GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

21 marca 2021 roku

Z głębi serca

28 сакавіка. ПАЛЬМОВАЯ НЯДЗЕЛЯ


❧✿❧
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu
z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień życia i posługi pasterskiej będzie szczęśliwy i błogosławiony, Bóg obdarza zdrowiem i zawsze wspiera w trudnych chwilach.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. Życzymy, by życie bez zmartwień płynęło, By czasem słonko się uśmiechnęło. Niech Ekscelencja długo w dobrym zdrowiu żyje, A Ostrobramska Pani od smutków ukryje.
Apostolat „Margaretka” i wierni parafii Bieniakonie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Zbigniewowi Dragule
z okazji imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty patron nieustannie wstawia się za Tobą przed tronem Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek Starych
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji urodzin szczerze życzymy zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech Pan Bóg błogosławi, Jezus Chrystus broni od nieszczęść, a Maryja Panna i święta patronka nieustannie Cię bronią.
Z szacunkiem parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi
z okazji urodzin i święta św. Józefa składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego, pogody ducha, opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty pomaga godne pełnić posługę kapłańską i nieustannie udziela swych darów. Żyj w radości, a Twe serce niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością, abyś mógł z pewnością kroczyć Bożą drogą do świętości.
Z modlitwą Komitet kościelny i wdzięczni parafianie kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony błogosławieństwem Bożym i napełniony Jego łaskami, Najświętsza Maryja Panna otacza miłością, a patron święty stale się Tobą opiekuje. Niech zdrowie będzie mocne, a radość i pokój wiernie towarzyszą w życiu. Dziękujemy Panu Bogu za Ciebie, do którego chcemy iść zarówno w radości, jak i w smutku, gdyż zawsze zrozumiesz, pomożesz i odnajdziesz potrzebne słowa. Szczęść Boże!
Z szacunkiem i modlitwą wierni parafii św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi
z okazji urodzin i nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoimi łaskami i mocnym zdrowiem, pokojem, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga.
Rodzina Szarko i Aleksander
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
z okazji nadchodzących urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg miłosierny obdarza Cię swoimi łaskami, radością i pokojem, obok zawsze będą życzliwi ludzie, a Matka Boża nieustannie otacza swoją opieką i broni od zła.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Wojstomiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia i szczęśliwego życia. Niech Pan Jezus broni nieustannie i prowadzi wybraną drogą, a Jego Matka Najświętsza zawsze opiekuje się i pomaga.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni ze wsi Wiguszki i Golimszczyzna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
z okazji urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona oraz darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a praca na niwie Pana Boga przynosi obfite owoce.
Parafanie ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Waleremu Szejgierewiczowi
kierujemy wyrazy wdzięczności za wieloletnią posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy dobrego zdrowia i radości. Niech Twa droga zawsze będzie oświecona łaską pomocy Bożej. Pomyślności w nowym miejscu posługi kapłańskiej!
Z szacunkiem wierni parafii św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodny Księże
Aleksandrze Sewastianowicz!
Z okazji urodzin składamy Ci najszczersze i najpiękniejsze życzenia! Jesteś dla nas wzorem, życiowym punktem orientacyjnym! Twa prawdziwa miłość do Boga, pragnienie dotarcia do każdego ze zrozumieniem i wsparciem oraz z przesłaniem Ewangelii, szczere pragnienie mówienia o Bogu słowem i czynem – wszystko to pomaga nam urzeczywistniać wolę Bożą, być z Panem Bogiem, iść naprzód i zmieniać swe życie. Dziękujemy Ci, nasz drogi Nauczycielu, za Twój wysiłek w remoncie kościoła i nie tylko. Widzimy, z jaką ogromną miłością to robisz! W modlitwie dziękujemy naszemu Panu Bogu za to, że jesteś z nami, że uczymy się od Ciebie kochać wszystkich tak, jak Ty kochasz! Jesteśmy nieskończenie wdzięczni Twym rodzicom za Ciebie i modlimy się o zdrowie dla Twojej matki, a dla ojca – o wieczny pokój w Niebie. Modlimy się również o świętość dla Ciebie! Prosimy, aby dobry Bóg dał Ci dużo sił, zdrowia i cierpliwości do realizacji planów i zamiarów. Niech Duch Święty towarzyszy i oświęca Twą drogę życia przez wiele lat, a Matka Boża niech ogarnia i niesie ciepło swego serca!
Z miłością parafianie kościoła pw. św. Mikołaja w Mirze
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Janie Gawecki!
Z okazji urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia! Życzymy z tego pięknego powodu W zdrowiu i szczęściu zawsze być, Nie znać kłopotów. Życzymy zgody I do stu lat szczęśliwie żyć. Niech Bóg Cię zawsze od zła broni, Od chorób strzeże i od łez. I niech posyła łaski hojnie, Aż Twego życia przyjdzie kres.
Parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.