżeństwa decyduje dojrzałość psychiczna i tutaj nie ma żadnych przepisów państwowych, należy ją ustalić samemu. Są znane przykłady osób w młodym wieku, ale dojrzałych życiowo, i na odwrót dorosłych, lecz nieodpowiedzialnych i zachowujących się jak dzieci.
    Młody człowiek powinien przejść przez wszystkie etapy dojrzewania: nauczyć się przenosić uwagę z siebie na innych, umieć wczuć się w problemy bliźnich, a także być w stanie podjąć aktywne i odpowiedzialne działania dla ich dobra. To wszystko sprawia, że osoba staje się dojrzała do małżeństwa. Ponadto nie można zapominać o specjalnym przygotowaniu do małżeństwa: dalsze (w domu rodzinnym), bliższe (lekcje wychowawcze i katecheza) oraz bezpośrednie (kursy przedmałżeńskie organizowane przez Kościół).
    Na koniec o najważniejszym: to Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę, sprawił, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łącząc się ze swoją żoną, stają się oboje jednym ciałem (por. Mk 10, 6-8).

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

violet
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  23

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.